Yulius

Zorgt!

Yulius helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen. We bieden blended behandelingen/begeleiding en volledige online hulp , individueel of in de groep. Ga direct naar meer informatie over:

Yulius

Behandelt!

De meeste mensen hebben wel eens psychische problemen. Vaak leert u of uw kind hier zelf mee om te gaan. Maar soms heeft u ondersteuning, begeleiding of behandeling nodig. Yulius helpt u dan graag. Bij u thuis, op een polikliniek, in een kliniek, in een beschermde woonomgeving of online. De behandeling of begeleiding is voor iedereen verschillend. Het belangrijkste voor ons is dat de zorg past bij u en uw omgeving. We gaan daarbij uit van uw kracht en niet van uw beperkingen. Het doel is dat u of uw kind snel weer zonder onze hulp verder kunt.

Wij bieden onze zorg aan in verschillende behandelvormen in combinatie met digitale hulpmiddelen:

Crisis

In geval van crisis, wanneer de situatie niet langer houdbaar is en gespecialiseerde ggz-zorg nodig is, staan we voor u klaar. Een verwijzer, bijvoorbeeld uw huisarts, kan contact met ons opnemen. Wij zijn voor verwijzers bereikbaar via onze crisisdienst, 24 uur per dag, zeven dagen per week. De manier waarop u geholpen wordt, hangt af van de hulpvraag.

Poliklinische behandeling/ambulante zorg

U bezoekt één van de poliklinieken voor een behandeling. Het kan ook zijn dat een hulpverlener bij u thuis langskomt voor behandeling of begeleiding. Tussen de contacten door gaat u zelf online actief aan de slag.

Deeltijdbehandeling

U of uw kind kan een intensieve behandeling volgen gedurende een dag of een dagdeel op één van onze locaties.

Klinische behandeling

Bij ernstige psychiatrische problematiek kunt u of uw kind 24 uur per dag worden opgenomen op een open of gesloten afdeling.

Yulius

onder
steunt!

Yulius ondersteunt volwassenen met een psychiatrische aandoening die hulp nodig hebben bij wonen of het vinden van een passende daginvulling. Wij bieden hen de juiste ondersteuning thuis of op één van onze locaties. Onze diensten vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Klik op de knop voor meer informatie over onze WMO-diensten.

Vergoeding

De kosten van je behandeling worden vergoed door je zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor. Vaak betaal je wel een eigen risico of eigen bijdrage. Zie voor meer informatie:

Berekening kosten geestelijke gezondheidszorg

Sinds 2022 worden de kosten voor uw behandeling anders berekend. Graag leggen we uit wat er is veranderd. Op 1 januari 2022 is er een nieuwe regeling ingegaan die voor iedereen geldt die geestelijke gezondheidszorg krijgt: het zorgprestatiemodel.

Wet

verplichte ggz

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt sinds 1 januari 2020. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de ggz. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een ggz-instelling verleend kan worden.

Als u op de blauwe knop hieronder klikt, kunt u meer informatie vinden over de Wet verplichte ggz.

Yulius

aanmelden

Met een verwijzing

Voor de meeste zorgdiensten bij Yulius kunt u uzelf of uw kind niet direct aanmelden. Daarvoor heeft u meestal een verwijzing nodig van uw (huis)arts, de gemeente, het wijkteam of een hiertoe bevoegde instelling zoals Jeugdbescherming. Als duidelijk is wat u of uw kind nodig heeft, dan meldt de verwijzer u of uw kind aan bij Yulius via een verwijsbrief.
Voor inloopactiviteiten, cursussen en trainingen is geen verwijzing nodig.

 • Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vraagt u een verwijzing aan bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven.
  De gemeente brengt u in contact met het wijkteam.
 • Volwassenen hebben een verwijzing nodig van een (huis)arts of de gemeente (Wmo).

Hoe nu verder?

 • Vraag uw verwijzer om een afspaakbericht/verwijsbrief. Hierop kunt u lezen naar welk type zorg u wordt doorverwezen.
 • Yulius neemt contact met u op (telefonisch of per brief).
 • U heeft zo spoedig mogelijk een eerste gesprek (intake) bij Yulius. Helaas hebben wij te maken met wachttijden, bekijk hier de actuele wachttijden.

Maatschappelijk ondersteuning in de wijk (Wmo)

Yulius ondersteunt mensen met een psychiatrische aandoening die hulp nodig hebben bij wonen of het vinden van een passende daginvulling. Wij bieden hen de juiste ondersteuning thuis of op één van onze locaties. Onze diensten vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Volwassenen kunnen gebruik maken van:

 • Beschermd wonen
 • Beschermd thuis
 • Dagbesteding
 • Individuele begeleiding

Hiervoor heeft u een verwijzing (beschikking) van uw gemeente nodig. Klik hier voor meer informatie over onze maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of neem contact op met Yulius Via Volwassenen via 088 405 405 6 of viavolwassenen@yulius.nl

Raad voor de

cliënten

Wij vinden het belangrijk dat mensen die bij ons in behandeling zijn en hun familieleden kunnen meepraten over de zorg en het beleid van Yulius. Hiervoor zijn de verschillende cliëntenraden. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad is een formeel overlegorgaan en de gesprekspartner van het Yulius-bestuur voor alle zaken die belangrijk zijn voor de cliënten. Voor een aantal onderwerpen moet Yulius advies vragen aan de cliëntenraad voordat de organisatie een besluit kan nemen. Daarnaast mag de cliëntenraad ook ongevraagd advies uitbrengen over zaken die zij zelf belangrijk vindt. De centrale cliëntenraad is er voor heel Yulius. Lees verder.

Yulius

& naasten

Wanneer iemand last heeft van psychische klachten of cognitieve problemen is dat niet alleen van grote invloed op diens eigen leven. Ook de gevolgen voor het leven van de partner, ouders, kinderen of anderen in de directe omgeving zijn vaak groot. De familieraad is een afvaardiging van ouders, partners, kinderen en andere naastbetrokkenen van cliënten van Yulius. De familieraad behartigt de collectieve belangen van deze groep, dus ook die van u, van binnenuit. Lees hier meer over familieondersteuning binnen Yulius.

Yulius

Vertelt!

Omgaan met stress

'Ik ben een nuchtere man, maar ben blij dat ik hulp zocht'

De huisarts verwees mij door naar zijn praktijkondersteuner GGZ van Indigo Zuid-Holland Zuid. Met mijn praktijkondersteuner heb ik een aantal gesprekken gehad. Hij inventariseerde mijn klachten en gaf tips…

Lees Willem's verhaal >