Cliëntenraad

Raad

cliënten

Jouw belang-cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat mensen die bij ons in behandeling zijn en hun familieleden kunnen meepraten over de zorg en het beleid van Yulius. Hiervoor zijn de verschillende cliëntenraden. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad is een formeel overlegorgaan en de gesprekspartner van het Yulius-bestuur voor alle zaken die belangrijk zijn voor de cliënten. Voor een aantal onderwerpen moet Yulius advies vragen aan de cliëntenraad voordat de organisatie een besluit kan nemen. Daarnaast mag de cliëntenraad ook ongevraagd advies uitbrengen over zaken die zij zelf belangrijk vindt. De centrale cliëntenraad is er voor heel Yulius. Daarnaast zijn er verbindings- en basisraden. Zij hebben regelmatig overleg met managers en teamleiders. Daarnaast is er een ouderraad voor ouders/verzorgers van cliënten tot 18 jaar. De familieraad is er voor de gemeenschappelijke belangen van familie en naasten van cliënten. De centrale cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur en minstens eens per jaar met de Raad van Toezicht. Op dit moment zijn er binnen Yulius circa 25 raden actief.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Bode (a.bode@yulius.nl) of Kees Kroon (k.kroon@yulius.nl). Hebt u vragen aan de familieraad of ideeën waar de raad mee aan de slag kan? Mail dan naar familieraad@yulius.nl.

Word lid!

Word lid van de cliëntenraad volwassenen!

  • De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten die bij Yulius in behandeling zijn.
  • De cliëntenraad vergadert met en adviseert de leiding en de Raad van bestuur van Yulius.
  • De cliëntenraad heeft inspraak in het beleid van Yulius.
  • De cliëntenraad luistert naar cliënten, zij bezoeken afdelingen, wachtruimtes en geven de signalen door.

Heb je een mening over de zorg van Yulius? Wil je actief meedenken? En vind je het belangrijk dat de stem van de cliënten gehoord wordt? Dan ben je de persoon die wij zoeken!

Wil je meedoen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de ondersteuners van de cliëntenraden:

  • Volwassenen, Familieraad en Centrale Cliëntenraad: Anne Bode, a.bode@yulius.nl, 06-42778581
  • Kinderen en Jeugd, Ouderraad en Centrale Cliëntenraad: Kees Kroon, k.kroon@yulius.nl, 06-13454931

Heb je ideeën of signalen die je kwijt wilt aan de cliëntenraad? Dan kan je contact opnemen met de cliëntenraad via: clientenraad@yulius.nl

Online panel

We zijn altijd op zoek naar mensen die zo nu en dan hun mening willen geven over een specifiek onderwerp. Wil je jouw stem laten horen en ervaringen delen? Doe dan mee aan ons online cliëntenpanel. Een paar keer per jaar ontvang je per mail een link naar een vragenlijst. Je mening wordt dan meegenomen in de snelle raadpleging. Privacy is gewaarborgd en publicaties op basis van de raadplegingen zijn altijd anoniem. Interesse? Meld u dan hier aan.