Ervaringen met Yulius

met Yulius

Ervaringen

Ervaringsverhalen

Wat vinden anderen van Yulius? Hoe ervaren onze cliënten de zorg? En wat vinden medewerkers eigenlijk van hun werk? In de zogeheten ervaringsverhalen lees je het antwoord op deze vragen.

Wil jij de buitenwereld ook wat moois vertellen over onze zorg? Neem dan contact met ons op. We interviewen jou graag om een leuk artikel te schrijven over jouw ervaringen.

Herstelkrant

De Opsteker

Over De Opsteker

Herstelkrant De Opsteker wordt door en voor cliënten gemaakt en is bedoeld om het herstel van mensen met psychische problemen te bevorderen. De Opsteker komt vier maal per jaar uit en wordt verspreid onder cliënten van Yulius die gebruik maken van FACT-diensten, beschermd wonen, inloopvoorzieningen en dagbesteding. Ook ontvangen wijkteams en andere verwijzers de krant.

De redactie van De Opsteker beslist ieder kwartaal wat het thema van de herstelkrant wordt en schrijft het grootste deel van de teksten zelf. Omdat steeds meer cliënten en medewerkers van Yulius aangeven dat zij De Opsteker erg leerzaam en inspirerend vinden, zet Yulius de krant sinds 2019 ook online.

Lees De Opsteker

2020

2019

Meeschrijven

Heeft u een bijdrage voor komende editie? Stuur een mailtje aan de afdeling Communicatie.