Klachten Zorg

Zorg

Klacht

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt wat u als vervelend of onjuist ervaart. Heeft u dit besproken met de betrokken medewerker, maar komt u er niet uit? De klachtenfunctionaris kan u adviseren over de klachtenprocedure, helpen bij het opstellen van een klacht en bij het organiseren van een gesprek. Stuurt u gerust een mail naar de klachtenfunctionaris via klachten@yulius.nl. Als u uw telefoonnummer vermeldt, kunnen wij u terugbellen of mailen. Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

De klachtenfunctionarissen van Yulius zijn meneer R. Keulers en mevrouw R. Bakker.

Vertrouwenspersoon voor patiënten

U kunt ook eerst een gesprek aanvragen met de patiëntenvertrouwenspersoon: Hans Arwert. Hier leest u meer.

Klachtencommissie

Leidt het contact met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. U leest hier meer over in onze brochure en in onze klachtenregeling. Deze klachtencommissie behandelt klachten op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet op de Expertisecentra.

Het klachtenformulier voor de klachtencommissie kunt u hier downloaden.
Het formulier kunt u versturen naar: klachtencommissie@yulius.nl
De klachtenfolder kunt u hier lezen.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van Stichting PVP.

Bekijk de geanonimiseerde uitspraken van de klachtencommissie (wvggz) hier.

Is uw klacht, na het doorlopen van de klachtenprocedure, nog niet naar tevredenheid opgelost dan kunt u van uw klacht een geschil maken en deze indienen bij de Geschillencommissie zorg. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie kunt de website van de geschillencommissie raadplegen.