Privacybeleid

Beleid

Privacy

Privacy bezwaar

Voor 1 september 2023 moet Yulius gegevens van patiënten aanleveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze informatie is zodanig dat ze niet direct te koppelen zijn aan u als patiënt.

Als u bezwaar heeft tegen het melden van de gestelde diagnose en/of zorgvraagtypering bij de zorgverzekeraar en de NZa, dan kunt u dit vertellen tegen uw behandelaar. De behandelaar zal dan aan u een Privacyverklaring Zorgprestatiemodel geven die u kunt ondertekenen. De getekende verklaring wordt in uw medisch dossier geplaatst.

Privacyverklaring en privacyreglement

Yulius gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van betrokkenen. Onze algemene uitgangspunten zijn dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die nodig zijn, dat we vertrouwelijk omgaan met de gegevens en dat we ons houden aan wet- en regelgeving. In onze privacyverklaring vindt u een samenvatting van welke persoonsgegevens wij verwerken. In ons privacyreglement leest u wat wij doen met die persoonsgegevens. U kunt die opvragen via e-mail.