Terug

Aanmelding specialistische ggz kinderen en jeugd en autisme

Zorgaanbod Kinder- en Jeugdpsychiatrie (informatie voor wijkteams)

Wanneer het wijk- of jeugdteam de cliënt niet de zorg kan geven die een kind, jongere of gezin nodig heeft, biedt de specialistische jeugd-ggz mogelijkheden. Bij Yulius Kinder- en Jeudgpsychiatrie en Autisme kunnen zeer complexe casussen terecht, waarbij eerdere hulp vaak niet toereikend is gebleken. Cliënten kunnen bij ons terecht voor behandeling van een breed spectrum aan psychiatrische stoornissen, met uitzondering van primaire verslavingsproblematiek, eetstoornissen en kinderen met een IQ lager dan 65. We bieden diagnostiek, second opinion, begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen die door complexe psychiatrische problematiek zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. De zorg wordt, afhankelijk van de zorgvraag, ambulant, dagklinisch of klinisch geboden op onze locaties in Barendrecht, Gorinchem en Dordrecht. Daarnaast bieden we ook behandeling bij het gezin thuis. 

Onze zorgprogramma's

Ons behandelaanbod is ingedeeld in zorgprogramma’s. Klik op een van de onderstaande zorgprogramma’s voor meer informatie over het behandelaanbod binnen dit programma en het aanmeldproces. Of download onze brochure.

Overige specialismes: