Vorige pagina

Yulius

Nieuws

De 3e Opsteker van dit jaar heeft als thema (on)zichtbaar. Wat laat je aan anderen zien en wat verberg je juist (of waar verberg je je voor)? Verschuil je je achter een masker? Of durf je altijd jezelf te zijn? Waarschijnlijk zullen veel lezers zich herkennen in deze vraagstukken. Onze redacteuren hebben hier allemaal een andere kijk op. Hopelijk vinden onze lezers herkenning in de artikelen en zet het thema hen aan het denken.

Benieuwd naar De Opsteker? Lees De Opsteker digitaal.

Over De Opsteker
Herstelkrant De Opsteker wordt door en voor cliënten gemaakt en is bedoeld om het herstel van mensen met psychische problemen te bevorderen. De Opsteker komt vier maal per jaar uit en wordt verspreid onder cliënten van Yulius die gebruik maken van FACT-diensten, beschermd wonen, inloopvoorzieningen en dagbesteding. Ook ontvangen wijkteams de krant.

De redactie van De Opsteker beslist ieder kwartaal wat het thema van de herstelkrant wordt en schrijft het grootste deel van de teksten zelf. Omdat steeds meer cliënten en medewerkers van Yulius aangeven dat zij De Opsteker erg leerzaam en inspirerend vinden, zet Yulius de krant ook online.

Heb jij (of jouw cliënt) een bijdrage voor komende editie? Stuur een mailtje aan de afdeling communicatie: communicatie@yulius.nl.