Raad van bestuur

Raad

van bestuur

De raad van bestuur  van Yulius bestaat uit:
Marco (M.J.J.) de Bruin, MHA
drs. Kees (J.A.C.) Oosterwijk, per 1 mei 2020

Marco de Bruin   

 

Raad

van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur van Yulius en de algemene gang van zaken. Ook houdt de raad toezicht op bedrijfs- en beheersmatige aspecten, zoals de begroting.

De raad van toezicht bestaat uit:

  • De heer drs. R.E.C.S. Hoogma (voorzitter)
  • Mevrouw dr. M. de Bruin
  • Mevrouw drs. A. Bour
  • De heer drs. K.L.M. Perik RC
  • Mevrouw dr. J. Ravensbergen