Beveiligingsincident
Carenzorgt van Nedap

Vorige pagina

Carenzorgt.nl

Nieuws

Op dinsdag 25 oktober zijn wij door Nedap geïnformeerd dat Yulius als zorgorganisatie geraakt is door een beveiligingsincident in hun systeem Carenzorgt. Ook van een aantal van onze cliënten is er ongeoorloofd toegang verkregen tot één of enkele documenten.

Inmiddels hebben we de desbetreffende cliënten per e-mail of brief op de hoogte gebracht. Hebt u geen e-mail of brief van ons ontvangen? Dan zijn uw gegevens niet betrokken bij het beveiligingsincident.

Nedap heeft ons verzekerd dat het beveiligingsincident direct door hen is opgelost. De politie heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de documenten verder zijn verspreid.

Yulius neemt de privacy van zijn cliënten uiterst serieus. We betreuren het zeer dat dit beveiligingsincident in het systeem van Nedap heeft kunnen plaatsvinden en mogelijk van invloed is op de privacy van onze cliënten.

Voor verdere vragen verwijzen we u naar de website van Carenzorgt: https://carenzorgt.freshdesk.com/support/solutions/articles/75000112826-kwetsbaarheid-in-carenzorgt