Een klacht indienen

Yulius

Verbetert

We doen ons best om leerlingen, ouders en andere betrokkenen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat iets niet naar wens gaat of dat u ontevreden bent.

Klachtenregeling

Om klachten zo goed en snel mogelijk te kunnen behandelen, heeft Yulius Onderwijs de volgende klachtenregeling.
Klik hier voor een overzicht van de klachtenprocedure van Yulius Onderwijs.

  1. Wij adviseren u om uw klacht eerst te bespreken met de persoon op wie uw klacht betrekking heeft.
  2. Als de direct betrokkene uw klacht niet kan oplossen, neemt u contact op met de schooldirecteur.
  3. Komt u er samen niet uit? Of is uw klacht niet naar wens opgelost? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Yulius Onderwijs, via klachten@yulius.nl. Met de klachtenfunctionaris kunt u overleggen op welke manier de klacht verder behandeld kan worden.
  4. Eventueel kunt u in samenspraak met de klachtenfunctionaris de stap zetten naar de klachtencommissie van Yulius.

Vertrouwenspersoon

Heeft u een probleem met school en kunt of wilt u dit niet met een mentor of een andere medewerker van school bespreken? Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Yulius voor een vertrouwelijk gesprek. Door haar onafhankelijke opstelling kan zij uw klacht aanhoren, u ondersteunen en mogelijk een oplossing aanreiken. Zij kan helpen uw klacht op de juiste wijze te laten behandelen door de juiste personen.