Brugklas vmbo-tl/havo Reijerwaard College
vanaf schooljaar 2022-2023

Vorige pagina

Reijerwaard College

Nieuws

Met veel enthousiasme kunnen wij u mededelen dat wij op het Reijerwaard College vanaf schooljaar 2022-2023 gaan starten met een brugklas vmbo-tl/havo. Met deze brede brugklas streven wij ernaar een passend advies te geven voor de bovenbouw.

Binnen de kleine setting van het Reijerwaard kunnen wij leerlingen extra de tijd geven om te werken aan hun executieve vaardigheden. U kunt daarbij denken aan de onderdelen leren- leren, plannen & organiseren, werkgeheugen, reguleren van emoties en aandacht bij de les te houden. We sluiten graag aan bij de talenten van de leerlingen, zodat zij gemotiveerd en gestimuleerd worden het beste uit zichzelf te halen.

Door het aanbieden van een brede brugklas, spelen we in op de adviezen vanuit de onderwijsraad voor het later selecteren van het onderwijsniveau van leerlingen en geven we leerlingen kans corona- achterstanden weg te werken.

Op donderdag 7 april 2022 van 15.00-17.00 houden wij speciaal voor de brugklasleerlingen vmbo-tl/havo een open middag. Meerdere docenten zullen proeflesjes organiseren.

U bent vrij om deze dag breed te verspreiden zodat leerlingen en ouders ons weten te vinden.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Dit kan via reijerwaardcollege@yuliusonderwijs.nl

Hebt u vragen?

U kunt het Reijerwaard College bereiken op telefoonnummer 06 11 16 73 62.