Vorige pagina

Nieuws

Hoe kan virtual reality (VR) jongvolwassenen met autisme helpen? Nieuwsuur besteedde in de aflevering op 4 maart j.l. aandacht aan het gebruik van VR binnen de ggz. Tijdens de 7-minuten durende rapportage wordt aandacht besteed aan DISCoVR (Dynamische Interactieve Sociale Cognitie Virtual Reality), een onderzoeksprogramma naar het gebruik van VR voor bepaalde behandelingen waarvoor momenteel een pilot loopt binnen Yulius. Binnen deze pilot wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van VR bij de behandeling van autisme bij (jong) volwassenen. In de uitzending wordt daarnaast aandacht besteed aan een eerdere pilot naar het gebruik van VR bij de behandeling van psychosen door het UMCG en GGZ Drente. Bekijk hier de uitzending (het item is te zien vanaf  25:35 min.).

DISCoVR binnen Yulius

De DiSCoVR-A training is een virtual reality training ter bevordering van de sociale vaardigheden van mensen met autisme. Mensen met autisme slagen er vaak niet in om belangrijke communicatieve signalen op te pikken en zelf in te zetten. Daarnaast maken ze onvoldoende gebruik van informatie uit de sociale context. Dit beperkt hen in hun sociale functioneren in, bijvoorbeeld; werk of relaties. Ze hebben moeite om een baan, vriendschap of partner te bemachtigen en te behouden en raken daardoor in een sociaal isolement. Door mensen met autisme te trainen in het zich bewust maken van processen die doorgaans onbewust verlopen en de aangedragen vaardigheden te automatiseren door veelvuldige oefening kunnen ze leren hier beter mee om te gaan in het dagelijkse leven. Met VR kunnen situaties uit het echte leven worden nagespeeld en geoefend.

Wetenschappelijk onderzoek

Omdat deze behandeling nieuwe technieken gebruikt, wordt deze in het kader van wetenschappelijk onderzoek momenteel getoetst op haalbaarheid, verdraagzaamheid, meerwaarde en deels effectiviteit. Aan de pilot studie nemen 25 volwassenen (18-65 jaar) deel. Vier Yulius collega’s zijn getraind in het uitvoeren van deze behandeling die voornamelijk op locatie de Steiger wordt uitgevoerd. Het onderzoek vanuit de Yulius Academie en Yulius Autisme wordt gedaan in samenwerking met het Erasmus MC (afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie), UMCG en Jonx.
Meer weten over DISCoVR?

Ga naar de webpagina van de Yulius Academie.