Vorige pagina

Drechtster College ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Dordrecht, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor schooljaar 2020-2021 een aanvraag voor zowel ESF als Coronacrisisfonds REACT-EU heeft ingediend voor PrO en vso. Voor ons Drechtster College betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 78.000.

De Opsteker zomer 2021

Deze editie van de Opsteker heeft als thema balans. Hoe ga jij om met wat op je pad komt? En hoe vindt je voor jezelf de juiste balans. Dat is voor iedereen anders. Hopelijk vinden onze lezers herkenning in de artikelen en zet het thema hen aan het denken.

Heel Rotterdam leest

Op 30 september vond de aftrap plaats van het Rotterdamse initiatief Heel Rotterdam Leest. Ook Yulius Onderwijs ondertekende een manifest om het lezen en leesplezier te bevorderen.

Nationaal Plan Onderwijs: Extra aandacht voor onze leerlingen en mogelijkheden voor onze medewerkers

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stelt het ministerie van OCW geld beschikbaar aan scholen om het onderwijs na de coronacrisis te ondersteunen. In de afgelopen maanden heeft Yulius Onderwijs een plan opgesteld om dit geld zo effectief en duurzaam mogelijk in te gaan zetten voor onze leerlingen. Dat plan is nu gereed.

Informatie over het coronavirus

Yulius houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD. Onze so-scholen zijn vanaf dinsdag 9 februari weer open. Sinds maart kunnen ook onze middelbare scholieren weer gedeeltelijk fysiek naar school.

Het zetten van de eerste stap

Carola de Jong - Bouter, Coördinator Wijkgerichte Zorg Yulius, vertelt over de initiatieven in de Gemeente Molenlanden rondom ontmoetingsplaatsen en het toetreden tot psychische zorg. “Voor veel mensen is de stap groot om ergens op af te stappen. Als Coördinator Wijkgerichte zorg help ik met het verlagen van deze drempel.”

Nieuwe algemeen directeur kinder- en jeugdpsychiatrie

Op 23 augustus 2021 start Ditte van Vliet als algemeen directeur kinder- en jeugdpsychiatrie bij Yulius. Van Vliet draagt zorg voor een optimale afstemming tussen het primaire zorgproces en de bedrijfsvoering en voor het aanjagen van ontwikkeling, kwaliteit van behandeling, innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Samen met de zorgdirecteuren, Myrthe Koster en Hester Langbein, is zij integraal verantwoordelijk voor de directie kinder- en jeugdpsychiatrie. Deze is direct gepositioneerd onder de raad van bestuur.

Nieuwe directeur Onderwijs

Yvette van Hoof start per 1 augustus als directeur Onderwijs van Yulius. Marieke de Kreek en zij vormen samen de algemene directie van Yulius onderwijs. De directie is direct gepositioneerd onder de raad van bestuur van Yulius,  aanbieder van ggz en gespecialiseerd onderwijs in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Van Hoof en De Kreek zijn samen eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de 14 scholen van Yulius Onderwijs.

Yulius BW De Landgraafstraat in Sliedrecht verwelkomt bewoners na renovatie

De beschermde woonvorm van Yulius aan De Landgraafstraat in Sliedrecht verwelkomde onlangs haar bewoners in hun volledig vernieuwde thuis.

Positieve conclusie IGJ-toezichtbezoek voor BW Oostpolder

De toezichthouders concluderen dat de door BW Oostpolder geboden zorg voldoet aan de getoetste normen. De cliënt en zijn wensen en behoeften in het kader van herstel staat centraal.

Meet, greet & Rythem

Nieuwe algemeen directeur Volwassenen

Martijn Derks is per 1 juni gestart als nieuwe algemeen directeur voor de directie Volwassenen. Samen met de eind 2020 benoemde directeur ketenzorg (Inez van Milt) en directeur intensieve zorg (Robert Drenth) vormt hij het managementteam van de directie Volwassenen.

Jaarverslag Yulius 2020

In dit jaarverslag kijken we terug op een voor iedereen ongewoon jaar. De coronapandemie had een grote impact op de fysieke en mentale gezondheid, op onze samenleving en daarmee ook op Yulius.

Nieuwsbrief poli Zorg en Onderwijs

Heeft u de nieuwsbrief van de poli Zorg en Onderwijs al gelezen? In deze nieuwsbrief beschrijven we wat de poli Zorg en Onderwijs doet en waarom de verbinding tussen zorg en onderwijs zo belangrijk is.

De Opsteker voorjaar 2021

Het thema van deze Opsteker is vertrouwen. In wie heb jij vertrouwen? De schrijvers benaderen het thema allemaal vanuit hun persoonlijke invalshoek. Hopelijk vinden onze lezers herkenning in de artikelen en zet het thema hen aan het denken.

Afspraken met zorgverzekeraars in 2021

Yulius heeft inmiddels contracten gesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Eerder berichtten wij u dat het nog niet gelukt was om een contract te sluiten met zorgverzekeraar Aevitae (Caresq). Dat is nu wel het geval.

Betekenisvol meedoen kan alleen als je allemaal samenwerkt! Wat doe jij?

Het is het einde van de Week van de Psychiatrie en het begin van de Autismeweek. De eerste week staat in het teken van ‘Betekenisvol meedoen’ en in de tweede week wordt er aandacht geschonken aan hoe het anno 2021 is om autisme te hebben.

Richard en Willeke werken allebei op Yulius-locatie Beschermd Wonen (BW) Oostpolder. Richard als teamleider en Willeke als woonbegeleidster. Richard en Willeke vertellen allebei vol passie over hun werk en over de mensen op de BW. ‘We werken echt ergens aan met elkaar.’

Van kwetsbaarheid naar kracht

Martin, vrijwilliger bij Yulius, vertelt in het kader van de week van de psychiatrie over zijn bijdragen als vrijwilliger. Zijn kwetsbaarheid buigt hij om naar kracht: een mooi voorbeeld van betekenisvol meedoen.

Oproep enquête kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie vraagt ouders om een korte vragenlijst in te vullen. Als samenwerkingspartner attendeert Yulius u op deze enquête. Reageren kan tot 5 april 2021.

Yulius zet eerste coronavaccinatie

Ons eigen Yulius-prikteam heeft dinsdag 23 februari de eerste coronavaccinatie gezet bij een van onze cliënten in de intramurale zorg. Trots op onze medewerkers die in zeer korte tijd het vaccineren van onze meest kwetsbare cliënten hebben mogelijk gemaakt!

Nieuwsbrief Centrum voor Spoedeisende Kinder- en Jeugdpsychiatrie

2020 is een jaar geweest dat we niet snel zullen vergeten. Ook voor het Centrum voor Spoedeisende Kinder-en Jeugdpsychiatrie is het een hectisch jaar geweest waarin de complexe (spoed) zorgvragen in forse aantallen zijn toegenomen. Toch is het ons gelukt ons behandelaanbod verder door te ontwikkelen. Lees in de nieuwsbrief de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Benoeming nieuwe directie volwassenen

Yulius heeft twee nieuwe directeuren zorg voor de directie volwassenen benoemd. Deze benoemingen vloeien voort uit de wijziging van de topstructuur van Yulius. De twee directeuren, een directeur ketenzorg en een directeur intensieve zorg, vormen samen met de algemeen directeur het managementteam van de directie Volwassenen. Hun voornaamste taak, naast functionele aansturing, is de continue doorontwikkeling van de volwassenenpsychiatrie binnen Yulius. De directie Volwassenen is direct gepositioneerd onder de raad van bestuur. Wilma Panneman vervult de rol van algemeen directeur volwassenen a.i.

De Opsteker wintereditie 2020/2021

In de Opsteker van najaar 2020 staan we stil bij de gevolgen van corona op het dagelijks leven en de manier(en) waarop de schrijvers het hoofd boven water hebben gehouden. Niemand is onaangeraakt gebleven, maar op welke manier het invloed heeft, verschilt weer per persoon. Hopelijk vinden onze lezers herkenning in de artikelen en zet het thema hen aan het denken.

Digitale scholenmarkt donderdag 21 januari 2021

Aanstaande donderdag 21 januari neemt Yulius Onderwijs deel aan de digitale scholenmarkt. Deze is van 13.00 uur tot 15.00 uur en van 16.00 uur tot 21.00 uur.

Regionale campagne 'Financieel veilig ouder worden' door Indigo ZHZ en Veilig Thuis

Vanuit Indigo ZHZ werken we al jarenlang samen met Veilig Thuis ZHZ op het gebied van het voorkomen van Ouderenmishandeling. In samenspraak met Veilig Thuis zijn we uitgekomen op een vierweekse campagne die in november plaatsvindt.

Jerusalema Challenge bij Yulius

Wereldwijd dansen zorgmedewerkers de dans die troost en verbinding symboliseert in deze tijd van corona. Ook teams bij Yulius doen mee.

Heer Bokel College start pilot online onderwijs

Het Heer Bokel College biedt sinds dit schooljaar standaard fysiek en online onderwijs aan. Deels ingegeven door corona, deels vanuit toekomstperspectief. Dit jaar draait het HBC een pilot waarin alle leerlingen 1 dag in de week online onderwijs mogen volgen.

Jaarverslag Yulius 2019

In dit jaarverslag kijken we terug op onze ambities en de realisatie daarvan. Onze focus in 2019 lag op zowel het verder verbeteren van onze financiële positie als het voortzetten van onze eerder uitgezette beleidslijnen op het gebied van zorg en onderwijs.

Themawandeling 'Splitsingen en keuzes' op donderdag 22 oktober 2020 in Gorinchem

Op donderdag 22 oktober 2020 organiseren Yulius en Gorinchem Beweegt een themawandeling door Gorinchem over het thema 'Splitsingen en keuzes'. Wil jij een moment van bezinning, de dag doorbreken of sta je open voor een ontmoeting met anderen door middel van wandelen en een gesprek?

Indigo ZHZ start in het najaar met KOPP-groepen voor kinderen uit Zwijndrecht

1,6 miljoen kinderen in Nederland hebben een vader of moeder met ernstig psychische problemen of een verslaving. Dagelijks moeten zij omgaan met volwassen situaties. De kinderen zijn vaak erg zorgzaam en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.Het is belangrijk dat een kind hierover kan praten. Samen met Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en Vivenz organiseert Indigo ZHZ praatgroepen voor deze kinderen. 

Yulius Onderwijs in coronatijd

Inmiddels is het onderwijs op onze basisscholen weer volledig opgestart en zien we onze leerlingen van de middelbare scholieren weer een aantal keer per week. Digitaal onderwijs, noodopvang, thuis lesgeven terwijl je werkt… We zijn enorm trots op het aanpassings-en doorzettingsvermogen van onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze medewerkers. Ze hebben zich allemaal op hun eigen manier ingezet om het onderwijs door te laten gaan. Samen het verschil! In dit infobulletin geven we graag een inkijkje hoe de afgelopen periode eruit zag bij ons. Veel kijk- en leesplezier!

Werken bij Yulius? Collega's vertellen erover in Medivacature

In de nieuwe editie van Medivacature vertellen collega's Gerrit Valk (teamleider FACT) en Dennis Bastiaansen (Kinder- en jeugdpsychiater) over werken bij Yulius.

Meer dan 25 jaar Kasperspad – het einde van een tijdperk

Na meer dan 25 jaar hebben we op 19 mei 2020 de deuren van Yulius-kliniek Het Kasperspad gesloten. Alle cliënten die op dat moment in Het Kasperspad verbleven zijn verhuisd naar het geheel gemoderniseerde centrum voor Spoedeisende Psychiatrie voor volwassenen in Sliedrecht. De Kasperspad-cliënten van YEP en FACT krijgen voortaan zorg vanuit de locatie aan de Burgemeester de Raadtsingel in Dordrecht.

