Vrijwilligers voor diverse activiteiten in (multifunctioneel) herstelcentrum

De

organisatie

Yulius is een mensgerichte organisatie in de driehoek, Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. In deze regio biedt Yulius hulp aan meer dan 20.000 cliënten. Yulius helpt mensen van alle leeftijden met psychiatrische problemen. Dat doen we bij de mensen thuis, bij de huisarts (Wijkzorg), bij onze inlopen, op een polikliniek, in eigen klinieken of in een beschermde woonomgeving. Daarnaast heeft Yulius 14 scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs.

Waarom aan de slag als

vrijwilliger?

De inzet van vrijwilligers binnen de organisatie is van grote waarde voor zowel onze medewerkers als cliënten. Als vrijwilliger draag je bij aan het welzijn van onze cliënten. Dit is niet alleen voor hen fijn, zelf heb je er ook veel aan; je leert nieuwe mensen kennen, ontwikkelt nieuwe vaardigheden, doet werkervaring op en verbreedt je horizon. En je bent maatschappelijk betrokken. Je hoeft geen speciale deskundigheid te hebben om vrijwilliger te worden bij Yulius. Je werkt met mensen met een ernstige psychische beperking. Dit vraagt vooral om geduld, enthousiasme, respect, luisteren en initiatief nemen.

Locatie

en doelgroep

Het (Multifunctioneel) Herstelcentrum, locatie Wijnkoperstraat in Gorinchem, biedt volwassenen met psychiatrische problemen een plek om verder te stabiliseren. Deze cliënten werken samen met hun familie, andere betrokken en het behandelteam aan herstel. Vaak gaat het om mensen die tijdelijk opgenomen waren op de spoedkliniek of woonden in een beschermde woonvorm.

Profiel

We zoeken meerdere vrijwilligers die ingezet kunnen worden voor de ondersteuning van het behandelteam bij het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten. Denk hierbij aan sportactiviteiten, maatje, hobby, zwemmen, koken of mee naar het buurthuis. Het is belangrijk dat je goed zelfstandig kan werken, cliënten kan motiveren en stimuleren, rust kunt bewaren tijdens drukte en initiatief toont. Daarnaast is affiniteit met de doelgroep van belang.

Begeleiding

Als vrijwilliger krijg je begeleiding van de coördinator vrijwilligerswerk (deze behartigt de belangen van de vrijwilliger). Tijdens het werk ontvangt de vrijwilliger ondersteuning en begeleiding van een vast aangewezen contactpersoon op de betreffende locatie(s). Er is tijd voor voorbereiding en nabespreking met een van de activiteitenbegeleiders.

Beschik-
baarheid

Hieronder is te zien voor welke dag en/of tijdschip vrijwilligers gezocht worden:

 • Het begeleiden van de lunch en het avondeten. (Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag)
 • Het opzetten van een mooie muziekactiviteit in samenwerking met de begeleiding. (dinsdagmiddag)
 • Voor yoga of bewegingslessen (voorkeur donderdagochtend, maar anders ook mogelijk)
 • We zoeken maatjes/bezoekvrijwilligers voor cliënten tussen de 50-70 jaar.

Aanmelden

 • Iedere vrijwilliger ondertekent een vrijwilligersovereenkomst en moet voldoen aan een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • Yulius zorgt ervoor dat vrijwilliger tijdens de uitvoering van de afgesproken activiteiten verzekerd is voor de aansprakelijkheid voor schade en rechtsbijstand.
 • De vrijwilliger is minimaal 18 jaar oud.
 • De vrijwilliger is minimaal zes maanden aaneengesloten beschikbaar.

Wij

bieden

 • Deelname aan diverse trainingen zoals bv. een basiscursus psychiatrie, die 2 x per jaar wordt aangeboden
 • Een vrijwilligersovereenkomst
 • Vrijwilligers van Yulius dienen in het bezit te zijn van een geldig VOG
 • Een jaarlijks etentje met alle bij Yulius werkzame vrijwilligers
 • Een eindejaars kerstattentie
 • Een vrijwilligerspas

Meer

informatie

Heb je interesse in vrijwilligerswerk bij Yulius of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de coördinator Vrijwilligers van Yulius; Carola de Jong tel.06-42778627, email vrijwilligerswerk@yulius.nl of vul onderstaand aanmeldformulier in. De coördinator Vrijwilligers is bereikbaar op dinsdag, donderdag (van 12.00 tot 20.00 uur) en vrijdag.

Direct

solliciteren

 • Accepted file types: word, pdf, Max. file size: 256 MB.
 • Accepted file types: word, pdf, Max. file size: 256 MB.