Vergoeding

De kosten van je behandeling worden vergoed door je zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor. Vaak betaal je wel een eigen risico of eigen bijdrage.

Ben je jonger dan 18 jaar?
Ben je jonger dan 18 jaar, dan betaalt de gemeente waar je woont de kosten van je behandeling. Klik hier voor meer informatie.

Ben je 18 jaar of ouder?
Ben je 18 jaar of ouder en heb je een geldige verwijzing, dan betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Yulius heeft voor 2023 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. De zorgverzekeraar betaalt de kosten vanuit de basisverzekering. Er wordt wel een eigen risico verrekent. Bekijk de website van de overheid voor meer informatie over het eigen risico.

Ben je langer dan 3 jaar in behandeling?
Bij behandeling met verblijf langer dan 3 jaar val je onder de Wet langdurige zorg. Als je hiervoor een indicatie van het CIZ hebt ontvangen, dan betaal je een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en spaargeld. Dit kun je navragen bij je behandelaar.

Vergoeding door zorgverzekeraars
Yulius heeft voor 2024 met een groot aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten. Met jouw (verplichte) verzekering kun je dus altijd bij ons terecht. Met twee hieronder genoemde verzekeraars zijn de onderhandelingen op dit moment nog in volle gang. In onderstaande tabel zie je de status per zorgverzekeraar. Onder de tabel leggen we uit wat de status betekent.

Met genoemde zorgverzekeraars hebben we afspraken gemaakt. Uw zorg wordt vergoed volgens uw
verzekeringsvoorwaarden.

Overzicht van zorgverzekeraars (inclusief de labels) met wie Yulius voor 2023 een contract heeft afgesloten.