Wachttijden
kinderen en
jongeren

Wachttijden

Toelichting

Toelichting op onderstaande tabellen

  • Aanmeldwachttijd = de tijd tussen het moment dat je wordt aangemeld (door bijvoorbeeld je arts of het wijkteam) en het eerste contact met Yulius.
  • Behandelwachttijd = de tijd tussen het eerste contact en de start van de behandeling. In deze periode heb je een intakegesprek, wordt nader onderzoek gedaan om de diagnose te kunnen vaststellen en heb je een adviesgesprek bij Yulius.

Wachttijden

Basis-ggz en Indigo ZHZ

Basis-ggz/Indigo ZHZ
(geen wachttijd tot behandeling ivm korte trajecten)
Aanmeldwachttijden in weken
Kort, middel en intensief
Regio Dordrecht 5
Regio Gorinchem 2
Regio Barendrecht 7

Wachttijden

specialistische ggz

*Intakewachttijd is de wachttijd tot de voordeurintake.

  • Met het vormen van de nieuwe voordeur is ons streven, dat wij sneller cliënten zien voor een eerste gesprek. De wachttijd tot de start van de daadwerkelijke behandeling kan echter wel langer zijn.
  • Binnen specialistische ggz kind & jeugd van Yulius hebben we 5 aandachtsgebieden: autisme, complexe psychiatrie en jeugdigen met LVB,  trauma & hechting, FACT en gezin en intensief (waarbij te denken valt aan ernstige angst-/stemmingsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, psychose en persoonlijkheidsproblematiek. De Poli Jonge Kind (0 tot en met 5 jaar) levert tevens autismezorg voor de allerjongste kinderen). Binnen verschillende specialismen zijn diverse vormen van hulp mogelijk: poli, deeltijd en klinische opnames (zie onderstaande tabel voor de wachtlijsten van de verschillende onderdelen).
Autisme Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
De Steiger (kliniek) 12 t/m 21 jaar 6 tot 8 weken 24 tot 32 weken (afhankelijk van aanmeldingen en uitstroom)
De Steiger (deeltijd) 10 tot 16 weken 18 weken
Poli Autisme Dordrecht 4 t/m 21 jaar 10 tot 16 weken 14 tot 16 weken tot behandeling (diagnostiek 16 tot 18 weken)
Poli Autisme Gorinchem 4 t/m 21 jaar 10 tot 16 weken 27 weken
Poli Autisme Barendrecht 4 t/m 21 jaar worden gepland als wachttijd afneemt 52+ weken
Poli jonge kind 0 tot 6 jaar 24 weken 8 tot 10 weken
Orion deeltijd autisme 6 t/m 12 jaar 10 tot 16 weken 4 weken
Apollo deeltijd autisme 7 t/m 12 jaar 10 tot 16 weken 4 weken
Deeltijd Autisme 12-15 jaar 10 tot 16 weken 16 weken
Deeltijd Autisme 15-21 jaar 10 tot 16 weken 0 weken
Het Fundament beschermd wonen 18-23 jaar 10 tot 16 weken 12 weken
MFC: complexe psychiatrie en jeugdigen met een LVB 6 tot 21 jr Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Poli MFC De Paladijn 6-21 jaar 12 tot 16 weken 18 tot 20 weken
Solar 6-12 jaar (diagnostiek) on hold on hold
Solar 14-21 jaar (deeltijd) 0 weken 0 weken
Eclips 12-18 jaar (deeltijd) 0 weken 2 tot 4 weken
Intensief Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Poli intensief Zuid-Holland Zuid 6 tot 21 jaar 4 tot 6 weken 15 weken
Poli intensief Rijnmond 6 tot 21 jaar 4 tot 6 weken 8 weken
BGGZ (plus) 15 weken 0 weken
BGGZ ZHZ 12 weken 15 weken
IHT ZHZ n.v.t. 4 weken
IHT Rijnmond n.v.t. 2 weken
HIC diagnostiek afdeling 12 tot 18 jaar 2 weken 4 weken
HIC gesloten 12 tot 18 jaar n.v.t. afhankelijk van bedbezetting
Fluitenkruid (kliniek) 6 t/m 12 jaar 4 tot 6 weken 0 tot 4 weken
Saturnus (deeltijd) 7 t/m 12 jaar 4 tot 6 weken 0 tot 4 weken
ERT jongeren 12 tot 21 jaar n.v.t. 15 weken (afhankelijk van plek en aanwezigheid beschikking)
De Kreek Jongvolwassenen schemagerichte deeltijd 17 tot 21 jaar 4 weken 4 tot 6 weken
De Kreek Adolescenten schemagerichte deeltijd 15 tot 17 jaar 4 weken 4 tot 6 weken
De Kreek Structuur deeltijdgroep 15 tot 21 jaar 4 weken 0 weken
BEO (deeltijd) 6 t/m 12 jaar 0 weken 4 weken
Trauma en Hechting Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Poli Trauma en hechting 4 t/m 21 jaar 4 weken 0 weken
Hobbits (kliniek) 4 t/m 11 jaar 10 tot 16 weken 12 weken
De Verrekijker (kliniek) 3,5 t/m 7 jaar 4 weken 12 - 16 weken
FACT jeugd en gezin Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Het Kompas Rijnmond en ZHZ (kliniek, gezinsopname) 0 tot 21 jaar 12 tot 14 weken 12 tot 24 weken
Het Kompas buitenregionaal (kliniek, gezinsopname) 0 tot 21 jaar 34 tot 42 weken 8 tot 13 weken
Gezinsdagbehandeling (deeltijd) 0 tot 21 jaar 10 tot 12 weken 8 weken
FACT, Rijnmond Zuid 4 tot 6 weken 4 weken
FACT, Rijnmond Noord 4 tot 6 weken 3 tot 4 weken
FACT, Zuid-Holland Zuid 4 tot 6 weken 16 weken
Overig Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Poli zorg en onderwijs 6 tot en met 18 jaar 10 tot 16 weken 4 tot 6 weken
YEP eerste psychose team 1 week 1 week (beschikking moet aanwezig zijn)