Privacybeleid

Beleid

Privacy

Gegevens op onze rekening

Om u of uw kind goed te kunnen behandelen, is het nodig dat wij gegevens over u (en uw kind) registreren. Alle gegevens over u (of uw kind) en de behandeling worden vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier. Wij delen informatie met gemeenten en verzekeraars conform geldende wet- en regelgeving. Op onze factuur aan de gemeente of zorgverzekeraar staat in principe een diagnosecode/ zorgvraagtypering en dus informatie over de diagnose. Heeft u er bezwaar tegen dat deze informatie over u of uw kind op de factuur staat, geeft u dit dan door aan de behandelaar. Na het invullen van een privacyverklaring wordt de informatie over de diagnose niet op de factuur vermeld.

Privacyverklaring en privacyreglement

Yulius gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van betrokkenen. Onze algemene uitgangspunten zijn dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die nodig zijn, dat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens en dat we ons houden aan wet- en regelgeving. In onze privacyverklaring vindt u een samenvatting van welke persoonsgegevens wij verwerken. In ons privacyreglement leest u wat wij doen met die persoonsgegevens. U kunt die opvragen via e-mail.