Yulius

Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Yulius is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Vertrouwelijk

De formulieren en e-mails die u vanaf onze website verstuurt naar onze medewerkers, worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het privacyreglement van Yulius dat conform de Nederlandse wet- en regelgeving is opgesteld.

Foto’s op de website

De foto’s op deze website houden geen verband met cliënten of medewerkers van Yulius. Waar dit wel het geval is, hebben wij hiertoe toestemming gekregen.

Informatie via externe links

Deze website bevat links naar websites van andere partijen. Wij bieden u deze links aan ter informatie. Wij hebben geen betrokkenheid bij deze websites en zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie, producten of diensten van deze partijen.

Het volgen van Yulius op LinkedIn, Instagram of YouTube heeft consequenties voor uw privacy. U geeft deze platforms gelegenheid uw ‘profile’ aan te vullen met het feit dat u Yulius volgt. Het ‘profile’ is een verzameling gegevens over ieder van ons worden bijgehouden voor met name advertentiedoeleinden. Zij putten daarbij uit verschillende bronnen zoals sitebezoek, locaties en telefoon- en mailcontacten. Als u reageert op berichten van Yulius heeft het betreffende bedrijf inzage in uw tekst. Deze kunnen zij gebruiken voor profiling.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Op de inhoud van deze site heeft Yulius het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd. Alle rechten zijn gereserveerd. Zonder geschreven toestemming van Yulius is het verboden om enige informatie, gedeelte(n) van deze website op welke manier dan ook te reproduceren of te distribueren. Het is nadrukkelijk verboden om frames van deze site te gebruiken op andere sites of een kopie van deze site op andere servers te draaien. Yulius probeert te allen tijde de accuraatheid van de informatie op de site te waarborgen.

Vragen of opmerkingen

Heeft u een opmerking of vraag over de website? Mail dan naar communicatie@yulius.nl.