Vorige pagina

Yulius: duurzaam en milieubewust

Yulius heeft al jaren duurzaamheid hoog op de agenda staan. Ook in 2023 hebben veel duurzame initiatieven en ontwikkelingen plaatsgevonden. In het Milieujaarverslag 2023 laat Yulius enkele aansprekende en concrete voorbeelden daarvan zien. Daarmee is Yulius op weg naar een organisatie die nog duurzamer en milieubewuster is.

Yulius ontvangt het keurmerk 'Vrijwillige Inzet Goed Geregeld'

Yulius mag de komende vier jaar het keurmerk 'Vrijwillige Inzet Goed Geregeld' van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) voeren. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Onderwijsmuseum in Dordrecht heeft bestuurslid Daniëlle Santen vanochtend uit handen van Merel ten Haaf van Inzet 078 het bijbehorende certificaat in ontvangst genomen. Inzet 078 is het het kennis- en adviescentrum vrijwillige inzet in Dordrecht.

Certificaat voor leerlingen Discovery College na afronding project Community Champions

Twaalf leerlingen van de arbeidsgerichte leerweg van Yuliusschool het Discovery College in Barendrecht hebben afgelopen woensdag tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Kasteel van Sparta Rotterdam het certificaat voor hun maatschappelijke diensttijd in ontvangst genomen. Met de uitreiking van de certificaten werd het project Community Champions afgesloten.

Wisselingen in de Raad van Bestuur

Per 1 januari 2025 zal Kees Oosterwijk zijn functie als lid van de Raad van Bestuur van Yulius neerleggen. Hij wil zich graag weer toeleggen op zijn oorspronkelijke vak van psychiater en blijft in dienst bij Yulius.

Vrede, het thema van de nieuwe Opsteker

Vrede. Dat is het thema van de nieuwe Opsteker. De herstelkrant door en voor volwassen is deze week weer uitgekomen. De afgelopen maanden heeft de redactie hard gewerkt om de artikelen voor De Opsteker te schrijven. Inmiddels is De Opsteker digitaal verspreid en geplaatst op deze website.

Veel plezier tijdens fantastisch voetbaltoernooi

Cliënten van Yulius hebben vandaag met verschillende teams meegedaan aan een mini-zaalvoetbaltoernooi in Dordrecht. "Het was geweldig om te zien hoe iedereen plezier had en zichzelf kon zijn," zegt Sharon Larner, leerling social work bij Yulius. Samen met Life Goals had zij het toernooi georganiseerd.

Yulius benoemt Els van Bezouwen als voorzitter Raad van Bestuur

Per 1 juli 2024 wordt mevrouw Els van Bezouwen MBA de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur van Yulius. Zij is haar loopbaan begonnen als verpleegkundige in de acute zorg en heeft zich binnen de ggz verder ontwikkeld tot bestuurder. Zij volgt hiermee Daniëlle Santen op die sinds maart de functie interim vervult.

Autismeweek: eten lusten kun je leren

Eten lusten kun je leren. Dat is een van de uitgangspunten van Annemiek van Maanen bij de behandeling van kinderen met autisme en een voedselprobleem. Annemiek is verpleegkundig specialist op de polikliniek autisme van Yulius. Met het oog op de jaarlijkse Autismeweek heeft zij in de Stadsbibliotheek van Dordrecht in een interactieve bijeenkomst een groot aantal geïnteresseerden uitgelegd hoe problemen met eten kunnen ontstaan en welke behandeling zij dan inzet.

Leerlingen Discovery College Yulius ontdekken hun talenten met Community Champions

Met veel enthousiasme doen twaalf leerlingen van de arbeidsgerichte leerweg van het Discovery College in Barendrecht sinds begin dit jaar mee aan Community Champions van De Betrokken Spartaan, de maatschappelijke stichting van Sparta Rotterdam. Dit programma van onder meer 23 voetbalclubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, houdt in dat de leerlingen op ontdekkingsreis gaan naar hun talenten en wat ze hiermee willen doen in de toekomst.

Bezoek burgemeester en wethouder zorg Barendrecht aan Boerhaavelaan

Samenwerking met onze ketenpartners is van groot belang voor Yulius. In dat kader brachten de burgemeester van Barendrecht – Ronald Schneider – en de wethouder sociaal domein, volksgezondheid en welzijn – Miranda de Hoop – een bezoek aan KJP-locatie Boerhaavelaan.

Wethouder Marc Merx onthult kunstwerken tijdens netwerkbijeenkomst Kind en Jeugdlocatie De Kreek

Tijdens een netwerkbijeenkomst over Kind en Jeugdpsychiatrie heeft wethouder Marc Merx donderdagmiddag 14 maart in de vernieuwde De Kreek in Dordrecht vier kunstwerken onthuld. Het afgelopen jaar is deze Yuliuslocatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie volledig verbouwd en opgeknapt.

Daniëlle Santen start per 1 maart als interim-bestuursvoorzitter Yulius

Daniëlle Santen start per 1 maart a.s. als interim voorzitter Raad van Bestuur van Yulius, tot de functie van bestuursvoorzitter vast is ingevuld.

Herpakken, het thema van de nieuwe Opsteker

Herpakken. Dat is het thema van de nieuwe Opsteker. De herstelkrant door en voor volwassen is deze week weer uitgekomen. De afgelopen maanden heeft de redactie hard gewerkt om de artikelen voor De Opsteker te schrijven. Inmiddels is De Opsteker digitaal verspreid en geplaatst op deze website.

