Klachten Zorg

Zorg

Klacht

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt wat u als vervelend of onjuist ervaart. Heeft u dit besproken met de betrokken medewerker, maar komt u er niet uit? De klachtenfunctionaris kan u adviseren over de klachtenprocedure, helpen bij het opstellen van een klacht en bij het organiseren van een gesprek. Stuurt u gerust een mail naar de klachtenfunctionaris via klachtenzorg@yulius.nl. Als u uw telefoonnummer vermeldt, kunnen wij u terugbellen of mailen. Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

De klachtenfunctionarissen van Yulius zijn mevrouw M. Rechards, mevrouw A. Arts (tot 1 juni) en mevrouw  L. van der Burgh (vanaf 1 juni). Via het algemene nummer 088 40 50 600, kunt u doorverbonden worden met een klachtenfunctionaris.

Vertrouwenspersoon voor patiënten

U kunt ook eerst een gesprek aanvragen met de patiëntenvertrouwenspersoon: Rachel Perquin. Zij is onafhankelijk en niet in dienst van Yulius. U kunt bij Rachel onder andere terecht voor vragen over uw rechten en ondersteuning bij het bespreken en indienen van uw klacht. Rachel is te bereiken op r.perquin@pvp.nl of 06 5254 5535.
Er is één vertrouwenspersoon (ipv vaste vertrouwenspersonen) en sinds 1 januari alleen voor mensen die zijn opgenomen in de klinieken, of mensen daarbuiten (fact, iht, bw, overig) die met dwang te maken hebben (Wvggz of Bopz) of waarvoor dit dreigt.

Klachtencommissie

Leidt het contact met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. U leest hier meer over in onze brochure en in onze klachtenregeling. Deze klachtencommissie behandelt klachten op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz) en de Wet op de Expertisecentra. Het klachtenformulier voor de klachtencommissie kunt u hier downloaden.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van Stichting PVP.