Informatie voor verwijzers

Yulius

Aanbod

Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. Samen met Yulius werken zij aan hun geestelijke gezondheid. Zo kunnen cliënten de draad weer oppakken, hebben ze meer vertrouwen en kunnen ze beter omgaan met klachten.

Ons zorgaanbod

Bekijk hier ons complete zorgaanbod van aandoeningen en behandelingen per doelgroep. Met de filterfunctie kunt u gemakkelijk door ons aanbod zoeken.

Brochures

& folders

Meer informatie over een behandeling of locatie? Bekijk onze brochures en folders hier:

Zorg

aanmelden

Bent u een verwijzer en wilt u een cliënt doorverwijzen? Er zijn een aantal manieren om uw cliënt aan te melden:

Zorgdomein

Bij voorkeur meldt u een patiënt aan via ZorgDomein.

Aanmeldformulier

U kunt ook een aanmeldformulier gebruiken:

Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

aanmelden

Wij bieden het volgende aan op het gebied van maatschappelijke ondersteuning:

  • beschermd wonen
  • individuele begeleiding
  • inloopvoorzieningen
  • dagbesteding

Beschikking ja/nee

Voor onze inloopvoorzieningen is géén aanmelding of beschikking nodig. Voor beschermd wonen, begeleiding thuis en dagbesteding wel. Deze wordt afgegeven vanuit de gemeente. De duur van de beschikking kan variëren van maanden tot twee jaar. De gemeente verricht onderzoek naar de wensen en hulpvraag van de cliënt en bepaalt welke passende zorg noodzakelijk is. Meer informatie hierover vindt u bij het Wmo-loket in uw gemeente.

Aanmelden

Een aanvraag van een Wmo-beschikking loopt via de gemeente. Heeft u hulp nodig? Neemt u dan gerust contact op met onze afdeling Via Volwassenen. Onze medewerkers helpen u graag met het in gang zetten van de best passende ondersteuning.

Als u al in behandeling bent bij Yulius, kunt u ook uw begeleider of behandelaar vragen om hulp.

Yulius

Contact

Wilt u eerst overleggen over de zorgvraag van uw cliënt? Of wilt u meer informatie over de aanmelding?
Neem contact met ons op:

Kinderen en jongeren:

06 28 13 64 04 of aanmelding@yulius.nl

Volwassenen:

088 405 405 6 of viavolwassenen@yulius.nl

Voor acute vragen buiten kantooruren belt u met de crisisdienst.

Yulius

Wachttijden

Helaas hebben we te maken met wachttijden. Wilt u weten hoe lang uw cliënt moet wachten? Bekijk hieronder de actuele wachttijden voor volwassenen en kinderen en jongeren. Wilt u weten hoe snel er plaats is in een beschermde woonvorm, neemt u dan contact op met de gemeente.