Vorige pagina

Nieuws

Tijdens een netwerkbijeenkomst over Kind en Jeugdpsychiatrie heeft wethouder Marc Merx donderdagmiddag 14 maart in de vernieuwde De Kreek in Dordrecht vier kunstwerken onthuld. Het afgelopen jaar is deze Yuliuslocatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie volledig verbouwd en opgeknapt.

In De Kreek bevinden zich behandelkamers en ruimten voor de verschillende behandelvormen voor kinderen en jongeren met mentale problemen. Behandelaren geven op de locatie zowel groeps- als deeltijdbehandelingen. Ook wordt vanuit De Kreek ambulante behandeling gegeven, waaronder Flexible Assertive Community Treatment (FACT) en IHT (Intensive Home Treatment). 

Samen het verschil
De vier creatieve werken zijn als herinnering aan de verbouwing en de herinrichting gemaakt door een aantal jonge cliënten onder leiding van vaktherapeut Margreeth de Jager. Nadat bestuurslid Kees Oosterwijk en directeur Ditte van Vliet hadden gesproken, onthulde de wethouder de ingelijste kunstwerken. Daarna vertelde Yuliuscollega Willem Leemreis – klinisch psycholoog – de aanwezige gasten aan de hand van het credo ‘Samen het verschil’ welke vormen van geestelijke gezondheidszorg De Kreek biedt. “We zitten hier samen met alle vormen van psychiatrie voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. We bedienen alle zorgzwaartes, van angststoornissen tot poliklinische zorg voor specialistische ggz, van deeltijdgroepen tot Intensive Home Treatment. In een prettige werkomgeving kun je samen het verschil maken. Samen met cliënten en collega’s, maar ook samen met overheidsinstanties en zorgverleners.”

VR-bril
Na de inleiding van Willem Leemreis liet zijn collega Daniëlle Braspenning – eveneens klinisch psycholoog – de nieuwe VR-bril zien die kan worden gebruikt bij de verschillende behandelingen. “De VR-bril past in ons nadenken over de effectiviteit van onze behandelingen, de doorlooptijden, innovaties, kwaliteitsverbetering en in ons streven naar meer ‘blended behandelen’, waarbij face-to-facecontact wordt gecombineerd met online behandelingen. En met een VR-bril spreek je de taal van de jongeren. Zij kunnen hiermee intensiever aan de slag met hun behandeling en actiever werken aan hun herstel.” Tot slot nam klinisch psycholoog Frida van Doorn de aanwezige gasten op inspirerende en betrokken wijze met een aantal praktijkvoorbeelden mee op een cliëntenreis door het gebouw. 

Vertegenwoordigers
Tijdens de feestelijke netwerkbijeenkomst, de boeiende rondleiding door het vernieuwde pand en de aansluitende netwerkborrel waren bestuurders en vertegenwoordigers aanwezig van collega-instellingen, de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, het Ouderplatform Zuid-Holland Zuid, Stichting Jeugdteams en wijkteam Dordrecht Sociaal en leden van de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, de Ouderraad en de Familieraad van Yulius. Ook was een aantal medewerkers van Yulius aanwezig, onder wie directie en bestuursleden. En van de buren waren de naastgelegen school voor Daltononderwijs en de Vereniging van Eigenaren van de nabijgelegen woontorens vertegenwoordigd.