Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Raad

van Bestuur

      De Raad van Bestuur  van Yulius bestaat uit:

      mr. Daniëlle (D.D.) Santen, interim voorzitter Raad van Bestuur

      drs. Kees (J.A.C.) Oosterwijk

Raad

van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur van Yulius en de algemene gang van zaken. Ook houdt de raad toezicht op bedrijfs- en beheersmatige aspecten, zoals de begroting.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Naam (Her)benoemd per Herbenoemd op Aftredingsdatum Herkiesbaar
Mevrouw dr. M. de Bruin Lid sinds 18-09-2023
Mevr. dr. A.M.J.J. Bour Lid sinds 24-05-2022 24-05-2026 Ja
Dhr. drs. R. E.C.S. Hoogma* Lid sinds 08-04-2020 08-04-2024 Ja
Dhr. drs. K.L.M. Perik Lid sinds 19-04-2018 20-04-2022 19-04-2026 Nee
Mevr. dr. J. Ravensbergen*** Lid sinds 19-04-2018 20-04-2022 19-04-2026 Nee