Wachttijden
Kind en Jeugd

Wachttijden

Toelichting

Toelichting op onderstaande tabellen

  • Aanmeldwachttijd = de tijd tussen het moment dat je wordt aangemeld (door bijvoorbeeld je arts of het wijkteam) en het eerste contact met Yulius.
  • Behandelwachttijd = de tijd tussen het eerste contact en de start van de behandeling. In deze periode heb je een intakegesprek, wordt nader onderzoek gedaan om de diagnose te kunnen vaststellen en heb je een adviesgesprek bij Yulius.

Wachttijden

Basis-ggz en Basis-ggz ZHZ

Basis-ggz/Basis-ggz ZHZ (Kort, middel en intensief) Wachttijd tot aan intake geen wachttijd tot behandeling ivm korte trajecten
BGGZ ZHZ Dordrecht 7 weken
BGGZ ZHZ Gorinchem 10 weken
BGGZ (plus) Rijnmond (Barendrecht) 25 weken

gepubliceerd 26 juni 2024

Wachttijden

specialistische ggz

*Intakewachttijd is de wachttijd tot de voordeurintake.

  • Met het vormen van de nieuwe voordeur is ons streven, dat wij sneller cliënten zien voor een eerste gesprek. De wachttijd tot de start van de daadwerkelijke behandeling kan echter wel langer zijn.
  • Binnen specialistische ggz kind & jeugd van Yulius hebben we 5 aandachtsgebieden: autisme, complexe psychiatrie en jeugdigen met LVB,  trauma & hechting, FACT en gezin en intensief (waarbij te denken valt aan ernstige angst-/stemmingsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, psychose en persoonlijkheidsproblematiek. De Poli Jonge Kind (0 tot en met 5 jaar) levert tevens autismezorg voor de allerjongste kinderen). Binnen verschillende specialismen zijn diverse vormen van hulp mogelijk: poli, deeltijd en klinische opnames (zie onderstaande tabel voor de wachtlijsten van de verschillende onderdelen).
  • Belangrijke opmerking voor Poli zorg en onderwijs 6 tot en met 17 jaar: De Poli zorg en onderwijs is in de schoolvakanties niet werkzaam. Dit houdt in dat bij aanmelden in april/mei er gekeken wordt naar mogelijkheden om nog een intake voor de zomervakantie in te plannen maar pas na de zomervakantie gestart kan worden. Aanmeldingen die in juni/juli gedaan zijn, worden pas na de zomer opgepakt.

Publicatiedatum 10 mei 2024
Autisme Wachttijd tot aan intake Wachttijd tot aan start zorg
De Steiger (kliniek) 12 t/m 21 jaar 6 tot 8 weken 26 weken
De Steiger (dagbehandeling) 1 tot 2 weken 8 tot 12 weken
Poli Autisme Dordrecht 4 t/m 21 jaar 6 tot 8 weken 24 tot 32 weken
Poli Autisme Barendrecht 4 t/m 21 jaar 6 tot 8 weken 6 tot 8 weken (afhankelijk van de zorgvraag)
Poli jonge kind 0 tot 6 jaar 28 weken diagnostiek 8 weken, behandeling 4 weken
Orion deeltijd autisme 6 t/m 12 jaar 10 tot 16 weken 4 weken
Apollo deeltijd autisme 7 t/m 12 jaar 10 tot 16 weken 6 weken
Deeltijd Autisme 12-15 jaar 8 weken 24 tot 40 weken
Deeltijd Autisme 15-18 jaar 6 weken 12 weken
Deeltijd Autisme 18-21 jaar 2 tot 4 weken 4 weken
Het Fundament beschermd wonen 18-23 jaar 10 tot 16 weken 39 tot 52 weken
MFC: complexe psychiaterie en jeugdigen met een LVB
Wachttijd tot aan intake wachttijd tot aan start zorg
Solar 14-21 jaar (deeltijd) 0 weken 0 weken
Eclips 12 -18 jaar (deeltijd) 0 weken 2 tot 4 weken
Intensief
Wachttijd tot aan intake wachttijd tot aan start zorg
Poli intensief ZHZ Dordrecht 6 tot 21 jaar 2 tot 3 weken 12 weken
Poli intensief ZHZ Gorinchem 6 tot 21 jaar 2 tot 3 weken 20 weken
Poli intensief Rijnmond 6 tot 21 jaar 3 tot 4 weken 16 weken
IHT ZHZ n.v.t. 1 tot 2 weken
IHT Rijnmond n.v.t. 2 weken
HIC diagnostiek afdeling 12 tot 18 jaar 4 weken 3 weken
HIC gesloten 12 tot 18 jaar n.v.t. afhankelijk van bedbeztting
Fluitenkruid (kliniek) 6 t/m 12 jaar 3 tot 4 weken 0 tot 4 weken
Saturnus (deeltijd) 7 t/m 12 jaar 3 tot 4 weken 2 tot 20 weken
De Kreek Jong volwassen schemagerichte deeltijd 17 tot 21 jaar 4 weken 0 weken
De Kreek Adolescenten schemagerichte deeltijd 15 tot 17 jaar 4 weken 8 tot 10 weken
De Kreek Structuur deeltijdgroep 15 tot 21 jaar 3 tot 4 weken 0 weken
Trauma en Hechting
Wachttijd tot aan intake wachttijd tot aan start zorg
Poli Trauma en hechting 6 t/m 21 jaar 4 weken 10 weken
Hobbits (kliniek) 7 t/m 11 jaar 6 weken 16 weken
De Verrekijker (kliniek) 4 t/m 7 jaar 1 tot 3 weken 1 tot 3 weken
FACT jeugd en gezin
Wachttijd tot aan intake wachttijd tot aan start zorg
Het Kompas rijnmond en ZHZ (kliniek, gezinsopname) 0 tot 21 jaar 6 tot 10 weken 12 tot 24 weken
Het Kompas buitenregionaal (kliniek, gezinsopname) 0 tot 21 jaar 12 tot 14 weken 12 tot 24 weken
Gezinsdagbehandeling (deeltijd) 0 tot 21 jaar 10 tot 12 weken 8 weken
FACT rijnmond zuid* 3 tot 4 weken 12 weken
FACT rijnmond noord* Langer dan 4 maanden
FACT zuid-holland-zuid 3 tot 4 weken 12 weken
*Aanmelden voor FACT kan enkel na consultatie.
Overig
Wachttijd tot aan intake wachttijd tot aan start zorg
Poli zorg en onderwijs 4 tot en met 17 jaar 16 tot 24 (school)weken 2 tot 6 (school)weken
BEO (deeltijd) 6 t/m 12 jaar worden gepland als wachttijd afneemt afhankelijk van lesplek onderwijsgroep
VIP-EDI team 1 week 1 week (beschikking moet aanwezig zijn)
MFC Paladijn deeltijd Solar 12-18 jaar 2 tot 4 weken 4 tot 8 weken

Gepubliceerd 26 juni 2024