Kwaliteit

Yulius

kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat mensen de juiste behandeling krijgen door de juiste professional. In ons Kwaliteitsstatuut leest u meer over wat wij doen en hoe wij werken.

HKZ-keurmerk

Yulius heeft het HKZ-keurmerk. Dat betekent dat onder meer dat wij de cliënt centraal stellen, betrouwbare resultaten kunnen presenteren en steeds werken aan verbetering van onze zorg en dienstverlening.

Yulius

luistert!

Wij horen graag uw ervaringen met de zorg en het onderwijs van Yulius, zowel de positieve als de negatieve. Uw feedback helpt ons om onze zorg en ons onderwijs verder te verbeteren.

Vindt u dat iets beter kan of bent u juist heel tevreden?
Bespreek dit dan bij voorkeur met uw behandelaar of de betrokken medewerker.

Er zijn verschillende manieren om een suggestie, klacht of compliment met ons te delen.

Suggestie of compliment

U kunt uw suggestie of compliment bespreken met de betreffende medewerker of afdeling. Ook kunt u een beoordeling plaatsen op ZorgkaartNederland. Doet u dit liever niet? Dan is het ook mogelijk om uw suggestie of compliment te mailen naar info@yulius.nl.

Klacht

Zorg

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt wat u als vervelend of onjuist ervaart. Heeft u dit besproken met de betrokken medewerker, maar komt u er niet uit? De klachtenfunctionaris kan u adviseren over de klachtenprocedure, helpen bij het opstellen van een klacht en bij het organiseren van een gesprek. Stuurt u gerust een mail naar de klachtenfunctionaris via klachtenzorg@yulius.nl. Als u uw telefoonnummer vermeldt, kunnen wij u terugbellen of mailen. Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

Vertrouwenspersoon voor patiënten

U kunt ook eerst een gesprek aanvragen met de patiëntenvertrouwenspersoon: Rachel Perquin. Zij is onafhankelijk en niet in dienst van Yulius. U kunt bij Rachel onder andere terecht voor vragen over uw rechten en ondersteuning bij het bespreken en indienen van uw klacht. Rachel is te bereiken op r.perquin@pvp.nl of 06 5254 5535. Er zijn vaste patiëntenvertrouwenspersonen voor mensen die zijn opgenomen in een kliniek van Yulius of wonen in één van onze locaties voor beschermd wonen.

Klachtencommissie

Leidt het contact met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. U leest hier meer over in onze brochure en in onze klachtenregeling. Deze klachtencommissie behandelt klachten op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet Bopz) en de Wet op de Expertisecentra. Het klachtenformulier voor de klachtencommissie kunt u hier downloaden.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van Stichting PVP.

Klacht

Onderwijs

We doen ons best om leerlingen, ouders en andere betrokkenen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat iets niet naar wens gaat of dat u ontevreden bent. Om klachten zo goed en snel mogelijk te kunnen behandelen, hebben wij de volgende klachtenregeling:

  1. Wij adviseren u om uw klacht eerst te bespreken met de persoon op wie uw klacht betrekking heeft
  2. Als de direct betrokkene uw klacht niet kan oplossen, neemt u contact op met de schooldirecteur.
  3. Als uw klacht niet naar wens is opgelost, kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Yulius Onderwijs (zie onderstaande informatie). Met de vertrouwenspersoon kunt u overleggen op welke manier de klacht verder behandeld kan worden
  4. Het is mogelijk de klacht neer te leggen bij de directie Onderwijs (directie.onderwijs@yulius.nl, 088 405 64 01)
  5. Eventueel kunt u ook de klachtencommissie van Yulius benaderen en uw klacht hier indienen

Vertrouwenspersoon

Heeft u een ernstige klacht en wilt u dat deze vertrouwelijk behandeld wordt? Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon, mevrouw Lenny de Vogel (T 06 41 58 85 45 of l.devogel@yulius.nl). Door haar onafhankelijke opstelling kan zij uw klacht aanhoren, u ondersteunen en mogelijk een oplossing aanreiken. Zij kan helpen uw klacht op de juiste wijze te laten behandelen door de juiste personen.

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs via telefoonnummer 0900 11 13 111.