Berekening kosten geestelijke gezondheidszorg

Vorige pagina

Kosten

Nieuws

Sinds 2022 worden de kosten voor uw behandeling anders berekend. Graag leggen we uit wat er is veranderd.

Op 1 januari 2022 is er een nieuwe regeling ingegaan die geldt voor iedereen die geestelijke gezondheidszorg krijgt: het zorgprestatiemodel.

De zorg die u krijgt, is niet veranderd

De zorg die u krijgt, is niet veranderd. Wel kunt u de rekening makkelijker controleren. U ziet precies wie u gesproken heeft en wanneer. En hoeveel dat kost. De rekening krijgt u van uw zorgverzekeraar.

Kosten voor geestelijke gezondheidszorg tellen mee voor uw eigen risico

Elk jaar tellen de kosten voor de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg voor uw eigen risico mee. Uw zorgverzekeraar berekent het eigen risico. Moet u nog eigen risico betalen? Dan betaalt u dat aan uw zorgverzekeraar.

Hebt u nog vragen?

In de folder leest u meer over de nieuwe regeling. Vragen over uw eigen risico stelt u aan uw zorgverzekeraar. Bel ons gerust als u een andere vraag hebt over het zorgprestatiemodel op nummer is 088 405 20 21.