Innovatie en onderzoek

Innovatie en

onderzoek

Binnen Yulius vinden we het belangrijk om het hulpverleningsaanbod in de geestelijke gezondheidszorg doorlopend te verbeteren en medewerkers te ontplooien. Daarom zijn we actief in het zelf ontwikkelen van of met partners deelnemen in:

  • Innovatieve projecten
  • Ontwikkeling van opleidingen
  • Wetenschappelijk onderzoek

Innovatieve

projecten

We initiëren en begeleiden actief innovatieve projecten binnen Yulius die gericht zijn op de inhoudelijke ontwikkeling  in het primaire proces van geestelijke gezondheidszorg en speciaal onderwijs. Ontwikkeling en innovatie zorgen dat kennis en ervaring leiden tot verbetering en vernieuwing van werkprocessen, organisatiestructuren en behandelingen. Dit doen we aan de hand van projecten in samenwerking met Yulius-medewerkers.

Gardnerspel en boek PowerCoaching

Voorbeelden van deze projecten zijn de introductie van het Gardnerspel en het boek ‘PowerCoaching’ met bijbehorend coachingsprogramma. Voor meer informatie over het Gardnerspel en eventuele aanschaf kunt u contact opnemen met de Yulius-bibliotheek: bibliotheek@yulius.nl.

Ontwikkeling van

opleidingen

Yulius biedt medewerkers van Yulius verschillende mogelijkheden om zich te blijven ontplooien. Dat doen we door de ontwikkeling van eigen opleidingen en begeleiding tijdens studies en nascholing.  Dit alles om ervoor te zorgen dat we de best mogelijke zorg en onderwijs bieden aan onze cliënten en leerlingen.

Wetenschappelijk

onderzoek

De afgelopen jaren zijn door Yulius verschillende wetenschappelijk onderzoeken uitgevoerd over thema’s binnen de geestelijke gezondheidszorg en het speciaal (voortgezet) onderwijs. Hierbij is steeds de verbinding gelegd tussen de klinische praktijk en de psychiatrische wetenschap. Voorbeelden van wetenschappelijke onderzoeken zijn: onderwijs en psychiatrie, autisme, neuropsychiatrie, trauma, hechting en gezinnen, volwassenenpsychiatrie en transitiepsychiatrie. Bekijk hieronder alle gepubliceerde wetenschappelijke onderzoeken.

 

Samenwerking

Yulius werkt samen met landelijke erkende kenniscentra en universiteiten om wetenschappelijk onderzoek en zorginnovatieve projecten in de regio Zuid- en Zuidwest-Nederland te bevorderen.