Vorige pagina

Nieuws

Yulius heeft twee nieuwe directeuren zorg voor de directie volwassenen benoemd. Deze benoemingen vloeien voort uit de wijziging van de topstructuur van Yulius. De twee directeuren, een directeur  ketenzorg en een directeur intensieve zorg,  vormen samen met de algemeen directeur het managementteam van de directie Volwassenen. Hun voornaamste taak, naast functionele aansturing, is de continue doorontwikkeling van de volwassenenpsychiatrie binnen Yulius. De directie Volwassenen is direct gepositioneerd onder de raad van bestuur. Wilma Panneman vervult de rol van algemeen directeur volwassenen a.i.

Psychiater Robert Drenth is per  1 januari 2021 gestart als directeur intensieve zorg. Hij is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de poliklinieken, het Centrum voor Spoedeisende Psychiatrie (CSP) in Sliedrecht en de crisisdienst. De rol van directeur ketenzorg is per 1 december 2020 ingevuld door Inez van Milt. Zij is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de FACT-teams, beschermd wonen, ambulante begeleiding en voortgezette klinische behandeling. Daarbij richt zij zich op in- en externe samenwerking om zo gepaste zorg, huisvesting, dagbesteding, werk en een steunend netwerk te kunnen realiseren voor cliënten.

Robert Drenth was, voor zijn benoeming bij Yulius, psychiater/manager zorg bij Lievegoed. Hij heeft een ruime ervaring als psychiater en manager binnen verschillende ggz-instellingen. Inez van Milt levert al sinds 1988, op zowel inhoudelijk als leidinggevend vlak, een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de volwassenenzorg binnen Yulius.

Marco de Bruin, namens de raad van bestuur: “We zijn enthousiast over de benoeming van Robert Drenth en Inez van Milt als de nieuwe directeuren zorg van de  directie Volwassenen binnen Yulius. We hebben er alle vertrouwen in dat zij, met hun ruime expertise en ervaring, een positieve bijdrage zullen leveren aan de ingezette ontwikkeling van onze volwassenenzorg en daarmee ook aan de verdere modernisering van Yulius”.