Docenten van Bonaire brengen werkbezoek aan het Ilex College in Schiedam

Twee docenten van middelbare school Unit Liseo Boneriano voor mavo, havo en vwo op Bonaire hebben donderdagochtend een werkbezoek gebracht aan het Ilex College in Schiedam. Teamleider zorg Milena Ramirez liet zich samen met de zorgcoördinator van deze school door schooldirecteur Margareth Dalmeijer informeren over het gespecialiseerd onderwijs binnen Yulius.

Marco de Bruin neemt afscheid van Yulius

Bestuurder Marco de Bruin verlaat 1 maart 2024 Yulius. De Raad van Toezicht is Marco de Bruin zeer erkentelijk voor alles wat hij de afgelopen jaren voor Yulius heeft betekend.

Gezellige Kerstinloop op Lombardia zorgt voor verbinding in de wijk

Gezellig geroezemoes. "Lust u ook iets lekkers? De koffie is al onderweg," zegt een jonge leerling met een schaal vol overheerlijke koeken en appelflappen. Zelf gebakken in de nieuwe keuken van de school, zo vertelt onderwijsassistente Marjon McElligott trots. Leerlingen lopen ondertussen ijverig heen en weer. Aan tafel kletsen ouderen uit de wijk met de kinderen of ze doen een spelletje. De Kerstinloop van Lombardia blijkt een groot en gezellig succes.

Inclusiviteit gespecialiseerd onderwijs centraal op GOngres

Inclusief onderwijs; een wereld te winnen. Dat was het thema van het GOngres van de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs op vrijdag 24 november 2023 in Rotterdam. Directeur Yvette van Hoof van Yulius was een van de organisatoren van dit jaarlijkse congres. Ook bestuursvoorzitter Marco de Bruin van Yulius woonde het congres bij.

"Open zijn over mijn problemen is mijn redding geweest”

Elise zocht hulp bij Yulius nadat ze vastliep door ADD, burn-out en depressie. Met steun van familie, vrienden, zorg en medicatie herstelde ze haar balans. Ze benadrukt het belang van openheid over psychische problemen en het doorbreken van het stigma, met de woorden: "Open zijn over mijn problemen is mijn redding geweest."

Milieuthermometer niveau brons voor locatie Carnisselande van Yulius

De locatie Carnisselande van Yulius heeft het keurmerk Milieuthermometer niveau brons behaald. Vorige maand vond de audit plaats. Yulius is nu één van de 267 zorglocaties in Nederland met het keurmerk. En daar zijn we trots op!

Ondersteuners Cliëntenraden helpen 'cliëntenmedezeggenschap' vormgeven

"Als ondersteuners van de cliëntenraden helpen we de medezeggenschap van cliënten binnen Yulius zorg vorm te geven," zegt Kees Kroon kernachtig. Samen met zijn collega Susanne Dekker vertelt hij waarom deze raden zo belangrijk zijn en wat zij als ondersteuners van deze raden nu precies doen.

De Volgerlanden start actie voor de aanschaf van een duofiets

De begeleid wonen-locatie De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht is gestart met een fondsenwervingsactie voor de aanschaf van een duofiets voor cliënten. Een fiets is namelijk een belangrijk middel om preventief aan je gezondheid te werken.

Feestelijke opening buurtmoestuin WKS2

Vandaag is door wethouder Eva Dansen van de gemeente Gorinchem de buurtmoestuin op het terrein van WKS2, de Yulius-locatie aan de Wijnkoperstraat, onder veel belangstelling geopend. Om meer verbinding en openheid met de wijk te bewerkstelligen, is het idee ontstaan om een stuk braakliggend terrein te benutten voor een buurtmoestuin, die voor iedereen toegankelijk is.

Yulius benoemt Mirjam de Bruin als lid van Raad van Toezicht

Op 18 september is Mirjam de Bruin toegetreden tot de Raad van Toezicht. Yulius is specialist in de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en biedt naast zorg ook gespecialiseerd onderwijs. Mirjam de Bruin volgt Joost de Bie op die afscheid heeft genomen na het aflopen van zijn 2e zittingsperiode.

Roos Vigelius: "Het is zo belangrijk dat de stem van familie en naasten wordt gehoord"

"Hopelijk helpt dit interview om familie en naasten enthousiast te maken voor de Familieraad," zegt Roos Vigelius uit Zwijndrecht. Zelf maakt ze al bijna tien jaar deel uit van de Raad. “Het is zo belangrijk dat de stem van familie en naasten wordt gehoord".

‘We zijn allemaal een beetje kwetsbaar en daar mogen we meer openheid over geven’

Team Yulius staat op 15 september 2023 aan de start van de Social Run, een non-stop estafetteloop van 555 kilometer, met als doel bespreekbaarheid en begrip rondom psychische kwetsbaarheid te bevorderen. Frans Thomas, verpleegkundig specialist ggz bij Yulius, vertelt over de avonturen, de verbindende kracht van sport en de enorme drive van het team.

Inloop Patersweg is de ideale plek voor een praatje en waardevolle contacten

"Jong of oud, rijk of arm; iedereen is hier hartelijk welkom voor een praatje of een leuke activiteit," zegt Cilia van Dam over de Inloop van Yulius aan de Patersweg 53 in Dordrecht. Samen met zorgmanager Renée Droogendijk vertelt zij enthousiast over de bedoeling van de Inloop en de vele activiteiten die daar bijna dagelijks plaatsvinden. "Dit is gewoon dé ideale ontmoetingsplek voor leuke contacten."

