Vorige pagina

Nieuws

Rob Hoogma treedt toe tot de raad van toezicht

Rob Hoogma is op 8 april jl. benoemd tot lid van de raad van toezicht van Yulius, op voordracht van de ondernemingsraad. Vanaf de zomer zal hij de raad ook voorzitten. De huidige voorzitter, Gert-Jan van der Vossen, treedt na de zomer af. Zijn twee termijnen zitten er dan op. De benoeming van Hoogma is voor vier jaar.
Op dit moment is Rob Hoogma  voorzitter van de raad van bestuur van Academy het Dorp en onder meer toezichthouder bij zorginstelling Liberein. Hiervoor werkte hij 14 jaar als  voorzitter van de raad van bestuur van zorginstelling Siza.

Brede ervaring in de zorg

De raad van toezicht en het bestuur van Yulius kijken uit naar de samenwerking met de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht: ‘Rob Hoogma beschikt over ruime bestuurlijke ervaring in en grote kennis van de zorgsector.’ Wij wensen hem succes in deze uitdagende, nieuwe functie.’

Werkzaamheden en samenstelling raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur van Yulius en de algemene gang van zaken. Ook houdt de raad toezicht op bedrijfs- en beheersmatige aspecten, zoals de begroting. Behalve Rob Hoogma bestaat de raad van toezicht uit: Gert-Jan van der Vossen, Joost de Bie, Floor van Dijk, Koen Perik en Jacomine Ravensbergen.