Yulius benoemt Wilma Panneman als directeur volwassenenzorg a.i.

Ggz-instelling Yulius benoemt per 29 juni 2020 Wilma Panneman als directeur volwassenenzorg a.i.. Deze benoeming volgt op het aangekondigde vertrek van de zittende directeur volwassenenzorg, Martine den Ouden.  Zij start deze zomer als directeur acute psychiatrie bij GGZ Rivierduinen.

Yulius opent geheel vernieuwd Centrum Spoedeisende Psychiatrie voor volwassenen in Sliedrecht

Yulius heeft begin juni 2020 officieel de deuren geopend van het Centrum voor Spoedeisende Psychiatrie voor volwassen in Sliedrecht. Hier biedt Yulius kwalitatief hoogwaardige psychiatrische zorg voor volwassenen, met acute psychiatrische klachten in de regio Zuid-Holland Zuid. Het zorgaanbod bestaat uit Intensieve Thuisbehandeling (IBT) en Klinische Behandeling.

Rob Hoogma treedt toe tot de raad van toezicht

Rob Hoogma is op 8 april jl. benoemd tot lid van de raad van toezicht van Yulius, op voordracht van de ondernemingsraad. Vanaf de zomer zal hij de raad ook voorzitten. De huidige voorzitter, Gert-Jan van der Vossen, treedt na de zomer af. Zijn twee termijnen zitten er dan op. De benoeming van Hoogma is voor vier jaar.

Yulius Onderwijs: lesgeven op afstand

Kijk mee naar een compilatie van hoe docenten van verschillende scholen van Yulius Onderwijs lesgeven op afstand tijdens de coronacrisis.

We missen jullie, hopelijk tot snel!

Hierbij een boodschap van het Middelland-team! Hopelijk levert het een glimlach op.

Aankondiging expositie: creatief door corona

De coronacrisis brengt een hoop teweeg in de wereld. Angst en verdriet, maar ook heel veel behulpzaamheid en verbondenheid. Er verandert veel in korte tijd. Deze periode zal later in geschiedenisboeken komen te staan en de mensen die nu leven zullen hier nog heel lang over blijven vertellen.

Vloggende meester Erwin bij RTV Rijnmond

Onze collega's van Yulius Onderwijs zijn met elkaar hard aan de slag gegaan om leerlingen de mogelijkheid te bieden thuis onderwijs te volgen. SO Lombardia laat zien hoe de leerkrachten omgaan met de sluiting van de school, een van de maatregelen die is genomen om het coronavirus in te dammen.

Yulius benoemt Kees Oosterwijk tot lid van de Raad van Bestuur

Op dinsdag 24 maart is door Yulius bekend gemaakt dat Kees Oosterwijk is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Hij zal vanaf 1 mei samen met Marco de Bruin (voorzitter) de Raad van Bestuur vormen waarbij Kees Oosterwijk zich met name zal richten op het zorginhoudelijke beleid. 

Middelland College: Het Social Team staat voor jullie klaar!

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, Een berichtje van het Social Team hier, om jullie er nog even aan te herinneren dat jullie van onze hulp gebruik mogen maken. Wekelijks heeft de klassenmentor al contact met u en voor extra overleg zijn wij ook beschikbaar. Schroom niet, het is een rare tijd en we hebben elkaars hulp hard nodig op allerlei vlakken. Ook wanneer je vooraf al denkt dat ook wij geen oplossing hebben, kan het toch fijn zijn om er even samen over te praten of te mopperen.

Online lesgeven op het Heer Bokel College

Onze collega's van Yulius Onderwijs zijn met elkaar hard aan de slag gegaan om leerlingen de mogelijkheid te bieden thuis onderwijs te volgen. Het Heer Bokel College van Yulius laat zien hoe zij omgaan met de huidige ontwikkelingen rondom het sluiten van de school door de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen.

