Vorige pagina

Yulius maakt werk van duurzaamheid

Nieuws

Yulius heeft het afgelopen jaar tal van duurzame ontwikkelingen ingezet, zowel binnen de ggz als in het gespecialiseerd onderwijs. Dit blijkt uit het Milieujaarverslag 2022. Komende jaren willen we nog meer aandacht besteden aan een duurzame en milieubewuste toekomst. Zo geven we samen invulling aan het Klimaatakkoord, het Convenant Verduurzaming Zorg en de Green Deal 3.0

In 2022 heeft Yulius stappen genomen om op een aantal van haar grote locaties zonnepanelen te plaatsen. Naar verwachting zullen in 2023 de eerste installaties gerealiseerd worden. Daarnaast doet Yulius al enige tijd aan energiemonitoring, om zo steeds energiebewuster om te gaan met haar vastgoed. Een voorbeeld daarvan is het werken met slimme meters.

Green Deal 3.0
Yulius heeft vorig jaar verder het initiatief genomen om alle onderwijslocaties van CO2-meters te voorzien en is gestart met het verduurzamen van het vastgoed. Om invulling te geven aan de afspraken uit het klimaatakkoord van 2019 heeft Yulius samen met zorgaanbieders in Regio Rijnmond, DCMR en Milieuplatform Zorgsector het Convenant Verduurzaming Zorg Regio Rijnmond ondertekend. Dat betekent onder meer dat in 2023 een pilot wordt gestart om het afval te scheiden. Vanzelfsprekend heeft Yulius ook de nieuwe Green Deal 3.0 ondertekend.

Elektrische auto’s
Yulius doet er alles aan om haar inkoopbeleid en wagenpark te verduurzamen. Waar dat mogelijk is, wordt de komende jaren overgestapt naar elektrische auto’s. Yulius brengt sinds enige tijd haar jaarlijkse CO2-reductie in kaart, aan de hand van een CO2-routekaart. We streven ernaar om in 2030 uit te komen op een CO2-reductie van 48 procent ten opzichte van 2018. Door energiegegevens en milieubelastende thema’s in kaart te brengen, heeft Yulius haar elektriciteitsverbruik in één jaar met ruim vier procent en haar gasverbruik met circa twaalf procent weten te verminderen.

Bewustwording
Tot slot heeft Yulius onder meer meegedaan met de energiecampagne Zorg voor Energie. Een week lang heeft Yulius met haar medewerkers en cliënten stilgestaan bij de impact die Yulius als organisatie op het milieu heeft en is er extra aandacht besteed aan het besparen van energie bij medewerkers en cliënten thuis.

Lees hier het volledige Milieujaarverslag 2022.