Vorige pagina

Nieuws

Jaarverslag Yulius 2018

Onze focus in 2018 lag op ‘het scheppen van ruimte waardoor we een nieuwe toekomst konden maken’. Dit betekent dat we veel aandacht hebben besteed aan de organisatie. Daarbij moesten we anticiperen op de gevolgen van de aanbestedingen, in het bijzonder de jeugdzorg in Rijnmond.

Moderniseren en concentreren.

In 2018 hebben we ons vastgoed onder de loep genomen en beslissingen genomen over de aankoop van nieuwe panden, verbouwingen en het afstoten van bestaande panden. De nodige verhuisactiviteiten hebben plaatsgevonden. Dit gaat in 2019 door. Met zo’n 1.800 toegewijde collega’s en een groot aantal samenwerkingspartners helpen we jaarlijks ongeveer 14.000 kinderen en volwassenen met psychische problemen en circa 1.450 leerlingen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. We zetten ons, geholpen door cliënten, leerlingen en hun naasten, vol passie 24/7 in om de zorg en het onderwijs van Yulius zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag en behoefte van onze cliënten en leerlingen. Dat is iets om trots op te zijn. Dank aan iedereen voor hun enorme inzet en betrokkenheid bij alle ontwikkelingen in 2018.

Marco de Bruin,
Raad van Bestuur Yulius

Bekijk hier het jaarverslag van 2018