Vorige pagina

Nieuws

Adem in, adem uit. Zo gaat dat vaak op scholen en ook op het Ilex college in Schiedam wordt ieders rust en geduld weleens op de proef gesteld. 

Bij het Ilex college gaat het team nu echter een flinke stap verder met adem-in adem-uit; van de tactiek rust bewaren naar de techniek levens sparen. Leerlingen van het Ilex college leren namelijk reanimeren. Reanimeren en EHBO wordt leerlingen aangeboden als onderdeel van het vak maatschappelijke oriëntatie en het profiel Zorg en Welzijn. 

Het Ilex college verwerkt elk schooljaar verschillende thematiek in haar lesprogrammas aan leerlingen. Zo is Schiedams Lef een mooie extra inzet elk jaar met onderwerpen als diversiteit en gendervraagstukken. Ook Prodemos met lessen ‘democratie en rechtsstaat’ geven gastlessen bijvoorbeeld. 

Binnenkort zijn er weer open dagen en bezoekmomenten, het Ilex college (Voortgezet Speciaal Onderwijs) is voor veel leerlingen een mooi vervolg op de basisschool in Schiedam.