Vorige pagina

Nieuws

De begeleid wonen-locatie De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht is gestart met een fondsenwervingsactie voor de aanschaf van een duofiets voor cliënten. Een fiets is namelijk een belangrijk middel om preventief aan je gezondheid te werken.

Initiatiefnemer van de fondsenwervingsactie is Elroy Roos. “Fietsen is gezond! Bovendien kun je tijdens het fietsen met elkaar praten en jezelf ontspannen. Het komt voor dat onze cliënten niet zelfstandig kunnen fietsen. Om hen toch de mogelijkheid te bieden meer te bewegen, willen wij een duofiets aanschaffen,” zegt Elroy enthousiast.

Algemeen gebruik
“De duofiets is voor algemeen gebruik. Dat betekent dat er helaas geen zorggelden voor de aanschaf daarvan beschikbaar zijn. En de kosten bedragen afhankelijk van de gekozen uitvoering al snel tussen vijf- en tienduizend euro. Voor dit bedrag zijn we dan ook volledig aangewezen op fondsenwerving, sponsoring en giften,” geeft Elroy aan.

Aanschaffen
Elroy vervolgt: “Om de aanschaf van een duofiets mogelijk te maken, doen wij graag een beroep op de medewerking van donateurs en sponsoren. Om fondsen te werven, benaderen we de komende maanden bedrijven, organisaties en particulieren in onze regio. Daarvoor hebben we een flyer gemaakt. De fondsenwervingsactie loopt tot het einde van het jaar. Hopelijk kunnen we dan daarna een duofiets aanschaffen. Onze cliënten zullen daar erg blij mee zijn.”

Meer informatie over een duofiets en de actie vinden jullie via deze actielink of op deze flyer