Vorige pagina

Nieuws

In dit jaarverslag kijken we terug op onze ambities en de realisatie daarvan. Onze focus in 2019 lag op zowel het verder verbeteren van onze financiële positie als het voortzetten van onze eerder uitgezette beleidslijnen op het gebied van zorg en onderwijs. Er is ruimte gecreëerd om de nieuwe topstructuur verder vorm te geven, zowel binnen de zorg als onderwijs.

In dit kader hebben we de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het Centrum spoedeisende psychiatrie voor volwassenen in 2020. In 2019 is het Centrum spoedeisende  kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) in Barendrecht reeds geopend. Alle kennis en ervaring wordt in één centrum voor volwassenen samengevoegd om cliënten nog beter te kunnen helpen bij hun herstel.

Ook binnen onderwijs en beschermd wonen hebben we dit jaar te maken gehad met de nodige verhuisbewegingen, maar we kunnen daarbij terugkijken op mooie feestelijke openingen. In 2019 leverden wij samen met onze partners vanuit 61 locaties zorg of/en onderwijs. Wij danken iedereen die direct of indirect heeft bijgedragen aan de zorg en onderwijs voor onze cliënten en leerlingen.

Marco de Bruin & Kees Oosterwijk
Raad van Bestuur Yulius

Lees het jaarverslag 2019