Over Yulius

Over

Yulius

Onze centrale ambitie is dat we mensen helpen om hun eigen regie op het leven te behouden of te hervinden. We behandelen en begeleiden daarom waar mogelijk vanuit de thuissituatie van cliënten. We leveren herstelgerichte zorg. Herstellen doe je zelf. En herstellen doe je bij voorkeur thuis in de eigen omgeving.

Ons brede scala aan ambulante zorg (crisiszorg, IHT, FACT, Wmo-begeleiding, Polizorg) is altijd volop in ontwikkeling om aan de laatste (kwaliteits-)standaarden te voldoen, en met een sterk innovatieprogramma bewerkstelligen we zorg die aansluit op de persoonlijke situatie van de cliënt en zijn of haar omgeving. We helpen mensen om op die manier naast patiënt, vooral ook hun rol als partner, buurtgenoot of werknemer te blijven vervullen in het dagelijks leven. We vinden dit uiterst waardevol en zoeken daarom in overleg met cliënten ook verbinding met partners zoals wijkteams, woningcorporaties, huisartsen of anderen in de wijk.

Veel verschillende elementen dragen tezamen bij aan de positieve gezondheid van onze cliënten! Onze leidende principes zijn hiervan de concrete vertaling:

Samen het verschil!

Luisteren. Doen. Ontplooien.

Wat doet

Yulius?

Zorg

Yulius is specialist in de behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen. Jaarlijks behandelen we meer dan 10.000 mensen met lichte of ernstige klachten. De meeste mensen worden in hun eigen omgeving begeleid en behandeld: thuis, in de wijk, bij de huisarts of op een polikliniek. Soms zijn de klachten zo ernstig dat tijdelijke opname of verblijf in een beschermde woonomgeving nodig is.

Onderwijs

We zijn ook specialist op het gebied van speciaal onderwijs voor bijna 1.500 kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. Yulius heeft drie basisscholen en diverse middelbare scholen voor vmbo en havo. Sommige leerlingen zijn ook in behandeling bij Yulius. We geven ook advies aan het regulier onderwijs over de begeleiding van leerlingen met psychiatrische problemen.

Waar zitten we?

Yulius is aanbieder van basis ggz en specialistische ggz. De basis ggz wordt aangeboden onder het label Indigo Zuid-Holland Zuid. Ons werkgebied is de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid.

Jaarverslag en jaarrekening

Jaarverslag 2022 Yulius

Jaarverslag 2021 Yulius

Jaarverslag 2020 Yulius

Jaarverslag 2019 Yulius

Jaarverslag 2018 Yulius

Jaarrekening Yulius

Organogram Organigram

Organogram Yulius

Yulius Magazine

Bekijk hier ons magazine

Bestuur en toezicht

Klik hieronder voor meer informatie over de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht

Yulius

Medewerkers

Bij Yulius werken circa 1.600 mensen. Bijvoorbeeld psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, ervaringsdeskundigen, orthopedagogen en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen. Maar ook leerkrachten, sociotherapeuten, activiteitenbegeleiders, vrijwilligers en nog veel meer medewerkers. Samen zetten wij ons 24/7 in om onze zorg en onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoefte van onze cliënten en leerlingen. De medewerkers van Yulius werken verspreid over circa zestig locaties in de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Het hoofdkantoor staat in Dordrecht.

Yulius

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij willen als maatschappelijke organisatie bijdragen aan een beter milieu. Al is de impact van zorg en onderwijs op het milieu beperkt, toch kunnen we een positieve bijdragen leveren of ontwikkelingen op duurzaamheid versnellen. Op deze pagina staat beschreven hoe we dat doen.

Milieujaarverslag

Milieubarometer

 

Yulius is lid van het Milieuplatform Zorgsector (MPZ)

https://milieuplatformzorg.nl/

Voor de

Pers

De afdeling Communicatie is tijdens kantooruren voor vragen van de pers bereikbaar via 088 40 50 600 en communicatie@yulius.nl. Buiten kantooruren kunt u voor perszaken bellen naar 06 28 13 64 44.