Yulius Onderwijs

Aanmeldformulier

Welkom

Bij Yulius

Naar school gaan is niet altijd makkelijk. Zeker niet als je psychische problemen hebt. Bij Yulius snappen we dat. Wij steunen leerlingen zodat ze (weer) met plezier naar school kunnen gaan. En wij zetten alles op alles om ze in een veilige omgeving te helpen leren. Dat kan met vallen en opstaan.

Naast onderwijs biedt Yulius psychiatrische behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen.

Yulius Onderwijs heeft veertien scholen: drie scholen voor speciaal onderwijs (so) en elf scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Yulius

scholen (so)

Yulius

scholen (vso)

Yulius

Is er voor

Onze doelgroep

Wij bieden onderwijs aan leerlingen die door (het vermoeden van) een psychische stoornis behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren. We doen dat op veertien scholen in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid: drie scholen voor speciaal onderwijs (primair onderwijs) en elf scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Op een aantal scholen verzorgen we onderwijs voor leerlingen die in behandeling zijn bij Yulius GGZ of een andere zorginstelling. Hierdoor kunnen kinderen en jongeren tijdens hun (klinische) behandeling toch onderwijs blijven volgen.

Yulius

Staat voor

Wij bieden meer dan alleen goed onderwijs. Wij ondersteunen leerlingen in wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat ze willen leren. Als het kan op de eigen school, als het beter is om naar één van onze scholen te komen, dan bij ons.

Wij denken in mogelijkheden en talenten. En willen dat elke leerling zich vertrouwd genoeg voelt om tot ontwikkeling te kunnen komen. Wij ondersteunen leerlingen bij de oriëntatie op hun toekomst en bij de keuzes die ze moeten gaan maken.

Ons uiteindelijke doel is om leerlingen een duurzaam perspectief te bieden. Dit kan terugkeer in het reguliere onderwijs zijn, doorstroming naar een andere vorm van (voortgezet) speciaal onderwijs of begeleiding naar werk via onze arbeidsgerichte leerweg.

Yulius

Nieuws

Yulius organiseert scholenmarkt op woensdag 20 november

Op woensdag 20 november organiseren BOOR, Horizon en Yulius een voorlichtingsavond voor kinderen (en ouders) uit groep 8 die volgend jaar naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan. Alle VSO-scholen uit de regio's Rotterdam, Drechtsteden en Gouda zullen zichzelf tijdens deze scholenmarkt presenteren.

Yulius

Luistert!

Wij horen graag uw ervaringen met onze school en met Yulius Onderwijs: zowel de positieve als de negatieve. Uw feedback helpt ons om het onderwijs verder te verbeteren.

Een klacht indienen

We doen ons best om leerlingen, ouders en andere betrokkenen zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij vinden het prettig als u dit laat weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Bespreek uw klacht bij voorkeur rechtstreeks met de betreffende medewerker of de schooldirecteur. Zij staan open voor een gesprek.

Lees meer over een klacht indienen

Vertrouwenspersoon

Problemen op school, die u niet met een mentor of iemand anders kunt oplossen, kunt u bespreken met de vertrouwenspersoon. Zij is onafhankelijk en biedt hulp bij bijvoorbeeld problemen met pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, machtsmisbruik en geweld op school.

Lees meer over de vertrouwenspersoon

Meedenken

Wilt u met ons meedenken over het onderwijs aan uw kind? Dan is de medezeggenschapsraad (MR) of de ouderraad wellicht iets voor u!

Lees meer over de MR en ouderraad

Yulius

Contact

Yulius Onderwijs directie

Burgemeester de Raadtsingel 93C
Postbus 1001
3300 BA Dordrecht
088 405 64 01
directie.onderwijs@yulius.nl

Coördinatie leerlingadministratie

Coördinatie leerlingadministratie: 088 405 19 20

Scholen

Contactgegevens van de scholen staan op de website van de betreffende school.

Nieuwe leerling

Hier kunt u lezen hoe u uw zoon/dochter kunt aanmelden voor een van onze scholen.
Of kijk hier voor meer informatie over open dagen.

Zorg bij Yulius

Heeft uw kind (extra) zorg nodig en wilt u weten of de zorgafdelingen van Yulius deze zorg kunnen bieden? Dan kunt u contact opnemen met:
Yulius Aanmelding & Informatie (kinder- en jeugdpsychiatrie en autisme)
088 405 11 11 (maandag tot en met vrijdag, 9.00 tot 17.00 uur).