Vorige pagina

Nieuws

Heel Rotterdam leest

Ook Yulius Onderwijs ondertekent manifest

Op 30 september vond de aftrap plaats van het Rotterdamse initiatief Heel Rotterdam Leest. Ook Yulius Onderwijs ondertekende een manifest om het lezen en leesplezier te bevorderen.

Taal is het fundament voor onze maatschappij. Een goede taalontwikkeling is daarom van belang en zelfs noodzakelijk om op een volwaardige manier aan de samenleving deel te nemen. Veel kinderen in Rotterdam lopen al vroeg een taalachterstand op. Er zijn 90.000 laaggeletterden in Rotterdam en we moeten zorgen dat deze groep niet blijft groeien maar juist kleiner wordt.

Uit onderzoek blijkt dat een kwart van onze 15-jarigen onvoldoende leesvaardig is om zelfstandig mee te doen aan de maatschappij. Bovendien is het leesplezier van Nederlandse leerlingen het laagste ter wereld: ze vinden lezen geen plezierige, interessante of zinnige bezigheid en het merendeel leest alleen als het moet.

Dit jaar is het jaar van de taal. Met de ondertekening van het manifest onderschrijven wij het belang van lezen, nu meer dan ooit. We geven een gezamenlijk signaal af om in de komende jaren het belang van lezen nog meer uit te dragen en ons op structurele basis in te zetten om lezen vaker onder de aandacht te brengen. Daarmee sluiten wij aan bij de landelijke oproep tot een leesoffensief.

Lees het manifest hier.