Vertrouwd persoon

Yulius

Luistert

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen?

De vertrouwd persoon is onafhankelijk en biedt hulp bij problemen die zich afspelen binnen de school, en die u moeilijk vindt om te bespreken of niet wil bespreken met de leerkracht danwel directie van de school. De vertrouwd persoon heeft geheimhoudingsplicht over elk gesprek dat zij voert.

De vertrouwd persoon helpt bij problemen met pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, machtsmisbruik en geweld op school.

Lenny de Vogel

Lenny de Vogel is vertrouwd persoon binnen Yulius Onderwijs. Haar belangrijkste taak is het zorgen voor opvang door te luisteren. Tijdens een gesprek stelt ze vragen om de klacht helder in beeld te krijgen. Vervolgens begeleidt ze bij het zoeken naar een passende oplossing, maar u bepaalt zelf welke stappen u neemt. Lukt het niet om het probleem naar tevredenheid op te lossen? Dan kan ze samen met u contact leggen met de klachtenfunctionaris.

Lenny de Vogel werkt sinds 1995 in de jeugdhulpverlening en de psychiatrie. Daar heeft zij veel ervaring opgedaan met de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren in combinatie met het gezin.

Veilig klimaat

Naast de rol van ondersteuner en begeleider adviseert de vertrouwd persoon de directie. Op basis van haar ervaringen mag zij ongevraagd een aanbeveling doen, die bijdraagt aan een veilig klimaat en een betere samenwerking op school.

Bereikbaarheid

De vertrouwd persoon werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Ze is telefonisch, via WhatsApp of e-mail bereikbaar. Doordat zij veel gesprekken voert, is zij niet altijd in staat direct de oproep te beantwoorden. U kunt zonder opgaaf van reden naam en telefoonnummer achterlaten, dan neemt ze uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact op.

06 415 885 45
l.devogel@yulius.nl