Gegund voor aanbestedingsopdracht jeugdhulp door gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Vorige pagina

Nieuws

MEVIS NIEUWE PARTNER MVS JEUGDHULP

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) maakten vandaag bekend dat de aanbestedingsopdracht voor de meeste vormen van jeugdhulp vanaf 2023 is gegund aan Mevis, een samenwerkingsverband bestaande uit Timon, MEE Rotterdam Rijnmond, Yulius, ASVZ en Prokino Zorg. Met de keuze voor deze nieuwe samenwerkingspartner is een volgende belangrijke stap gezet in de invoering van het MVS Jeugdmodel. Met het model streven de gemeenten ernaar om de kwaliteit en snelheid van hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders in de regio te verbeteren.

In een feestelijke setting tekenden demissionair wethouders Corine Bronsveld (Maassluis), Jacky Silos (Vlaardingen) en Patricia van Aaken (Schiedam) vandaag samen met Mevis-bestuurders Olij (Timon) en Scalzo (MEE Rotterdam Rijnmond) de samenwerkingsovereenkomst. Wethouder Patricia van Aaken hierover: “Met Mevis hebben we een stevige partner om ons MVS Jeugdmodel vorm te geven en de jeugdhulp in onze regio dichtbij het kind en het gezin te organiseren. Om dat te bereiken is een grote omslag noodzakelijk. We kijken uit naar deze nieuwe samenwerking, waarin we dit met elkaar gaan realiseren.”

Mevis-bestuurder Hannie Olij: ”Deze intensieve vorm van samenwerking voor de jeugdhulp in MVS, waarin gemeenten en Mevis echt sámen aan het roer staan en gezamenlijk de verantwoording dragen, is uniek in Nederland. We zien uit naar de vruchten die kinderen, jongeren en ouders in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hiervan na verloop van tijd kunnen gaan plukken.”

Eén partij voor alle vormen van jeugdhulp
De MVS-gemeenten gaan vanaf 1 januari 2023 voor langere tijd een partnerschap aan met Mevis voor het verzorgen van de jeugdhulp in de regio. Het consortium is vanaf dat moment verantwoordelijk voor het bieden van passende hulp aan jeugdigen en gezinnen en wordt daarmee een belangrijke samenwerkingspartner voor scholen, huisartsen, welzijnsorganisaties en andere partijen in de gezinsomgeving. De gemeenten verwachten dat kinderen en gezinnen hierdoor uiteindelijk zoveel mogelijk in hun eigen omgeving hulp krijgen, die aansluit op hun vraag én die op elkaar is afgestemd.

Voor professionals in de jeugdhulp betekent de verandering dat ze makkelijker met elkaar afstemmen, meer maatwerk kunnen bieden, minder papierwerk hebben én dat er ruimte ontstaat om te vernieuwen. Omdat de nieuwe samenwerkingspartner straks met één budget werkt voor alle hulp en ondersteuning, resulteert de nieuwe samenwerking ook in een gunstige kostenbeheersing.

Continuïteit in hulpverlening
De gemeenten en het consortium gebruiken de komende periode om de samenwerking in de huidige wijkteams van de drie gemeenten verder uit te werken. Inwoners merken op korte termijn niet veel van het besluit: het begint met veranderingen ‘achter de schermen’. Voorop staat de continuïteit van de ondersteuning aan kinderen en gezinnen. Inwoners en cliënten met lopende behandelingen krijgen tijdig informatie over eventuele wijzigingen.

MVS Jeugdmodel
Met het MVS Jeugdmodel werken de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met Mevis vanaf 2023 samen met de inwoners aan een goede start en een goede toekomst voor kinderen en jongeren. Dit leidt op den duur tot voordelen voor inwoners: ze krijgen snel en dichtbij huis hulp en meer oplossingen in hun buurt en wijk, waardoor gespecialiseerde hulp minder snel nodig zal zijn en escalatie van problemen soms kan worden voorkomen.