Stichting Vrienden van Yulius

Wat doen

wij?

De Stichting Vrienden van Yulius maakt voorzieningen en activiteiten voor cliënten mogelijk die niet op een andere manier kunnen worden betaald. Denk aan benodigdheden voor het uitoefenen van een hobby of sport. Of een bijdrage aan een vakantie of aan de inrichting van een woning. Dankzij donaties en fondsen van diverse organisaties, bedrijven en particulieren kan Vrienden van Yulius veel cliënten van Yulius helpen, steunen of een beetje vreugde brengen.

Een bijdrage aanvragen

Cliënten van Yulius kunnen via hun behandelaar een verzoek voor een bijdrage indienen.

ANBI-status

De Stichting Vrienden van Yulius heeft de ANBI-status. De stichting geeft geen vergoedingen, beloningen of vacatiegelden aan haar bestuursleden, medewerkers van Yulius of anderen. Alle inspanningen en activiteiten voor de stichting zijn in de vorm van vrijwilligerswerk en op basis van schenkingen.

Privacyverklaring Stichting Vrienden van Yulius

Privacyverklaring Stichting Vrienden van Yulius

Jaarverslag

Uw

steun

Uw steun aan de stichting is zeer welkom. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen:

  • U kunt een bedrag overmaken naar NL 94 INGB 0004 274961
  • U kunt lid worden van de Club van 50 en doneert € 50 per jaar
  • U kunt de Stichting Vrienden van Yulius machtigen om jaarlijks, maandelijks of eenmalig een bedrag van uw rekening af te laten schrijven. Donatieformulier: Donatieformulier Stichting Vrienden van Yulius.

Vrienden van

bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Yulius bestaat uit zeven leden:

  • Voorzitter: dhr. T.W. van der Wulp
  • Penningmeester: mevr. J. Lagerwerf
  • Lid: dhr. J.A.M. Bos
  • Lid: dhr. J.L.A. van Diemen
  • Lid: mevr. M. van Dongen

Jaco Rottier doet de secretariële ondersteuning van de Stichting.

Vrienden van

contact

Stichting Vrienden van Yulius

E-mailadres: vriendenvan@yulius.nl
Telefoonnummer: 088 405 40 07

Postbus 1001
3300 BA Dordrecht
RSIN/fiscaal nummer: 814294716