Fijn dat mensen naar je uitkijken. Daar doe je het voor!

Vorige pagina

Nieuws

Martin, vrijwilliger bij Yulius

Van kwetsbaarheid naar kracht


Martin is beeldend kunstenaar. Ruim tien jaar geleden had hij last van depressies, manieën en psychoses. Dankzij goede zorg kwam hij er weer bovenop. Een deel van zijn herstel vond hij in vrijwilligerswerk. Martin vertelt hoe hij invulling geeft aan ‘betekenisvol meedoen’, wat dit jaar het thema is van de week van de psychiatrie.

Zijn vrijwilligerswerk begon bij het Dordts Patriciërshuis, een museum waar hij nog altijd gastheer is. Dat bevalt zo goed, dat hij zich nu op meer plaatsen inzet. “Vrijwilligerswerk doe ik graag, omdat je daarmee echt iets kunt betekenen voor anderen. Tegelijkertijd is het voor mijzelf ook een stukje zingeving, want ik heb het gevoel dat ik nuttig bezig ben. Bovendien het is fijn dat mensen er echt naar uitkijken dat je weer komt. Daar doe je het voor!”

Beschermd wonen
Martin vertelt over een locatie van Yulius voor beschermd wonen. Hij geeft er al een paar jaar dagbesteding aan jongvolwassenen met autisme. “Er zijn ongeveer 50 bewoners. Met een aantal van hen maken we elke week samen soep en een broodje klaar in de keuken, en na de lunch spelen we spelletjes.” Maar daar blijft het niet bij.

‘Zin in herstel’
‘Zin in herstel’ is dagbesteding voor mensen met een wmo-beschikking die moeilijk uit huis komen.  “Ik doe dit samen met de geestelijk verzorger van Yulius.  Het is natuurlijk een opgave om mensen die moeilijk uit huis komen te motiveren voor iets dat buitenshuis is. Maar ze hebben wel behoefte aan contact en zingeving. Elke week kiezen we een onderwerp uit. Daar maken we een programma voor, met teksten of stukjes film en daar praten we dan met elkaar over.”

Corona, zwerfafval en burenhulp
Vanwege corona liggen eerdergenoemde activiteiten al even stil. Martin hoopt dat ze spoedig weer opgestart worden. Ondertussen zit hij niet bij de pakken neer. “Ik heb me aangemeld om zwerfafval te pakken. Dat kan je prima in je eentje doen op, een moment dat het jou uitkomt. Je hebt al snel een zak vol; dat laat wel zien hoe nodig het is.” Ook helpt hij zijn Palestijnse buurvrouw met de Nederlandse taal. “Ze zijn de oorlog ontvlucht en zij studeert hier, maar ze is de taal niet goed machtig. En taal is zo belangrijk om in te burgeren en contact te hebben met andere mensen. Dus eens in de zoveel tijd oefenen we met elkaar. Zo kan ik haar ook een kans bieden om het goed te hebben. We zijn ondertussen vrienden geworden.”

Kwetsbaarheid ombuigen naar kracht
Martin weet zijn eigen kwetsbaarheid om te buigen naar kracht, door zijn ervaringen te gebruiken om anderen te helpen. “Ik heb presentaties aan wijkagenten en de Koninklijke Marechaussee gegeven. Die krijgen regelmatig te maken met verwarde personen. Ik heb zelf psychoses gehad, dus ik kan uit eigen ervaring vertellen hoe je iemand met een psychose kunt benaderen.” Komend vanuit de behoefte aan hulp, geeft Martin met zijn ruime inzet als vrijwilliger zo weer iets terug aan het systeem dat hem ondersteunde toen hij het zelf hard nodig had. De cirkel is rond.

Dit artikel is geschreven voor de Week van de Psychiatrie 2021 en kwam tot stand met medewerking van Martin.