Team voor Vroege Interventie Psychose (VIP) draagt voortaan nieuwe naam: VIP-team Yulius

VIP-team Yulius. Dat is de nieuwe naam voor het voormalige Yulius Eerste Psychose-team (YEP). Met deze nieuwe naam blijft het werk van het team duidelijk herkenbaar voor patiënten, ouders, verwanten, verwijzers en andere doelgroepen. Psychiater Gunnar Faber en verpleegkundig-specialist Rene van Rossen leggen uit waar Vroege Interventie Psychose (VIP) voor staat en waarom is gekozen voor de naamsverandering.

Yulius maakt werk van duurzaamheid

Yulius heeft het afgelopen jaar tal van duurzame ontwikkelingen ingezet, zowel binnen de ggz als in het gespecialiseerd onderwijs. Dit blijkt uit het Milieujaarverslag 2022. Komende jaren willen we nog meer aandacht besteden aan een duurzame en milieubewuste toekomst. Zo geven we samen invulling aan het Klimaatakkoord, het Convenant Verduurzaming Zorg en de Green Deal 3.0.

'Begrip voor psychiatrische patiënt vraagt aandacht en tijd'

De beschermd wonen-locatie De Volgerlanden van Yulius heeft afgelopen zaterdag als afsluiting van de Week van de Psychiatrie een boeiende bijeenkomst gehouden om belangstellenden wat meer te vertellen over de psychiatrie en de locatie in Hendrik-Ido-Ambacht. Tijdens de bijeenkomst kwamen zowel medewerkers als patiënten aan het woord. Ook was er een optreden van toneelgroep De Vloer op.

Camerateam enthousiast aan de slag voor schoolvideo's

Wie deze week een van de veertien scholen van Yulius bezoekt, kan zomaar een enthousiaste cameraploeg tegen het lijf lopen. Vorige week zijn namelijk de opnames begonnen van de zogenoemde schoolvideo's. Elke school krijgt zijn eigen video van zo'n drie minuten met een korte uitleg over het onderwijs en een rondleiding door de school.

Yulius in zee met Constructif voor bouwkundig- en vastgoedonderhoud

Yulius heeft een langjarig contract getekend met vastgoedspecialist Constructif uit Dordrecht. Dat betekent dat bouwkundige activiteiten zoals renovatie en verbouwingen en het groot onderhoud bij Yulius de komende vijf jaar door Constructif zullen worden uitgevoerd.

Yulius ondertekent Green Deal 'Samen Werken aan Duurzame Zorg'

Yulius heeft donderdag 8 december 2022 de nieuwe Green Deal ‘Samen Werken aan Duurzame Zorg’ 3.0. ondertekend. De Green Deal staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen.

Beveiligingsincident Carenzorgt van Nedap

Op dinsdag 25 oktober zijn wij door Nedap geïnformeerd dat Yulius als zorgorganisatie geraakt is door een beveiligingsincident in hun systeem Carenzorgt. Ook van een aantal van onze cliënten is er ongeoorloofd toegang verkregen tot één of enkele documenten.

Loop eens binnen bij de zorg

Ben je momenteel aan het oriënteren op een  studie, of toe aan een nieuwe stap in je carrière en overweeg je de geestelijke gezondheidszorg? Op zoek naar een stageplek of aan het overwegen om de overstap te maken naar de zorg? Op dinsdag 29 november openen tien zorglocaties in Dordrecht hun deuren voor geïnteresseerden die een kijkje willen nemen bij verschillende zorglocaties.

Kwetsbaarheid carenzorgt.nl geconstateerd

Vandaag heeft Nedap alle bij hen aangesloten zorginstellingen laten weten dat er vorige week een kwetsbaarheid is geconstateerd in hun systeem carenzorgt.nl. Van die kwetsbaarheid is misbruik gemaakt.

Yulius begeleidt cliënten naar een echte baan

‘We zien onze cliënten weer meer mens worden’ Een dagbestedingsprogramma, een sociale werkplaats. Nog heel vaak is dit het voorland van mensen die kampen met complexe psychiatrische problematiek. Maar een groep cliënten van ons heeft al enkele jaren een heel ander perspectief. Zij worden dankzij een samenwerking van het UWV, de Sociale Dienst en Yulius waar mogelijk begeleid naar een echte baan. Met succes.

Yulius Onderwijs organiseert vso-scholenmarkt op woensdag 23 november

Op woensdag 23 november organiseren Yulius, BOOR en Horizon samen een fysieke scholenmarkt voor cluster-4 onderwijs. De scholenmarkt is speciaal bedoeld voor ouders, verzorgers en groep 8-leerlingen die een school voor voortgezet speciaal onderwijs zoeken binnen de regio. Tijdens de scholenmarkt presenteren de verschillende vso-schoollocaties zich zodat leerlingen, ouders en verzorgers zich een beeld kunnen vormen van de scholen en hun verschillen. 

VGZ Samen Voorop Awards gewonnen!

TROTS! Gisteravond hebben wij met onze versnelde behandellijn ggz de gouden award gewonnen in de categorie zinnige zorg van de VGZ Samen Voorop Awards. Wij willen ook de andere winnaars van harte feliciteren, samen maken we het verschil!

Jaarverslag Yulius 2021

In dit jaarverslag kijken we terug op wederom een voor iedereen ongewoon jaar. De coronapandemie had een grote impact op de fysieke en mentale gezondheid, op onze samenleving en daarmee ook op Yulius. Ondanks dat zijn er mooie resultaten behaald.

