Wachttijden
zorg

Zorg

wachttijden

Op deze pagina vindt u de wachttijden van de verschillende onderdelen van Yulius. Wij maken hierin onderscheid tussen:

Wachttijden kinderen en jongeren:

  • basis-ggz (tot 18 jaar)
  • specialistische ggz voor kinderen en jongeren (tot 21 jaar)

Wachttijden volwassenen:

  • basis-ggz (vanaf 18 jaar)
  • specialistische ggz voor jongeren van 18 tot 21 jaar
  • specialistische ggz volwassenen

Plaatsing op de wachtlijst is geen garantie op behandeling bij Yulius. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als we onvoldoende budget hebben of als iemand beter elders behandeld kan worden. Yulius heeft een contract met alle zorgverzekeraars en met de meeste gemeenten voor de zorg van 0 t/m 17 jaar gecontracteerd. Wilt u weten of we ook met uw gemeente afspraken hebben, neem dan contact op met de afdeling Aanmelding & Informatie 088 405 11 11.

Bekijk hier de actuele wachttijden:

Ondersteuning

wachttijden

Wilt u weten wat de wachttijden zijn voor beschermd wonen, individuele begeleiding thuis of dagbesteding? Neemt u dan contact op met uw gemeente. De aanmelding voor deze ondersteuningsvormen loopt namelijk via hen.