Vorige pagina

BW Oostpolder

Nieuws

Positieve conclusie IGJ-toezichtbezoek voor BW Oostpolder

Begin dit jaar bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Wmo-toezichthouder Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ een aangekondigd bezoek aan BW Oostpolder van Yulius in Papendrecht. Deze locatie is voor volwassenen (18+) met als (hoofd)diagnose autismespectrumstoornis en die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen.

IGJ-project toezicht beschermd wonen
Het toezichtbezoek was onderdeel van het project toezicht beschermd wonen. De inspectie voerde dit project uit samen met Wmo-toezichthouders op vijftien locaties, verspreid door het hele land. Van elk bezoek is een rapport gemaakt dat de toezichthouders onlangs openbaar gemaakt hebben. Met het project wil men het inzicht in de kwaliteit en veiligheid van het aanbod van beschermd wonen vergroten en waar nodig de verbetering hiervan stimuleren. Verder wil men risicogestuurd toezicht door Wmo-toezichthouders én inspectie op beschermd wonen vergroten.

Conclusie bezoek BW Oostpolder
De toezichthouders concluderen dat de door BW Oostpolder geboden zorg (grotendeels) voldoet aan de getoetste normen. De cliënt en zijn wensen en behoeften in het kader van herstel staat centraal. De begeleiders zijn deskundig, betrokken, reflecteren op hun werk en werken hier gericht aan. Daarbij faciliteren Yulius en het management van BW Oostpolder. Cliënten, begeleiders en behandelaren geven mede vorm aan het beleid van BW Oostpolder. De toezichthouders hebben op dit moment dan ook vertrouwen in de wijze waarop Yulius en BW Oostpolder sturen op de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Een resultaat waar we binnen Yulius trots op te zijn!

Meer lezen?
Het gehele, vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan BW Oostpolder lezen? Kijk dan  hier