Ouderraad KJP

Samen het verschil

De Ouderraad behartigt, met de andere cliëntenraden van Yulius, de collectieve belangen van cliënten die bij Yulius zorg ontvangen. De Ouderraad doet dat specifiek voor de Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) binnen Yulius, waar kinderen en jongeren worden behandeld of begeleid.

Medezeggenschap binnen Yulius
Medezeggenschap is in zorginstellingen bij wet geregeld. Zo ook bij Yulius. Samen kunnen we het verschil maken!

Binnen Yulius zorg zijn er locatieraden (basisraden), clusterraden (verbindingsraden) en een Centrale Cliëntenraad. De Ouderraad is een verbindingsraad en heeft één afgevaardigde in de Centrale Cliëntenraad.

Samenstelling
De Ouderraad bestaat uit ouders en/of verzorgers van (ex-)cliënten die in zorg zijn of zorg hebben ontvangen bij één van de ambulante of (poli-) klinische Kinder- en Jeugd afdelingen. De Ouderraad heeft periodiek overleg met de Directie van KJP en houdt contact met haar achterban.

Wanneer
De raad vergadert maandelijks volgens een vastgesteld rooster. Vergaderingen gaan door bij minimaal drie deelnemers.

Ondersteuning
De Ouderraad wordt ondersteund door een onafhankelijk ondersteuner, die regelt de zaken zodat de Ouderraad zo goed mogelijk haar werk kan doen.

Welke onderwerpen worden besproken in de Ouderraad
Een aantal voorbeelden van dingen die er besproken kunnen worden:

 • Belangrijke veranderingen binnen KJP die (in-)direct invloed hebben op de zorg van cliënten zoals bijvoorbeeld de aanstelling van teamleiders of een aanstaande verhuizing;
 • Als er grote verbouwingen op een locatie gedaan moeten worden;
 • Zaken die te maken hebben met kwaliteit, veiligheid en hygiëne (bijvoorbeeld de afspraken over voeding, ontspanningsmogelijkheden, recreatiemogelijkheden, de klachtenregeling voor cliënten);
 • Signalen of wensen van de achterban;
 • Voor cliënten geldende regelingen zoals bijvoorbeeld huisregels;
 • Fusie of duurzame samenwerking met andere aanbieders.

Wat doet de Cliëntenraad niet?
Persoonlijke klachten van cliënten of ouders/verzorgers behandelen. Hiervoor is de klachtenfunctionaris of, bij verplichte zorg, de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) beschikbaar.

Leden
Van leden wordt verwacht dat zij in staat zijn:

 • Een goede bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg vanuit kennis en ervaring;
 • Zich te kunnen verplaatsen in de positie van de kinderen en jongeren die zorg ontvangen;
 • Mee te praten over het beleid binnen Yulius;
 • Oog voor detail te hebben maar ook de grote lijnen te zien;
 • Collectief belang te kunnen scheiden van persoonlijk belang;
 • Tijd en energie vrij te kunnen maken om gemiddeld één keer per maand te vergaderen en zich hierop voor te
  bereiden.

Lid worden?
Wil je de Ouderraad komen versterken? Neem contact op voor een informatief gesprek. Leden van de Ouderraad komen in aanmerking voor reiskostenvergoeding en een kleine vergoeding voor deelname aan een vergadering.

Medezeggenschapsregeling
Alle afspraken tussen Yulius en de Cliëntenraad zijn opgenomen in een Medezeggenschapsregeling.
Deze is op te vragen bij de Cliëntenraad of de organisatie. De afspraken voor de Cliëntenraad staan in het huishoudelijk reglement.

Contact
Om in contact te komen met (de voorzitter van) de Ouderraad kunt u de ondersteuner benaderen via onderstaande gegevens.

Informatie en aanmelden
De ondersteuner is Kees Kroon en is bereikbaar via telefoonnummer 06-13454831 of via het algemene nummer 088-4050600
Email: kkroon@yulius.nl

Post: Yulius t.a.v. Cliëntenraden
Burgemeester de Raadtsingel 93c 3311 JG Dordrecht