Vrijwilliger beschermd wonen (De Foyer Dordrecht)

De

organisatie

Yulius is een mensgerichte organisatie in de driehoek, Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. In deze regio biedt Yulius hulp aan meer dan 20.000 cliënten. Yulius helpt mensen van alle leeftijden met psychiatrische problemen. Dat doen we bij de mensen thuis, bij de huisarts (Wijkzorg), bij onze inlopen, op een polikliniek, in eigen klinieken of in een beschermde woonomgeving. Daarnaast heeft Yulius 14 scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs.

Waarom aan de slag als

vrijwilliger?

Als vrijwilliger draag je bij aan het welzijn van onze cliënten. Dit is niet alleen voor hen fijn, zelf heb je er ook veel aan; je leert nieuwe mensen kennen, ontwikkelt nieuwe vaardigheden, doet werkervaring op en verbreedt je horizon. En je bent maatschappelijk betrokken. Je hoeft geen speciale deskundigheid te hebben om vrijwilliger te worden bij Yulius. Je werkt met mensen met een ernstige psychische beperking. Dit vraagt vooral om geduld, enthousiasme, respect, luisteren en initiatief nemen.

Locatie

en doelgroep

De locatie betreft een beschermd wonen, de Foyer te Dordrecht. Een leuke locatie midden in de wijk. De doelgroep zijn jongvolwassenen van 18-25 jaar. Grotendeels van de jongeren heeft geen dagbesteding en dit uit zich in veel rondhangen, vervelen en drugsgebruik. We zijn bezig met het opzetten van een dagstructuur en het aanbieden van een activiteitenprogramma. Doordat het een dynamische werkplek is komt het voor dat door drukte de activiteiten als eerste vervallen. Om de continuïteit in stand te houden zoeken we een extra stabiele factor in ons team om de stabiliteit op de groep te waarborgen.

Profiel

We zoeken een vrijwilliger die flexibel is en kan omgaan met veranderingen en wisselingen. Daarnaast is het belangrijk dat de vrijwilliger aansluiting heeft (of kan vinden) met deze doelgroep om ze o.a. te enthousiasmeren en te motiveren om taken op te pakken of iets te ondernemen. De vrijwilliger begeleid (samen met en onder supervisie van de begeleiding) bepaalde activiteiten. Als vrijwilliger draag je bij aan het aanbieden van dagstructuur en het contactleggen met cliënten.

Begeleiding

Als vrijwilliger wordt je begeleid door de Coördinator Vrijwilligerswerk (deze behartigt de belangen van de vrijwilliger). Tijdens het werk ontvangt de vrijwilliger ondersteuning en begeleiding van een vast aangewezen contactpersoon op de betreffende locatie(s). Er is tijd voor voorbereiding en nabespreking  met één van de activiteitenbegeleiders.

Beschik-
baarheid

Op dit moment zoeken we een vrijwilliger die op dinsdag tussen 13.00-15.00 uur en vrijdag van 12.30-14.30 uur beschikbaar is. Op dinsdag is het boodschappen halen en op vrijdag betreft het een bakactiviteit met cliënten. In eerste instantie is het starten met 4 uur met mogelijkheid tot uitbreiding.

Aanmelden

 • Iedere vrijwilliger ondertekent een vrijwilligersovereenkomst en moet voldoen aan een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • Yulius zorgt ervoor dat vrijwilliger tijdens de uitvoering van de afgesproken activiteiten verzekerd is voor de aansprakelijkheid voor schade en rechtsbijstand.
 • De vrijwilliger is minimaal 18 jaar oud.
 • De vrijwilliger is minimaal zes maanden aaneengesloten beschikbaar.

Wij

bieden

 • Deelname aan diverse trainingen zoals bv. een basiscursus psychiatrie, die 2 x per jaar wordt aangeboden
 • Een vrijwilligersovereenkomst
 • Vrijwilligers van Yulius dienen in het bezit te zijn van een geldig VOG
 • Een jaarlijks etentje met alle bij Yulius werkzame vrijwilligers
 • Een eindejaars kerstattentie
 • Een vrijwilligerspas van de SSKW

Meer

informatie

Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij Yulius of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator Vrijwilligers van Yulius; Carola de Jong tel.06-42778627, email vrijwilligerswerk@yulius.nl of vul onderstaand aanmeldformulier in. De coördinator Vrijwilligers is bereikbaar op dinsdag, donderdag (van 12.00 tot 20.00 uur) en vrijdag.

Direct

solliciteren

 • Accepted file types: word, pdf, Max. file size: 256 MB.
 • Accepted file types: word, pdf, Max. file size: 256 MB.