Onze versnelde behandellijn is genomineerd voor de Samen Voorop Awards van Coöperatie VGZ

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn vaak lang. Hierdoor kan het voorkomen dat de cliënt zich tijdens het wachten slechter gaat voelen. Voor sommige cliënten is de behandeling na het lange wachten toch niet passend. Dan start opnieuw een lange wachttijd voor de juiste behandeling. Wij hebben dit verbeterd.

Nieuwe directeur mens en organisatie

Op 9 mei 2022 is Annemieke Bok gestart als directeur mens en organisatie bij ggz- en onderwijsinstelling Yulius. De nieuw gevormde directie mens en organisatie vormt onderdeel van de voortgaande professionalisering van de organisatie en draagt bij aan de ambities van Yulius op het gebied van goed werkgeverschap. De directie mens en organisatie is direct gepositioneerd onder de raad van bestuur.

Gegund voor aanbestedingsopdracht jeugdhulp door gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) maakten vandaag bekend dat de aanbestedingsopdracht voor de meeste vormen van jeugdhulp vanaf 2023 is gegund aan Mevis, een samenwerkingsverband bestaande uit Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, Yulius, ASVZ en Prokino Zorg. Met de keuze voor deze nieuwe samenwerkingspartner is een volgende belangrijke stap gezet in de invoering van het MVS Jeugdmodel. Met het model streven de gemeenten ernaar om de kwaliteit en snelheid van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders in de regio te verbeteren.

Brugklas vmbo-tl/havo Reijerwaard College vanaf schooljaar 2022-2023

Met veel enthousiasme kunnen wij u mededelen dat wij op het Reijerwaard College vanaf schooljaar 2022-2023 gaan starten met een brugklas vmbo-tl/havo. Met deze brede brugklas streven wij ernaar een passend advies te geven voor de bovenbouw.  Binnen de kleine setting van het Reijerwaard kunnen wij leerlingen extra de tijd geven om te werken aan hun executieve vaardigheden. U kunt daarbij denken aan de onderdelen leren- leren, plannen & organiseren, werkgeheugen, reguleren van emoties en aandacht bij de les te houden. We sluiten graag aan bij de talenten van de leerlingen, zodat zij gemotiveerd en gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen. 

Yulius/Indigo ZHZ behaalt Keurmerk Basis GGZ 2022

De Opsteker winter 2022

Deze editie van de Opsteker heeft als thema helden. Wie is een ware held?  En is dat een held met of zonder sokken? Eigenlijk schuilt in iedereen een held, ook al voelt dat misschien niet altijd zo. Hopelijk vinden onze lezers herkenning in de artikelen van onze redacteuren en zet het thema hen aan het denken.

Yulius en Coöperatie VGZ tekenen nieuwe meerjarenovereenkomst 2022 – 2026

Yulius en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ hebben opnieuw een strategisch samenwerkingsverband voor een periode van vijf jaar gesloten. Beide partijen zijn zeer tevreden over de resultaten die de afgelopen jaren gezamenlijk zijn bereikt. Met de nieuwe overeenkomst zetten zij hun ambitie voort om de geestelijke gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. De samenwerking staat in het teken van het verder versterken van netwerkzorg, een bredere focus op herstel en een verbreding van digitale zorg. Marco de Bruin, bestuurder van Yulius: ‘We hebben een mooie, gebalanceerde meerjarenovereenkomst met VGZ afgesloten waarin we bouwen aan een goede zorginhoud en waarde creëren voor zoveel mogelijk cliënten in onze regio.’

Berekening kosten geestelijke gezondheidszorg

Sinds 2022 worden de kosten voor uw behandeling anders berekend. Graag leggen we uit wat er is veranderd. Op 1 januari 2022 is er een nieuwe regeling ingegaan die voor iedereen geldt die geestelijke gezondheidszorg krijgt: het zorgprestatiemodel.

Gemeentepolis aangeboden door Sociale diensten Drechtsteden en Avres i.s.m. VGZ

Het is weer tijd om, als je dat wilt, van zorgverzekeraar te wisselen. De sociale diensten Drechtsteden (SDD) en Avres (AV-regio) bieden burgers in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ een gemeentepolis aan voor het verzekeringsjaar 2022. Het gaat om een compleet pakket waarbij ook een vergoeding van brillen, tandarts, fysio, en de eigen bijdrage van de WMO is opgenomen. Er kan daarnaast een pakket gekozen worden waarbij het eigen risico maandelijks in de premie is opgenomen, zodat er geen bedragen achteraf betaald hoeven te worden.

Vso-scholenmarkt op woensdag 24 november GAAT NIET DOOR

De fysieke scholenmarkt die op woensdag 24 november 2021 plaat zou vinden, gaat door de aangescherpte coronamaatregelen NIET door. We vinden het heel jammer dat we leerlingen van groep 7 en 8 nu niet fysiek kunnen verwelkomen in onze scholen. We zijn bezig met de organisatie van digitale bijeenkomsten. Houd de website van uw school naar keuze in de gaten.

Drechtster College ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Dordrecht, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Rijnmond voor schooljaar 2020-2021 een aanvraag voor zowel ESF als Coronacrisisfonds REACT-EU heeft ingediend voor PrO en vso. Voor ons Drechtster College betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 78.000.

De Opsteker zomer 2021

Deze editie van de Opsteker heeft als thema balans. Hoe ga jij om met wat op je pad komt? En hoe vindt je voor jezelf de juiste balans. Dat is voor iedereen anders. Hopelijk vinden onze lezers herkenning in de artikelen en zet het thema hen aan het denken.

