Vorige pagina

Nieuws

Nieuwe algemeen directeur kinder- en jeugdpsychiatrie

Op 23 augustus 2021 start Ditte van Vliet als algemeen directeur kinder- en jeugdpsychiatrie bij Yulius. Van Vliet draagt zorg voor een optimale afstemming tussen het primaire zorgproces en de bedrijfsvoering en voor het aanjagen van ontwikkeling, kwaliteit van behandeling, innovatie, onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. Samen met de zorgdirecteuren, Myrthe Koster en Hester Langbein, is zij integraal verantwoordelijk voor de directie kinder- en jeugdpsychiatrie. Deze is direct gepositioneerd onder de raad van bestuur. Frans Kamsteeg, die de rol van algemeen directeur voor de directie Kind en Jeugd sinds het voorjaar van 2020 ad interim vervulde, heeft zijn opdracht bij Yulius afgerond.

Ditte van Vliet heeft ruime ervaring binnen de zorg als directeur, toezichthouder en strategisch leider. Zo heeft zij al meerdere rollen vervuld binnen de jeugdhulp, gehandicaptenzorg, en  heeft zij ook kennis van en ervaring met de ggz. Op dit moment is Van Vliet toezichthouder van GGz Centraal en rondt zij haar werkzaamheden af bij Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland.

Marco de Bruin, namens de raad van bestuur: “Met Ditte halen wij een gedreven directeur in huis. Zij heeft ervaring met veranderprocessen en weet hoe ze mensen plezier in hun werk kan geven. We hebben er het volste vertrouwen in dat zij, vanuit haar visie, natuurlijke leiderschap en grote betrokkenheid bij de werkvloer, in staat is om te sturen op de autonomie van professionals.