Cliëntenraad

Raad

cliënten

In jouw belang

Wij vinden het belangrijk dat mensen die bij ons in behandeling zijn, kunnen meepraten over de zorg en het beleid van Yulius. Hiervoor zijn de verschillende cliëntenraden. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De Cliëntenraad is een formeel overlegorgaan en de gesprekspartner van het bestuur van Yulius voor alle zaken die belangrijk zijn voor de cliënten. Voor een aantal onderwerpen moet Yulius advies vragen aan de Cliëntenraad voordat de organisatie een besluit kan nemen.

Daarnaast mag de Cliëntenraad ook ongevraagd advies uitbrengen over zaken die zij zelf belangrijk vindt. De Centrale cliëntenraad is er voor heel Yulius. Daarnaast zijn er verbindings- en basisraden. Zij hebben regelmatig overleg met managers en teammanagers. De Centrale Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur en minstens eens per jaar met de Raad van Toezicht. Op dit moment zijn er binnen Yulius circa 25 raden actief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de ondersteuners van de Centrale Cliëntenraad via het mailadres clientenraad@yulius.nl.

Word lid!

Word lid van de Cliëntenraad volwassenen!

  • De Cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten die bij Yulius in behandeling zijn.
  • De Cliëntenraad vergadert met en adviseert de leiding en de Raad van Bestuur van Yulius.
  • De Cliëntenraad heeft inspraak in het beleid van Yulius.
  • De Cliëntenraad luistert naar cliënten, zij bezoekt afdelingen, wachtruimtes en geeft signalen door.

Heb je een mening over de zorg van Yulius? Wil je actief meedenken? En vind je het belangrijk dat de stem van de cliënten gehoord wordt? Dan ben je de persoon die wij zoeken!

Wil je meedoen of wil je meer informatie? Of heb je ideeën of signalen die je kwijt wilt aan de Cliëntenraad?
Lees de  flyer en/of neem dan contact op met de ondersteuners van de Cliëntenraden via het mailadres clientenraad@yulius.nl of de onderstaande QR-code.

Online panel

We zijn altijd op zoek naar mensen die zo nu en dan hun mening willen geven over een specifiek onderwerp. Wil je jouw stem laten horen en ervaringen delen? Doe dan mee aan ons online cliëntenpanel. Een paar keer per jaar ontvang je per mail een link naar een vragenlijst. Je mening wordt dan meegenomen in de snelle raadpleging. Privacy is gewaarborgd en publicaties op basis van de raadplegingen zijn altijd anoniem. Interesse? Meld u dan hier per mail aan.

De opsteker

De Opsteker is de herstelkrant voor en door cliënten van Yulius en verschijnt vier keer per jaar. U vindt alle verschenen edities in het overzicht hieronder.

Ben je cliënt bij Yulius en vind je het leuk om mee te schrijven aan de Opsteker? Neem dan contact op met de Cliëntenraad via clientenraad@yulius.nl.

Nieuws

Door middel van nieuwsberichten informeren wij jullie over hoe de Cliëntenraad de belangen van de cliënten behartigt, over de adviezen die er worden uitgebracht en wat over ontwikkelingen in de ggz. Klik hieronder op de link voor de nieuwsberichten.

Maart 2024

Oktober 2023