Heel Rotterdam leest

Op 30 september vond de aftrap plaats van het Rotterdamse initiatief Heel Rotterdam Leest. Ook Yulius Onderwijs ondertekende een manifest om het lezen en leesplezier te bevorderen.

Nationaal Plan Onderwijs: Extra aandacht voor onze leerlingen en mogelijkheden voor onze medewerkers

Met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) stelt het ministerie van OCW geld beschikbaar aan scholen om het onderwijs na de coronacrisis te ondersteunen. In de afgelopen maanden heeft Yulius Onderwijs een plan opgesteld om dit geld zo effectief en duurzaam mogelijk in te gaan zetten voor onze leerlingen. Dat plan is nu gereed.

Het zetten van de eerste stap

Carola de Jong - Bouter, Coördinator Wijkgerichte Zorg Yulius, vertelt over de initiatieven in de Gemeente Molenlanden rondom ontmoetingsplaatsen en het toetreden tot psychische zorg. “Voor veel mensen is de stap groot om ergens op af te stappen. Als Coördinator Wijkgerichte zorg help ik met het verlagen van deze drempel.”

Nieuwe algemeen directeur kinder- en jeugdpsychiatrie

Op 23 augustus 2021 start Ditte van Vliet als algemeen directeur kinder- en jeugdpsychiatrie bij Yulius. Van Vliet draagt zorg voor een optimale afstemming tussen het primaire zorgproces en de bedrijfsvoering en voor het aanjagen van ontwikkeling, kwaliteit van behandeling, innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Samen met de zorgdirecteuren, Myrthe Koster en Hester Langbein, is zij integraal verantwoordelijk voor de directie kinder- en jeugdpsychiatrie. Deze is direct gepositioneerd onder de raad van bestuur.

Nieuwe directeur Onderwijs

Yvette van Hoof start per 1 augustus als directeur Onderwijs van Yulius. Marieke de Kreek en zij vormen samen de algemene directie van Yulius onderwijs. De directie is direct gepositioneerd onder de raad van bestuur van Yulius,  aanbieder van ggz en gespecialiseerd onderwijs in de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Van Hoof en De Kreek zijn samen eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de 14 scholen van Yulius Onderwijs.

Yulius BW De Landgraafstraat in Sliedrecht verwelkomt bewoners na renovatie

De beschermde woonvorm van Yulius aan De Landgraafstraat in Sliedrecht verwelkomde onlangs haar bewoners in hun volledig vernieuwde thuis.

Positieve conclusie IGJ-toezichtbezoek voor BW Oostpolder

De toezichthouders concluderen dat de door BW Oostpolder geboden zorg voldoet aan de getoetste normen. De cliënt en zijn wensen en behoeften in het kader van herstel staat centraal.

Meet, greet & Rythem

Nieuwe algemeen directeur Volwassenen

Martijn Derks is per 1 juni gestart als nieuwe algemeen directeur voor de directie Volwassenen. Samen met de eind 2020 benoemde directeur ketenzorg (Inez van Milt) en directeur intensieve zorg (Robert Drenth) vormt hij het managementteam van de directie Volwassenen.

Jaarverslag Yulius 2020

In dit jaarverslag kijken we terug op een voor iedereen ongewoon jaar. De coronapandemie had een grote impact op de fysieke en mentale gezondheid, op onze samenleving en daarmee ook op Yulius.

Nieuwsbrief poli Zorg en Onderwijs

Heeft u de nieuwsbrief van de poli Zorg en Onderwijs al gelezen? In deze nieuwsbrief beschrijven we wat de poli Zorg en Onderwijs doet en waarom de verbinding tussen zorg en onderwijs zo belangrijk is.

De Opsteker voorjaar 2021

Het thema van deze Opsteker is vertrouwen. In wie heb jij vertrouwen? De schrijvers benaderen het thema allemaal vanuit hun persoonlijke invalshoek. Hopelijk vinden onze lezers herkenning in de artikelen en zet het thema hen aan het denken.

Betekenisvol meedoen kan alleen als je allemaal samenwerkt! Wat doe jij?

Het is het einde van de Week van de Psychiatrie en het begin van de Autismeweek. De eerste week staat in het teken van ‘Betekenisvol meedoen’ en in de tweede week wordt er aandacht geschonken aan hoe het anno 2021 is om autisme te hebben.

Richard en Willeke werken allebei op Yulius-locatie Beschermd Wonen (BW) Oostpolder. Richard als teamleider en Willeke als woonbegeleidster. Richard en Willeke vertellen allebei vol passie over hun werk en over de mensen op de BW. ‘We werken echt ergens aan met elkaar.’

Van kwetsbaarheid naar kracht

Martin, vrijwilliger bij Yulius, vertelt in het kader van de week van de psychiatrie over zijn bijdragen als vrijwilliger. Zijn kwetsbaarheid buigt hij om naar kracht: een mooi voorbeeld van betekenisvol meedoen.

Oproep enquête kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie vraagt ouders om een korte vragenlijst in te vullen. Als samenwerkingspartner attendeert Yulius u op deze enquête. Reageren kan tot 5 april 2021.

Yulius zet eerste coronavaccinatie

Ons eigen Yulius-prikteam heeft dinsdag 23 februari de eerste coronavaccinatie gezet bij een van onze cliënten in de intramurale zorg. Trots op onze medewerkers die in zeer korte tijd het vaccineren van onze meest kwetsbare cliënten hebben mogelijk gemaakt!

