ANBI

Zorg

ANBI

Stichting Yulius  beoogt een algemeen nut beogende instelling (ANBI) instelling te zijn. Op deze pagina vermelden wij alle informatie die hierop betrekking heeft.

Stichting Yulius
RSIN-nummer: 820995708
Contactgegevens: Burgemeester de Raadtsingel 93c, 3311 JC Dordrecht

Het doel van de stichting Yulius is  het behartigen van de geestelijke gezondheidszorg en het (doen) behartigen van het speciaal onderwijs inclusief hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting Yulius  tracht haar doel te bereiken door:

  • het oprichten, in stand houden en exploiteren van instellingen en voorzieningen voor de geestelijke gezondheidszorg;
  • het verrichten van activiteiten ter zake van preventie en dienstverlening op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg;
  • het aangaan en in stand houden van overleg- en samenwerkingsrelaties met organisaties op het terrein van de welzijnszorg, gezondheidszorg en onderwijs, teneinde een zo gedifferentieerd mogelijk voorzieningenpakket, afgestemd op de behoeften binnen het werkgebied, te bieden.

Beleidsplan

Bekijk hier ons beleidsplan.

Bestuur

Lees hier meer over het bestuur van Stichting Yulius.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van medewerkers en directie zijn conform CAO. De bestuurders ontvangen beloning dan wel vergoeding conform statuten. Verantwoording vindt plaats via de jaarrekening.

Verslag van activiteiten

Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen we naar het jaarverslag van Stichting Yulius.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording van Stichting Yulius verwijzen we naar onze jaarrekening.

Standaardformulier publicatieplicht Zorg

Hier vindt u het standaardformulier voor Yulius Zorg.

Onderwijs

ANBI

Stichting Yulius Onderwijs  beoogt een algemeen nut beogende instelling (ANBI) instelling te zijn. Op deze pagina vermelden wij alle informatie die hierop betrekking heeft.

Stichting Yulius Onderwijs
RSIN-nummer: 007110005

Contactgegevens

Vestigingsadres:
Boerhavelaan 2
2992 KZ Barendrecht

Kantooradres Directie Onderwijs:
Burgemeester de Raadtsingel 93c
3311 JC Dordrecht

Het doel van de stichting is het bieden van speciaal onderwijs en ondersteuning aan kinderen en jongeren (of leerlingen) die kunnen worden gerekend tot het zorggebied van cluster 4 in de zin van de Wec.

Beleidsplan

Bekijk hier ons beleidsplan.

Bestuur

Marco (M.J.J.) de Bruin, MHA (voorzitter raad van bestuur)

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van medewerkers en directie zijn conform CAO. De bestuurders ontvangen beloning dan wel vergoeding conform statuten. Verantwoording hierover vindt plaats via de jaarrekening.

Verslag van activiteiten

Voor een verslag van onze activiteiten verwijzen we naar het jaarverslag van Stichting Yulius Onderwijs.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording van Stichting Yulius Onderwijs verwijzen we naar onze jaarrekening.

Standaardformulier publicatieplicht Onderwijs

Hier vindt u het standaardformulier voor Yulius Onderwijs.