Raad van bestuur, directies en overige medewerkers klappen mee voor al het zorgpersoneel!

Vandaag, dinsdag 17 maart, om 20 uur klappen wij allemaal hard voor zorgmedewerkers!

Nieuwsuur besteedt aandacht aan onderzoek Yulius Academie

Hoe kan virtual reality (VR) jongvolwassenen in de ggz helpen? Nieuwsuur besteedde hier in de aflevering op 4 maart j.l. aandacht aan. In dit item kwam ook het onderzoeksprogramma DISCoVR van de Yulius Academie en Yulius Autisme naar het gebruik van VR voor bepaalde autisme-behandelingen aan bod.

Dagbesteding De Parlevinker: werken aan leerdoelen in een gezellige omgeving

Yulius biedt dagbesteding op diverse locaties in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De Parlevinker is één van onze dagbestedingsactiviteiten. Op deze gezellige locatie in Dordrecht kunnen cliënten zich volop ontwikkelen. Er zijn nog plekken beschikbaar voor cliënten met een indicatie.

Yulius investeert met nieuw EPD in medewerker, cliënt en partner

Yulius stapt over op een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Deze week werd een contract getekend met leverancier Nedap voor de implementatie van Ons®. Het systeem is gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat cliënten makkelijk bij hun gegevens kunnen. Bovendien vereenvoudigt het de digitale communicatie tussen behandelaar en cliënt. Het nieuwe EPD zal half 2021 door Yulius in gebruik worden genomen.

Ouderavond Ilex College over Mediawijsheid

Sociale media en gamen spelen een grote rol in het leven van de jongeren van nu. Om die reden heeft het Ilex College dit onderwerp extra belicht door Bureau Jeugd & Media uit te nodigen voor de ouderavond.

Reanimatiecursus voor leerlingen Ilex College

Adem in, adem uit. Zo gaat dat vaak op scholen en ook op het Ilex college in Schiedam wordt ieders rust en geduld weleens op de proef gesteld. Bij het Ilex college gaat het team nu echter een flinke stap verder met adem-in adem-uit; van de tactiek rust bewaren naar de techniek levens sparen. Leerlingen van het Ilex college leren namelijk reanimeren. Reanimeren en EHBO wordt leerlingen aangeboden als onderdeel van het vak maatschappelijke oriëntatie en het profiel Zorg en Welzijn.

Heer Bokel College open op 30 januari

Kom ook naar de open dag van het Heer Bokel College op 30 januari 2020

Rotary club Dordrecht schenkt Sinterklaascadeaus aan Yulius

De Rotary club Dordrecht heeft Sinterklaascadeaus geschonken aan alle kinderen die opgenomen zijn op de locatie Boerhaavelaan. In totaal werden er maar liefst 205 fraai ingepakte cadeaus uitgedeeld aan de kinderen, jongeren en gezinnen van de verschillende afdelingen op onze locatie Boerhaavelaan in Barendrecht. Wat een blije gezichten bij het zien en uitpakken van al dat moois.

Onverwacht bezoek Heer Bokel College

5 december kregen we onverwacht bezoek van twee heel bijzondere gasten.

Dansen in de regen!

De laatste herstelkrant van dit jaar is uit! Het thema van deze Opsteker is ‘Dansen in de regen’. Soms zal het regenen, soms zal het stormen. Hoe reageer je hierop? De redacteuren van De Opsteker zullen jou een inkijkje geven in hoe zij omgaan met de ‘regen’ in hun leven. Hoe zij het beste van moeilijke omstandigheden maken en hoe ze geestelijke en lichamelijke klachten zoveel mogelijk tegengaan.

Staatssecretaris Blokhuis op bezoek bij Yulius

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft, samen met cooperatie VGZ en gemeente Dordrecht, een bezoek gebracht aan onze locatie Volgerlanden. Hij werd rondgeleid door een client en kreeg een boekje overhandigd met initiatieven ten aanzien van wachttijdreductie van de alliantie Zinnige Zorg waar Yulius deel van uitmaakt.