Nieuwsbrief Centrum voor Spoedeisende Kinder- en Jeugdpsychiatrie

2020 is een jaar geweest dat we niet snel zullen vergeten. Ook voor het Centrum voor Spoedeisende Kinder-en Jeugdpsychiatrie is het een hectisch jaar geweest waarin de complexe (spoed) zorgvragen in forse aantallen zijn toegenomen. Toch is het ons gelukt ons behandelaanbod verder door te ontwikkelen. Lees in de nieuwsbrief de ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Benoeming nieuwe directie volwassenen

Yulius heeft twee nieuwe directeuren zorg voor de directie volwassenen benoemd. Deze benoemingen vloeien voort uit de wijziging van de topstructuur van Yulius. De twee directeuren, een directeur ketenzorg en een directeur intensieve zorg, vormen samen met de algemeen directeur het managementteam van de directie Volwassenen. Hun voornaamste taak, naast functionele aansturing, is de continue doorontwikkeling van de volwassenenpsychiatrie binnen Yulius. De directie Volwassenen is direct gepositioneerd onder de raad van bestuur. Wilma Panneman vervult de rol van algemeen directeur volwassenen a.i.

De Opsteker wintereditie 2020/2021

In de Opsteker van najaar 2020 staan we stil bij de gevolgen van corona op het dagelijks leven en de manier(en) waarop de schrijvers het hoofd boven water hebben gehouden. Niemand is onaangeraakt gebleven, maar op welke manier het invloed heeft, verschilt weer per persoon. Hopelijk vinden onze lezers herkenning in de artikelen en zet het thema hen aan het denken.

Informatie over het coronavirus

Yulius houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen hierin de adviezen en instructies van het RIVM en de GGD.

Regionale campagne 'Financieel veilig ouder worden' door Indigo ZHZ en Veilig Thuis

Vanuit Indigo ZHZ werken we al jarenlang samen met Veilig Thuis ZHZ op het gebied van het voorkomen van Ouderenmishandeling. In samenspraak met Veilig Thuis zijn we uitgekomen op een vierweekse campagne die in november plaatsvindt.

Jerusalema Challenge bij Yulius

Wereldwijd dansen zorgmedewerkers de dans die troost en verbinding symboliseert in deze tijd van corona. Ook teams bij Yulius doen mee.

Heer Bokel College start pilot online onderwijs

Het Heer Bokel College biedt sinds dit schooljaar standaard fysiek en online onderwijs aan. Deels ingegeven door corona, deels vanuit toekomstperspectief. Dit jaar draait het HBC een pilot waarin alle leerlingen 1 dag in de week online onderwijs mogen volgen.

Jaarverslag Yulius 2019

In dit jaarverslag kijken we terug op onze ambities en de realisatie daarvan. Onze focus in 2019 lag op zowel het verder verbeteren van onze financiële positie als het voortzetten van onze eerder uitgezette beleidslijnen op het gebied van zorg en onderwijs.

Themawandeling 'Splitsingen en keuzes' op donderdag 22 oktober 2020 in Gorinchem

Op donderdag 22 oktober 2020 organiseren Yulius en Gorinchem Beweegt een themawandeling door Gorinchem over het thema 'Splitsingen en keuzes'. Wil jij een moment van bezinning, de dag doorbreken of sta je open voor een ontmoeting met anderen door middel van wandelen en een gesprek?

Indigo ZHZ start in het najaar met KOPP-groepen voor kinderen uit Zwijndrecht

1,6 miljoen kinderen in Nederland hebben een vader of moeder met ernstig psychische problemen of een verslaving. Dagelijks moeten zij omgaan met volwassen situaties. De kinderen zijn vaak erg zorgzaam en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel.Het is belangrijk dat een kind hierover kan praten. Samen met Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid en Vivenz organiseert Indigo ZHZ praatgroepen voor deze kinderen. 

Yulius Onderwijs in coronatijd

Inmiddels is het onderwijs op onze basisscholen weer volledig opgestart en zien we onze leerlingen van de middelbare scholieren weer een aantal keer per week. Digitaal onderwijs, noodopvang, thuis lesgeven terwijl je werkt… We zijn enorm trots op het aanpassings-en doorzettingsvermogen van onze leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze medewerkers. Ze hebben zich allemaal op hun eigen manier ingezet om het onderwijs door te laten gaan. Samen het verschil! In dit infobulletin geven we graag een inkijkje hoe de afgelopen periode eruit zag bij ons. Veel kijk- en leesplezier!

Werken bij Yulius? Collega's vertellen erover in Medivacature

In de nieuwe editie van Medivacature vertellen collega's Gerrit Valk (teamleider FACT) en Dennis Bastiaansen (Kinder- en jeugdpsychiater) over werken bij Yulius.

Meer dan 25 jaar Kasperspad – het einde van een tijdperk

Na meer dan 25 jaar hebben we op 19 mei 2020 de deuren van Yulius-kliniek Het Kasperspad gesloten. Alle cliënten die op dat moment in Het Kasperspad verbleven zijn verhuisd naar het geheel gemoderniseerde centrum voor Spoedeisende Psychiatrie voor volwassenen in Sliedrecht. De Kasperspad-cliënten van het VIP-team en FACT krijgen voortaan zorg vanuit de locatie aan de Burgemeester de Raadtsingel in Dordrecht.

Yulius benoemt Wilma Panneman als directeur volwassenenzorg a.i.

