Over Yulius

Over

Yulius

Onze centrale ambitie is dat we mensen helpen om hun eigen regie op het leven te behouden of te hervinden. We behandelen en begeleiden daarom waar mogelijk vanuit de thuissituatie van cliënten. We leveren herstelgerichte zorg. Herstellen doe je zelf. En herstellen doe je bij voorkeur thuis in de eigen omgeving.

Ons brede scala aan ambulante zorg (crisiszorg, IHT, FACT, Wmo-begeleiding, Polizorg) is altijd volop in ontwikkeling om aan de laatste (kwaliteits-)standaarden te voldoen, en met een sterk innovatieprogramma bewerkstelligen we zorg die aansluit op de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn of haar omgeving. We helpen mensen om op die manier naast patiënt, vooral ook hun rol als partner, buurtgenoot of werknemer te blijven vervullen in het dagelijks leven. We vinden dit uiterst waardevol en zoeken daarom in overleg met cliënten ook verbinding met partners zoals wijkteams, woningcorporaties, huisartsen of anderen in de wijk.

Veel verschillende elementen dragen tezamen bij aan de positieve gezondheid van onze cliënten! Onze leidende principes zijn hiervan de concrete vertaling:

Samen het verschil!

Luisteren. Doen. Ontplooien.

Wat doet

Yulius?

Zorg

Yulius is specialist in de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen. Jaarlijks behandelen we meer dan 10.000 mensen met lichte of ernstige klachten. De meeste mensen worden in hun eigen omgeving begeleid en behandeld: thuis, in de wijk, bij de huisarts of op een polikliniek. Soms zijn de klachten zo ernstig dat tijdelijke opname of verblijf in een beschermde woonomgeving nodig is.

Onderwijs

We zijn ook specialist op het gebied van speciaal onderwijs voor bijna 1.500 kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Yulius heeft drie basisscholen en diverse middelbare scholen voor vmbo en havo. Sommige leerlingen zijn ook in behandeling bij Yulius. We geven ook advies aan het regulier onderwijs over de begeleiding van leerlingen met psychiatrische problemen.

Waar zitten we?

Yulius is aanbieder van basis ggz en specialistische ggz. De basis ggz wordt aangeboden onder het label Indigo Zuid-Holland Zuid. Ons werkgebied is de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

Jaarverslag

Jaarverslag 2018 Yulius

Yulius

Bestuur
en Toezicht

Raad van Bestuur

Marco (M.J.J.) de Bruin, MHA

Raad van Toezicht

De heer mr. G.J.A.M. van der Vossen RC (voorzitter)
De heer drs. J.H. de Bie
Mevrouw drs. F.A. van Dijk
De heer drs. K.L.M. Perik RC
Mevrouw dr. J. Ravensbergen

Yulius

Medewerkers

Bij Yulius werken circa 1.600 mensen. Bijvoorbeeld psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, ervaringsdeskundigen, orthopedagogen en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen. Maar ook leerkrachten, sociotherapeuten, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en nog veel meer medewerkers. Samen zetten wij ons 24/7 in om onze zorg en onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoefte van onze cliënten en leerlingen. De medewerkers van Yulius werken verspreid over circa zestig locaties in de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Het hoofdkantoor staat in Dordrecht.