Opening Centrum Spoedeisende Psychiatrie voor volwassenen

Vorige pagina

Nieuws

Yulius opent geheel vernieuwd Centrum Spoedeisende Psychiatrie voor volwassenen in sliedrecht

We hebben officieel de deuren geopend van het Centrum voor Spoedeisende Psychiatrie voor volwassen in Sliedrecht. Hier bieden we kwalitatief hoogwaardige psychiatrische zorg voor volwassenen, met acute psychiatrische klachten in de regio Zuid-Holland Zuid. Het zorgaanbod bestaat uit Intensieve Thuisbehandeling (IBT) en Klinische Behandeling.

Vanuit het Centrum voor Spoedeisende Psychiatrie in Sliedrecht biedt Yulius Intensieve Thuisbehandeling en crisiszorg (24 uur per dag, 7 dagen per week). De crisisdienst beoordeelt thuis bij de cliënt of op locatie of er direct zorg ingezet moet worden. In het geval dat er directe zorg nodig is kan opname in de kliniek in gang gezet worden. Het nieuwe centrum heeft drie opnameafdelingen; Medium Care, High Care (voor de zeer intensieve zorg) en Care+ voor langer durende zorg.

Er wordt gewerkt met verschillende professionals om vanuit elke invalshoek de juiste behandeling te bepalen. Daarbij wordt door Yulius de kennis ingezet van o.a. artsen, psychologen, verpleegkundigen, ervaringsdeskundigen en begeleiders.

Wensen, behoeften en mogelijkheden cliënt staan centraal

In het Centrum voor Spoedeisende Psychiatrie voor volwassenen staat herstelondersteunende zorg voor de cliënt centraal. Dit houdt in dat zoveel mogelijk samen met de cliënt en zijn/haar naasten gezocht wordt naar de beste behandeling. De behandelingen sluiten zoveel als mogelijk aansluit op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt in het dagelijks leven. Onderwerpen als zingeving, het sociale netwerk en arbeid kunnen onderdeel zijn van de zorg. Bij het invullen van de best passende zorg worden dierbaren en naasten van de cliënt betrokken.