Kwetsbaarheid carenzorgt.nl

Vorige pagina

Carenzorgt.nl

Nieuws

Vandaag heeft Nedap alle bij hen aangesloten zorginstellingen laten weten dat er vorige week een kwetsbaarheid is geconstateerd in hun systeem carenzorgt.nl. Van die kwetsbaarheid is misbruik gemaakt. Wij hebben nog geen zicht op de omvang en impact ervan voor Yulius en zullen dit uitvragen bij Nedap, de leverancier  van Caren. Voor nu verwijzen we jullie voor meer informatie naar het persbericht van Nedap.