Kwaliteit

Yulius

kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat mensen de juiste behandeling krijgen door de juiste professional. In ons Kwaliteitsstatuut leest u meer over wat wij doen en hoe wij werken.

HKZ-keurmerk

Yulius beschikt voor de zorg over het HKZ-keurmerk. Daartoe behoort het bieden van generalistische basis GGZ, woonbegeleiding, dagbesteding, inloop en (verplichte) gespecialiseerde GGZ waaronder (poli)-klinische zorg, FACT en IHT.

Het keurmerk betekent onder meer dat wij de cliënt centraal stellen, betrouwbare resultaten kunnen presenteren en steeds werken aan verbetering van onze zorg en dienstverlening.

Yulius

luistert!

Wij horen graag uw ervaringen met de zorg en het onderwijs van Yulius, zowel de positieve als de negatieve. Uw feedback helpt ons om onze zorg en ons onderwijs verder te verbeteren.

Vindt u dat iets beter kan of bent u juist heel tevreden?
Bespreek dit dan bij voorkeur met uw behandelaar of de betrokken medewerker.

Er zijn verschillende manieren om een suggestie, klacht of compliment met ons te delen.

Suggestie of compliment

U kunt uw suggestie of compliment bespreken met de betreffende medewerker of afdeling. Ook kunt u een beoordeling plaatsen op ZorgkaartNederland. Doet u dit liever niet? Dan is het ook mogelijk om uw suggestie of compliment te mailen naar info@yulius.nl.

Vertrouwenspersonen

Uitgelicht

Heeft u vragen over uw behandeling bij Yulius die u graag met een onafhankelijk persoon wilt bespreken? Of bent u niet tevreden, maar vindt u het moeilijk om dit zelf bespreekbaar te maken met uw behandelaar? Dan kan een vertrouwenspersoon daarbij helpen. Deze luistert en weet goed wat uw rechten zijn. Welke vertrouwenspersonen zijn er?

Patiëntenvertrouwenspersoon
U kunt een gesprek aanvragen met de patiëntenvertrouwenspersoon: Hans Arwert. Hij is onafhankelijk en niet in dienst van Yulius. U kunt bij Hans onder andere terecht voor vragen over uw rechten en ondersteuning bij zaken bespreekbaar maken en/of indienen van uw klacht. Hans is te bereiken op h.arwert@pvp.nl of telefoonnummer 06 – 17 433 199.
De patiëntenvertrouwenspersoon is er alleen voor mensen die zijn opgenomen in de klinieken, of mensen daarbuiten (FACT, IHT, beschermde woonvorm, overig) die met dwang te maken hebben (Wvggz) of waarvoor dit dreigt.

Familievertrouwenspersoon
Bent u vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste van iemand:

  • die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
  • die is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven,

dan kan de familievertrouwenspersoon u helpen. Hier leest u meer.

Vertrouwenspersoon Jeugd
Voor de zorg vanuit Kind en Jeugd is er ook een vertrouwenspersoon Jeugd: de vertrouwenspersoon van Jeugdstem – Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Deze is er voor jongeren, ouders en verzorgers. Hij of zij kan in geval van vragen en klachten met je meedenken, raad geven en helpen bij het zoeken naar oplossingen. De vertrouwenspersoon Jeugd kan ook samen met jou in gesprek gaan met je behandelaar over de samenwerking. Wil je een vertrouwenspersoon Jeugd spreken? Dan kan je bellen met Jeugdstem via 088 5551000. Zie ook hier.

Vertrouwenspersoon Onderwijs
Hier leest u meer over de vertrouwenspersoon binnen Onderwijs.

Klacht

Zorg

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat er iets gebeurt wat u als vervelend of onjuist ervaart. Heeft u dit besproken met de betrokken medewerker, maar komt u er niet uit? De klachtenfunctionaris kan u adviseren over de klachtenprocedure, helpen bij het opstellen van een klacht en bij het organiseren van een gesprek. De klachtenfunctionarissen van Yulius zijn meneer R. Keulers en mevrouw R. Bakker. Via het algemene nummer 088 40 50 600, kunt u doorverbonden worden met een klachtenfunctionaris. Stuurt u gerust een mail naar de klachtenfunctionaris via klachten@yulius.nl. Als u uw telefoonnummer vermeldt, kunnen wij u terugbellen of mailen. Het klachtenformulier kunt u hier downloaden.

Vertrouwenspersoon voor patiënten

U kunt ook eerst een gesprek aanvragen met de patiëntenvertrouwenspersoon: Hans Arwert (zie hierboven).

Voor de zorg vanuit Kind en Jeugd is er ook een vertrouwenspersoon Jeugd: de vertrouwenspersoon van Jeugdstem – Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het telefoonnummer van Jeugdstem is 088 5551000. Zie ook hier.

Klachtencommissie

Leidt het contact met de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. U leest hier meer over in onze brochure en in onze klachtenregeling. Deze klachtencommissie behandelt klachten op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet Verplichte ggz (Wvggz) en de Wet op de Expertisecentra. Het klachtenformulier voor de klachtencommissie kunt u hier downloaden.
Het formulier kunt u sturen naar: klachtencommissie@yulius.nl

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van Stichting PVP.

Bekijk de geanonimiseerde uitspraken van de klachtencommissie (wvggz) hier.

Is uw klacht, na het doorlopen van de klachtenprocedure, nog niet naar tevredenheid opgelost dan kunt u van uw klacht een geschil maken en deze indienen bij de Geschillencommissie zorg. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie kunt de website van de geschillencommissie raadplegen.

Klacht

Onderwijs

We doen ons best om leerlingen, ouders en andere betrokkenen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat iets niet naar wens gaat of dat u ontevreden bent. Om klachten zo goed en snel mogelijk te kunnen behandelen, hebben wij de volgende klachtenregeling.

Klik hier voor een overzicht van de klachtenprocedure van Yulius Onderwijs. 

  1. Wij adviseren u om uw klacht eerst te bespreken met de persoon op wie uw klacht betrekking heeft.
  2. Als de direct betrokkene uw klacht niet kan oplossen, neemt u contact op met de schooldirecteur.
  3. Komt u er samen niet uit? Of is uw klacht niet naar wens opgelost? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Yulius Onderwijs, via klachten@yulius.nl. Met de klachtenfunctionaris kunt u overleggen op welke manier de klacht verder behandeld kan worden.
  4. Eventueel kunt u in samenspraak met de klachtenfunctionaris de stap zetten naar de  klachtencommissie van Yulius.