Vorige pagina

Wisselingen in de Raad van Bestuur

Nieuws

Per 1 januari 2025 zal Kees Oosterwijk zijn functie als lid van de Raad van Bestuur van Yulius neerleggen. Hij wil zich graag weer toeleggen op zijn oorspronkelijke vak van psychiater en blijft in dienst bij Yulius.

Oosterwijk is sinds mei 2020 lid van de Raad van Bestuur en is daarnaast ook als psychiater bij Yulius werkzaam gebleven. Hij heeft de bewuste keuze gemaakt weer volledig als psychiater aan de slag te gaan, maar wacht hiermee tot het nieuwe jaar om de continuïteit in het bestuur te borgen. Zo is er ruimte voor de introductie van Els van Bezouwen – die per 1 juli start als voorzitter Raad van Bestuur – en het werven van zijn opvolger.

Bewuste keuze
Oosterwijk: “Ik heb met veel energie en plezier mede vormgegeven aan de nieuwe richting van Yulius. Voor mij wordt het tijd mij weer toe te leggen op waar mijn hart ligt: het zijn van psychiater. En dat blijf ik doen bij Yulius, waar ik me al 30 jaar verbonden voel.”

Waardering
Rob Hoogma, voorzitter van de De Raad van Toezicht is Kees zeer erkentelijk voor zijn bijdrage in de Raad van Bestuur van Yulius. “Met zijn komst heeft het zorginhoudelijk beleid een stevige plek gekregen in het bestuur. Kees heeft hierin belangrijke resultaten geboekt én een opmaat gegeven voor de volgende fase van Yulius. Samen met Daniëlle Santen zet hij nu de eerste lijnen uit voor de doorontwikkeling van de organisatie en hij zorgt voor een goede introductie van Els de eerste maanden. Zijn flexibiliteit en loyaliteit om langer aan te blijven als bestuurder dan oorsponkelijk zijn plan, waarderen wij enorm als Raad van Toezicht.”

Vervolg
Voor de zomer start de werving van een nieuw lid Raad van Bestuur.