Yulius steunt Manifest Speciaal Onderwijs

Vrijdag 1 november heeft minister Slob van Onderwijs bekend gemaakt dat het onderwijs toch meer geld krijgt. Dit mede dankzij de inzet van de PO-raad en de vakbonden. Een goed begin, maar wij zien incidentele middelen niet als structurele oplossing. Wij steunen dan ook het Manifest Speciaal Onderwijs. Woensdag 6 november geeft een groot deel van ons personeel gehoor aan de stakingsoproep.

Jaarverslag 2018 Yulius

Bekijk hier het jaarverslag van Yulius van 2018

Yulius organiseert scholenmarkt op woensdag 20 november

Op woensdag 20 november organiseren BOOR, Horizon en Yulius een voorlichtingsavond voor kinderen (en ouders) uit groep 8 die volgend jaar naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan. Alle VSO-scholen uit de regio's Rotterdam, Drechtsteden en Gouda zullen zichzelf tijdens deze scholenmarkt presenteren.

Techniektruck op Ilex College

Onze school heeft kennis mogen maken met de techniektruck van OTIB. In de truck komen leerlingen met allerlei vormen van techniek in aanraking: hoe ontlucht je een cv-ketel te ontluchten en vul je hem weer bij met behulp van een instructie op een i-pad, hoe is het om op een booreiland te werken?

(on)zichtbaar: thema De Opsteker

De 3e Opsteker van dit jaar heeft als thema (on)zichtbaar. Wat laat je aan anderen zien en wat verberg je juist (of waar verberg je je voor)? Verschuil je je achter een masker? Of durf je altijd jezelf te zijn? Waarschijnlijk zullen veel lezers zich herkennen in deze vraagstukken. Onze redacteuren hebben hier allemaal een andere kijk op. Hopelijk vinden onze lezers herkenning in de artikelen en zet het thema hen aan het denken.

Wethouder Kasmi opent het Yulius Middelland College in Rotterdam

Op donderdagmiddag 18 juli 2019 vond de officiële opening plaats van een nieuwe Yulius school voor voortgezet speciaal onderwijs: het Middelland College in Rotterdam. Deze school voor vmbo-kader opende bij de start van het schooljaar 2018/2019 haar deuren en vond het, na een succesvol eerste jaar, belangrijk de school nu officieel te openen. 

Yulius basisschool Lombardia in Rotterdam officieel geopend

Op donderdag 18 juli, een dag voor het aanbreken van de zomervakantie, is Yulius basisschool Lombardia officieel geopend. De school, die al bij de start van schooljaar 2018-2019 op 4 september haar deuren opende en het eerste jaar vooral heeft gebruikt om een solide basis neer te zetten, had leerlingen, ouders, omwonenden, collega’s en andere relaties uitgenodigd om dit feestelijke moment samen te vieren.

Docent Lingewaal College behoort tot één van de beste geschiedenisdocenten van Nederland

Vlak voor de zomervakantie is bekend geworden dat docent Paul de Haan van het Lingewaal College hoort bij één van de 15 beste geschiedenisdocenten van Nederland. Een unieke en bijzondere prestatie, waar Yulius erg trots op is. Naast dat hij voor de klas staat maakt hij elke week een podcast over geschiedenis. Zo maakt hij geschiedenis leuk en toegankelijk.

Nieuwe zorgvorm De Break van start

Op 24 september opent Hanny Visser, wethouder PRO Sliedrecht, officieel De Break op ASVZ locatie Merwebolder. In deze nieuwe voorziening werken zorginstanties samen om jongeren tijdelijke ondersteuning op maat te bieden, zodat zij thuis kunnen blijven wonen.

Nieuwe website Yulius live

Met trots presenteren we onze nieuwe website. In een vernieuwd, modern jasje kunt u vinden wat we doen, hoe we dat doen en waar we dat doen. Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt na het lezen van de informatie op deze site.