Feestelijke opening buurtmoestuin WKS2

Vorige pagina

Nieuws

Vandaag is door wethouder Eva Dansen van de gemeente Gorinchem de buurtmoestuin op het terrein van WKS2 onder veel belangstelling geopend. Om meer verbinding en openheid met de wijk te bewerkstelligen, is het idee ontstaan om een stuk braakliggend terrein te benutten voor een buurtmoestuin, die voor iedereen toegankelijk is.

Vanochtend vond de officiële opening plaats. De wethouder heeft samen met een tuinvrijwilliger een druivenplant geplant. Deze was speciaal voor deze gelegenheid gestekt. Ook werd een insectenhotel aangeboden door Avres aan de buurtmoestuin. Er waren veel belangstellenden aanwezig vanuit de buurt, de gemeente en van diverse partner organisaties.

De buurtmoestuin is een initiatief bij WKS2, de Yulius-locatie aan de Wijnkoperstraat in Gorinchem. Naast het gebouw lag grond die al jaren niet gebruikt werd. Om meer verbinding en openheid met de wijk te bewerkstelligen, is het idee ontstaan om deze grond te benutten voor een buurtmoestuin. Het biedt de bewoners met een psychische kwetsbaarheid uit WKS2 de mogelijkheid om mee te doen aan sociale activiteiten en zo betrokken te blijven bij de maatschappij.

Duurzaam
De moestuin biedt ook aan de buurtbewoners de mogelijkheid om hun eigen groente en kruiden te kweken. In de omgeving staat veel hoogbouw en wonen veel mensen die niet de beschikking hebben over een eigen tuin. In de buurttuin zijn verhoogde moestuinbakken gerealiseerd en kan men zelf een bak beheren. Tevens is het voor bedrijven en buurtbewoners mogelijk om dit duurzame initiatief een warm hart toe te dragen door een bak te sponsoren.

Buiten
De buurt-moestuin biedt de mogelijkheid samen lekker buiten in de natuur bezig te zijn. Het stimuleert de kans om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en elkaar te accepteren. Samen in de natuur werken heeft bewezen dat het een gezonde werking kan hebben op het herstel en welzijn van mensen.

Buurtbewoners die graag een handje mee willen helpen in de moestuin, kunnen zich aansluiten op gezamenlijke werkmomenten op maandagochtend of op woensdagmiddag. Samen maken we het verschil.