Vorige pagina

"Het is zo belangrijk dat de stem van familie en naasten wordt gehoord"

Nieuws

“Hopelijk helpt dit interview om familie en naasten enthousiast te maken voor de Familieraad,” zegt Roos Vigelius uit Zwijndrecht. Zelf maakt ze al bijna tien jaar deel uit van de Raad. “Het is zo belangrijk dat de stem van familie en naasten wordt gehoord. De Familieraad levert daar een enorm belangrijke bijdrage aan.”

Samen met voorzitter Paul van Dort maakt Roos Vigelius deel uit van de Familieraad. Een van de hoofddoelen is om familie en naasten meer te betrekken bij de behandeling van cliënten. Verder neemt de Familieraad gedeelde, gemeenschappelijke wensen, knelpunten of klachten van familie en naasten in behandeling en brengt ze onder de aandacht van de organisatie. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan de hygiëne op de woonvormen. Daar willen we wat mee bereiken, daar is veel aandacht voor. En voor individuele, persoonlijke klachten van de familie of de naasten van de cliënten verwijzen wij door naar de Familie Vertrouwenspersoon of de Familie Aandachtsfunctionaris.”

Ervaringen delen
Om de genoemde wensen en knelpunten te inventariseren om ze vervolgens onder de aandacht van de organisatie te brengen, vergadert de Familieraad een keer in de acht weken in Dordrecht. Bovendien zit de Familieraad drie keer per jaar met de Directie rond tafel. “Daarnaast vinden er regelmatig thema-besprekingen plaats met de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad (CCR). We willen zelf ook graag regelmatig bijeenkomsten organiseren voor familie en naasten over bepaalde thema’s. Zo hebben we ooit een 113-avond georganiseerd. Het is enorm belangrijk om als familie en naasten regelmatig bij elkaar te komen en ervaringen te delen. En dat liefst zonder de cliënten erbij. Dan praat je toch anders met elkaar.”

Geluisterd
Bij de Familieraad kunnen de familie en de naasten terecht van de volwassen cliënten. Voor familie en naasten van jongere cliënten is binnen Yulius de Ouderraad actief. In tegenstelling tot de Ouderraad, maakt de Familieraad op papier geen deel uit van de CCR. Roos neemt echter als toehoorder wel altijd deel aan de vergaderingen. Als afgevaardigde van de Familieraad in de CCR heeft ze hierdoor ook contact met de Raad van Bestuur. “Ik heb geen stemrecht, maar er wordt echt wel naar mij geluisterd,” zegt ze met een knipoog. “Wij fungeren als de oren en ogen van de organisatie. Dat betekent dat we informatie verzamelen en communiceren over wat er speelt binnen de organisatie. Om het mooi te zeggen: ‘We zijn betrokken bij besluitvorming, het oplossen van problemen en het verbeteren van de organisatie op basis van de feedback en input van de familieleden en naasten’.”

‘Laat je stem horen’
Hoewel het familiebeleid binnen Yulius ‘staat als een huis’, merkt Roos dat naasten en familie soms gefrustreerd zijn over hun betrokkenheid bij de organisatie of de behandeling. De Familieraad is dan volgens haar ook een uitgelezen kans om de betrokkenheid te vergroten. “Het zou mooi zijn als psychiaters, behandelaren en andere zorgmedewerkers in de gesprekken met familie of naasten wijzen op de Familieraad en hen vragen of zij daar deel van willen uitmaken. Dat is belangrijk voor de cliënten en de behandeling die zij binnen Yulius krijgen. En het brengt je zelf natuurlijk ook heel veel. Je leert er enorm veel van en je bent nog meer betrokken bij de organisatie en de behandeling van jouw familielid of naaste”.

Heeft u als familielid of naaste van een van onze volwassen cliënten interesse om deel uit te maken van de Familieraad? Neem dan contact op met Roos Vigelius of Paul van Dort via familieraad@yulius.nl