Terug

Kwaliteit van zorg en onderwijs

Zorgverbeteringstrajecten

Levensbeschouwelijke zorg

Zingevings- en geloofsproblemen worden als onderdeel van een psychisch probleem soms niet als zodanig (h)erkend door de cliënt of de hulpverlener. Het uiteindelijke doel van levensbeschouwelijke zorg is dat de cliënt via bewustwording, aanvaarding en eigen (hervonden) bronnen gemotiveerd is het leven weer op zich te nemen. Levensbeschouwelijke zorg is dus zowel gericht op het herstel van het zingevingskader als op levensaanvaarding. Levensbeschouwelijke zorg is er voor cliënten van Yulius, onafhankelijk van hun (religieuze) achtergrond.