Ggz-instelling Yulius benoemt per 29 juni 2020 Wilma Panneman als directeur volwassenenzorg a.i.. Deze benoeming volgt op het aangekondigde vertrek van de zittende directeur volwassenenzorg, Martine den Ouden.  Zij start deze zomer als directeur acute psychiatrie bij GGZ Rivierduinen.

Yulius opent geheel vernieuwd Centrum Spoedeisende Psychiatrie voor volwassenen in Sliedrecht

Yulius heeft begin juni 2020 officieel de deuren geopend van het Centrum voor Spoedeisende Psychiatrie voor volwassen in Sliedrecht. Hier biedt Yulius kwalitatief hoogwaardige psychiatrische zorg voor volwassenen, met acute psychiatrische klachten in de regio Zuid-Holland Zuid. Het zorgaanbod bestaat uit Intensieve Thuisbehandeling (IBT) en Klinische Behandeling.

Rob Hoogma treedt toe tot de raad van toezicht

Rob Hoogma is op 8 april jl. benoemd tot lid van de raad van toezicht van Yulius, op voordracht van de ondernemingsraad. Vanaf de zomer zal hij de raad ook voorzitten. De huidige voorzitter, Gert-Jan van der Vossen, treedt na de zomer af. Zijn twee termijnen zitten er dan op. De benoeming van Hoogma is voor vier jaar.

Yulius Onderwijs: lesgeven op afstand

Kijk mee naar een compilatie van hoe docenten van verschillende scholen van Yulius Onderwijs lesgeven op afstand tijdens de coronacrisis.

We missen jullie, hopelijk tot snel!

Hierbij een boodschap van het Middelland-team! Hopelijk levert het een glimlach op.

Aankondiging expositie: creatief door corona

De coronacrisis brengt een hoop teweeg in de wereld. Angst en verdriet, maar ook heel veel behulpzaamheid en verbondenheid. Er verandert veel in korte tijd. Deze periode zal later in geschiedenisboeken komen te staan en de mensen die nu leven zullen hier nog heel lang over blijven vertellen.

Vloggende meester Erwin bij RTV Rijnmond

Onze collega's van Yulius Onderwijs zijn met elkaar hard aan de slag gegaan om leerlingen de mogelijkheid te bieden thuis onderwijs te volgen. SO Lombardia laat zien hoe de leerkrachten omgaan met de sluiting van de school, een van de maatregelen die is genomen om het coronavirus in te dammen.

Yulius benoemt Kees Oosterwijk tot lid van de Raad van Bestuur

Op dinsdag 24 maart is door Yulius bekend gemaakt dat Kees Oosterwijk is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur. Hij zal vanaf 1 mei samen met Marco de Bruin (voorzitter) de Raad van Bestuur vormen waarbij Kees Oosterwijk zich met name zal richten op het zorginhoudelijke beleid. 

Middelland College: Het Social Team staat voor jullie klaar!

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, Een berichtje van het Social Team hier, om jullie er nog even aan te herinneren dat jullie van onze hulp gebruik mogen maken. Wekelijks heeft de klassenmentor al contact met u en voor extra overleg zijn wij ook beschikbaar. Schroom niet, het is een rare tijd en we hebben elkaars hulp hard nodig op allerlei vlakken. Ook wanneer je vooraf al denkt dat ook wij geen oplossing hebben, kan het toch fijn zijn om er even samen over te praten of te mopperen.

Online lesgeven op het Heer Bokel College

Onze collega's van Yulius Onderwijs zijn met elkaar hard aan de slag gegaan om leerlingen de mogelijkheid te bieden thuis onderwijs te volgen. Het Heer Bokel College van Yulius laat zien hoe zij omgaan met de huidige ontwikkelingen rondom het sluiten van de school door de maatregelen die zijn genomen om het coronavirus in te dammen.

Raad van bestuur, directies en overige medewerkers klappen mee voor al het zorgpersoneel!

Vandaag, dinsdag 17 maart, om 20 uur klappen wij allemaal hard voor zorgmedewerkers!

Nieuwsuur besteedt aandacht aan onderzoek Yulius Academie

Hoe kan virtual reality (VR) jongvolwassenen in de ggz helpen? Nieuwsuur besteedde hier in de aflevering op 4 maart j.l. aandacht aan. In dit item kwam ook het onderzoeksprogramma DISCoVR van de Yulius Academie en Yulius Autisme naar het gebruik van VR voor bepaalde autisme-behandelingen aan bod.

Dagbesteding De Parlevinker: werken aan leerdoelen in een gezellige omgeving

Yulius biedt dagbesteding op diverse locaties in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De Parlevinker is één van onze dagbestedingsactiviteiten. Op deze gezellige locatie in Dordrecht kunnen cliënten zich volop ontwikkelen. Er zijn nog plekken beschikbaar voor cliënten met een indicatie.

Yulius investeert met nieuw EPD in medewerker, cliënt en partner

Yulius stapt over op een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Deze week werd een contract getekend met leverancier Nedap voor de implementatie van Ons®. Het systeem is gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat cliënten makkelijk bij hun gegevens kunnen. Bovendien vereenvoudigt het de digitale communicatie tussen behandelaar en cliënt. Het nieuwe EPD zal half 2021 door Yulius in gebruik worden genomen.

Ouderavond Ilex College over Mediawijsheid

Sociale media en gamen spelen een grote rol in het leven van de jongeren van nu. Om die reden heeft het Ilex College dit onderwerp extra belicht door Bureau Jeugd & Media uit te nodigen voor de ouderavond.

