Wachttijden
kinderen en
jongeren

Wachttijden

Toelichting

Toelichting op onderstaande tabellen

  • Aanmeldwachttijd = de tijd tussen het moment dat je wordt aangemeld (door bijvoorbeeld je arts of het wijkteam) en het eerste contact met Yulius.
  • Behandelwachttijd = de tijd tussen het eerste contact en de start van de behandeling. In deze periode heb je een intakegesprek, wordt nader onderzoek gedaan om de diagnose te kunnen vaststellen en heb je een adviesgesprek bij Yulius.

Wachttijden

Basis-ggz en Indigo ZHZ

Basis-ggz/Indigo ZHZ
(geen wachttijd tot behandeling ivm korte trajecten)
Aanmeldwachttijden in weken
Kort, middel en intensief
Regio Dordrecht 5
Regio Gorinchem 2
Regio Barendrecht 7

Wachttijden

specialistische ggz

*Intakewachttijd is de wachttijd tot de voordeurintake.

  • Met het vormen van de nieuwe voordeur is ons streven, dat wij sneller cliĆ«nten zien voor een eerste gesprek. De wachttijd tot de start van de daadwerkelijke behandeling kan echter wel langer zijn.
  • De poli algemene psychiatrie is gespecialiseerd in psychiatrie voor kind en jeugd (te denken valt aan ernstige angst-/stemmingsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, psychose en persoonlijkheidsproblematiek. De Poli Jonge Kind (0 tot en met 5 jaar) levert tevens de autismezorg voor de allerjongste kinderen.
Autisme Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
De Steiger (kliniek) 12 t/m 21 jaar 6-8 24-28
Poli Autisme Dordrecht 4 t/m 21 jaar 10-16 32-36
Poli Autisme Gorinchem 4 t/m 21 jaar 10-16 27
Poli Autisme Barendrecht 4 t/m 21 jaar worden gepland als wachttijd afneemt 52+
Poli jonge kind 0 tot 6 jaar 10-16 23
Orion deeltijd autisme 6 t/m 12 jaar 10-16 ZAG na herfstvakantie
Apollo deeltijd autisme 7 t/m 12 jaar 10-16 ZAG in november, start na kerstvakantie
Deeltijd Autisme 12-15 jaar 10-16 32-40
Deeltijd Autisme 15-21 jaar 10-16 20
Het Fundament beschermd wonen 18-23 jaar 10-16 Kennismaken 12
MFC: complexe psychiatrie en jeugdigen met een LVB 6 tot 21 jr Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Poli MFC De Paladijn 6-21 jaar 35 na intake: 8-10 tot aan ZAG
Solar 6-12 jaar (diagnostiek) on hold On hold
Solar 12-18 jaar (deeltijd) 4 na intake: geen wachtlijst
Eclips 12-18 jaar (deeltijd) 4 na intake: 2-4 tot aan ZAG
Intensief Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Poli intensief Zuid-Holland Zuid 6 tot 21 jaar 10-16 4
Poli intensief Rijnmond 6 tot 21 jaar 10-16 40
IHT ZHZ n.v.t. 1
IHT Rijnmond n.v.t. 2
HIC diagnostiek afdeling 12 tot 18 jaar 14 3
HIC gesloten 12 tot 18 jaar n.v.t. afhankelijk van bedbezetting
Fluitenkruid (kliniek) 6 t/m 12 jaar 10-16 4-8 tot aan ZAG
Saturnus (deeltijd) 7 t/m 14 jaar 10-16 4-8 tot aan ZAG
De Kreek Jongvolwassenen schemagerichte deeltijd 17 tot 21 jaar 10-16 Na 15 november 2021 plek
De Kreek Adolescenten schemagerichte deeltijd 15 tot 17 jaar 10-16 Na september 2021 plek
De Kreek Structuur deeltijdgroep 15 tot 21 jaar 10-16 4
BEO (deeltijd) 6 t/m 12 jaar 10-16 6
Trauma en Hechting Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Poli Trauma en hechting 4 t/m 18 jaar 10-16 20 tot aan ZAG
Hobbits (kliniek) 4 t/m 11 jaar 10-16 24+
De Verrekijker (kliniek) 3,5 t/m 7 jaar 4-6 12+
FACT jeugd en gezin Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Het Kompas Rijnmond en ZHZ (kliniek) 12-14 8-13
Het Kompas buitenregionaal (kliniek) 34-42 8-13
Gezinsdagbehandeling (deeltijd) 6 3-6 weken (afhankelijk van plek in draai)
FACT, Rijnmond Zuid 10-16 4
FACT, Rijnmond Noord 8 10
FACT, Zuid-Holland Zuid 10-16 24
Overig Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Poli zorg en onderwijs 10-16 8 tot aan ZAG, 12 tot aan start
YEP (eerste psychose team) 1 1