Welkom bij
De Wilgen!

Basisschool voor gespecialiseerd onderwijs

“Wij vinden het belangrijk dat we onze leerlingen een gevoel van rust en veiligheid kunnen geven, zodat ze zich op hun gemak voelen en tot leren komen. Wij ondersteunen leerlingen in wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat ze willen leren.” – Cindy Blommensteijn, schooldirecteur De Wilgen

Heeft uw kind psychische problemen en zoekt u een basisschool voor gespecialiseerd onderwijs? Dan is De Wilgen in Barendrecht misschien de aangewezen school voor uw zoon of dochter.

We zorgen voor goed onderwijs, gecombineerd met speciale aandacht en zorg waar dat nodig is. Leerlingen van De Wilgen ondervinden daardoor minder last van hun problemen en komen beter tot hun recht.

De Wilgen biedt onderwijs aan ruim 160 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, die door psychische problemen extra ondersteuning nodig hebben bij het leren. Aan ons de taak om te zorgen dat zij met plezier naar school gaan en zich vertrouwd genoeg voelen om tot ontwikkeling te kunnen komen.

Op de Wilgen is onderwijs voortdurend in ontwikkeling. Wij vragen onszelf constant af of we nog het goede doen. Wij houden onze blik op de toekomst gericht en zoeken voor onze leerlingen steeds de aansluiting met de complexe en dynamische verwachtingen van de 21e eeuw. Zo bieden wij betekenisvol onderwijs dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van onze leerlingen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen trots zijn op zichzelf en met plezier naar school gaan. Successen worden gevierd. Door ons vertrouwen in de leerlingen voorop te stellen, ondersteunen wij hen bij het ontdekken van hun kwaliteiten. Door kennis en vaardigheden aan te leren die hierbij aansluiten, leren wij de leerlingen gebruik te maken van hun competenties en ze vervolgens te vergroten. Dit vormt de basis om uiteindelijk een duurzame plek in de samenleving  te vervullen.

De Wilgen

Ouder-
bijdrage

Voor het schooljaar 2023/2024 zal er door Yulius geen ouderbijdrage gevraagd worden.

De Wilgen

Samenwerking RiBA

Onze school hoort bij het samenwerkingsverband (swv) RiBA. Hierbij zijn bijna alle basisscholen, een school voor gespecialiseerd basisonderwijs en een school voor gespecialiseerd onderwijs in de regio aangesloten. Deze scholen werken samen zodat er voor alle leerlingen passend onderwijs is. Naast de basisondersteuning die wij als school bieden, heeft een kind soms extra ondersteuning nodig. Onze school werkt dan samen met swv RiBA, zodat uw kind passende extra ondersteuning krijgt. Bij RiBA werken orthopedagogen, psychologen, ambulant ondersteuners en een ouderfunctionaris. Kijk voor meer informatie op swv-riba.nl

Impressie

Video