Reanimatiecursus voor leerlingen Ilex College

Adem in, adem uit. Zo gaat dat vaak op scholen en ook op het Ilex college in Schiedam wordt ieders rust en geduld weleens op de proef gesteld. Bij het Ilex college gaat het team nu echter een flinke stap verder met adem-in adem-uit; van de tactiek rust bewaren naar de techniek levens sparen. Leerlingen van het Ilex college leren namelijk reanimeren. Reanimeren en EHBO wordt leerlingen aangeboden als onderdeel van het vak maatschappelijke oriëntatie en het profiel Zorg en Welzijn.

Rotary club Dordrecht schenkt Sinterklaascadeaus aan Yulius

De Rotary club Dordrecht heeft Sinterklaascadeaus geschonken aan alle kinderen die opgenomen zijn op de locatie Boerhaavelaan. In totaal werden er maar liefst 205 fraai ingepakte cadeaus uitgedeeld aan de kinderen, jongeren en gezinnen van de verschillende afdelingen op onze locatie Boerhaavelaan in Barendrecht. Wat een blije gezichten bij het zien en uitpakken van al dat moois.

Onverwacht bezoek Heer Bokel College

5 december kregen we onverwacht bezoek van twee heel bijzondere gasten.

Dansen in de regen!

De laatste herstelkrant van dit jaar is uit! Het thema van deze Opsteker is ‘Dansen in de regen’. Soms zal het regenen, soms zal het stormen. Hoe reageer je hierop? De redacteuren van De Opsteker zullen jou een inkijkje geven in hoe zij omgaan met de ‘regen’ in hun leven. Hoe zij het beste van moeilijke omstandigheden maken en hoe ze geestelijke en lichamelijke klachten zoveel mogelijk tegengaan.

Staatssecretaris Blokhuis op bezoek bij Yulius

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft, samen met cooperatie VGZ en gemeente Dordrecht, een bezoek gebracht aan onze locatie Volgerlanden. Hij werd rondgeleid door een client en kreeg een boekje overhandigd met initiatieven ten aanzien van wachttijdreductie van de alliantie Zinnige Zorg waar Yulius deel van uitmaakt.

Yulius steunt Manifest Speciaal Onderwijs

Vrijdag 1 november heeft minister Slob van Onderwijs bekend gemaakt dat het onderwijs toch meer geld krijgt. Dit mede dankzij de inzet van de PO-raad en de vakbonden. Een goed begin, maar wij zien incidentele middelen niet als structurele oplossing. Wij steunen dan ook het Manifest Speciaal Onderwijs. Woensdag 6 november geeft een groot deel van ons personeel gehoor aan de stakingsoproep.

Jaarverslag 2018 Yulius

Bekijk hier het jaarverslag van Yulius van 2018

Techniektruck op Ilex College

Onze school heeft kennis mogen maken met de techniektruck van OTIB. In de truck komen leerlingen met allerlei vormen van techniek in aanraking: hoe ontlucht je een cv-ketel te ontluchten en vul je hem weer bij met behulp van een instructie op een i-pad, hoe is het om op een booreiland te werken?

(on)zichtbaar: thema De Opsteker

De 3e Opsteker van dit jaar heeft als thema (on)zichtbaar. Wat laat je aan anderen zien en wat verberg je juist (of waar verberg je je voor)? Verschuil je je achter een masker? Of durf je altijd jezelf te zijn? Waarschijnlijk zullen veel lezers zich herkennen in deze vraagstukken. Onze redacteuren hebben hier allemaal een andere kijk op. Hopelijk vinden onze lezers herkenning in de artikelen en zet het thema hen aan het denken.

Wethouder Kasmi opent het Yulius Middelland College in Rotterdam

Op donderdagmiddag 18 juli 2019 vond de officiële opening plaats van een nieuwe Yulius school voor voortgezet speciaal onderwijs: het Middelland College in Rotterdam. Deze school voor vmbo-kader opende bij de start van het schooljaar 2018/2019 haar deuren en vond het, na een succesvol eerste jaar, belangrijk de school nu officieel te openen. 

Yulius basisschool Lombardia in Rotterdam officieel geopend

Op donderdag 18 juli, een dag voor het aanbreken van de zomervakantie, is Yulius basisschool Lombardia officieel geopend. De school, die al bij de start van schooljaar 2018-2019 op 4 september haar deuren opende en het eerste jaar vooral heeft gebruikt om een solide basis neer te zetten, had leerlingen, ouders, omwonenden, collega’s en andere relaties uitgenodigd om dit feestelijke moment samen te vieren.

Docent Lingewaal College behoort tot één van de beste geschiedenisdocenten van Nederland

Vlak voor de zomervakantie is bekend geworden dat docent Paul de Haan van het Lingewaal College hoort bij één van de 15 beste geschiedenisdocenten van Nederland. Een unieke en bijzondere prestatie, waar Yulius erg trots op is. Naast dat hij voor de klas staat maakt hij elke week een podcast over geschiedenis. Zo maakt hij geschiedenis leuk en toegankelijk.

Nieuwe zorgvorm De Break van start

Op 24 september opent Hanny Visser, wethouder PRO Sliedrecht, officieel De Break op ASVZ locatie Merwebolder. In deze nieuwe voorziening werken zorginstanties samen om jongeren tijdelijke ondersteuning op maat te bieden, zodat zij thuis kunnen blijven wonen.

Nieuwe website Yulius live

Met trots presenteren we onze nieuwe website. In een vernieuwd, modern jasje kunt u vinden wat we doen, hoe we dat doen en waar we dat doen. Neem gerust contact met ons op als u vragen hebt na het lezen van de informatie op deze site.