Wachttijden
kinderen en
jongeren

Wachttijden

Toelichting

Toelichting op onderstaande tabellen

  • Aanmeldwachttijd = de tijd tussen het moment dat je wordt aangemeld (door bijvoorbeeld je arts of het wijkteam) en het eerste contact met Yulius.
  • Behandelwachttijd = de tijd tussen het eerste contact en de start van de behandeling. In deze periode heb je een intakegesprek, wordt nader onderzoek gedaan om de diagnose te kunnen vaststellen en heb je een adviesgesprek bij Yulius.

Wachttijden

Basis-ggz en Indigo ZHZ

Basis-ggz/Indigo ZHZ
(geen wachttijd tot behandeling ivm korte trajecten)
Aanmeldwachttijden in weken
Kort, middel en intensief
Regio Dordrecht 5
Regio Gorinchem 2
Regio Barendrecht 7

Wachttijden

specialistische ggz

*Intakewachttijd is de wachttijd tot de voordeurintake.

  • Met het vormen van de nieuwe voordeur is ons streven, dat wij sneller cliënten zien voor een eerste gesprek. De wachttijd tot de start van de daadwerkelijke behandeling kan echter wel langer zijn.
  • Binnen specialistische ggz kind & jeugd van Yulius hebben we 5 aandachtsgebieden: autisme, complexe psychiatrie en jeugdigen met LVB,  trauma & hechting, FACT en gezin en intensief (waarbij te denken valt aan ernstige angst-/stemmingsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, psychose en persoonlijkheidsproblematiek. De Poli Jonge Kind (0 tot en met 5 jaar) levert tevens autismezorg voor de allerjongste kinderen). Binnen verschillende specialismen zijn diverse vormen van hulp mogelijk: poli, deeltijd en klinische opnames (zie onderstaande tabel voor de wachtlijsten van de verschillende onderdelen).
  • Belangrijke opmerking voor Poli zorg en onderwijs 6 tot en met 17 jaar: De Poli zorg en onderwijs is in de schoolvakanties niet werkzaam. Dit houdt in dat bij aanmelden in april/mei er gekeken wordt naar mogelijkheden om nog een intake voor de zomervakantie in te plannen maar pas na de zomervakantie gestart kan worden. Aanmeldingen die in juni/juli gedaan zijn, worden pas na de zomer opgepakt.

Autisme Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
De Steiger (kliniek) 12 t/m 21 jaar 6 tot 8 weken 24 tot 32 weken (afhankelijk van aanmeldingen en uitstroom)
De Steiger (deeltijd) 10 tot 16 weken 18 weken
Poli Autisme Dordrecht 4 t/m 21 jaar 10 tot 16 weken 16 tot 20 weken tot behandeling
Poli Autisme Barendrecht 4 t/m 21 jaar worden gepland als wachttijd afneemt 52+ weken
Poli jonge kind 0 tot 6 jaar 54 weken >54 weken
Orion deeltijd autisme 6 t/m 12 jaar 10 tot 16 weken 0 weken
Apollo deeltijd autisme 7 t/m 12 jaar 10 tot 16 weken 0 weken
Deeltijd Autisme 12-15 jaar 10 tot 16 weken 12 tot 26 weken
Deeltijd Autisme 15-21 jaar 10 tot 16 weken 20 weken
Deeltijd Autisme 18 t/m 21 jaar 10 tot 16 weken 20 weken
Het Fundament beschermd wonen 18-23 jaar 10 tot 16 weken 12 weken
MFC: complexe psychiatrie en jeugdigen met een LVB 6 tot 21 jr Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Poli MFC De Paladijn 6-21 jaar 4 tot 6 weken 4 tot 6 weken
Solar 14-21 jaar (deeltijd) 0 weken 2 tot 4 weken
Eclips 12-18 jaar (deeltijd) 0 weken 2 tot 4 weken
Intensief Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Poli intensief Zuid-Holland Zuid 6 tot 21 jaar 4 tot 6 weken 20 weken
Poli intensief Rijnmond 6 tot 21 jaar 4 tot 6 weken 15 weken
BGGZ (plus) Rijnmond 20 weken voor behandeling 40 weken voor diagnostiek 0 weken
BGGZ ZHZ 12 weken 20 weken
IHT ZHZ n.v.t. 4 weken
IHT Rijnmond n.v.t. 2 weken
HIC diagnostiek afdeling 12 tot 18 jaar 4 weken 8 weken
HIC gesloten 12 tot 18 jaar n.v.t. afhankelijk van bedbezetting
Fluitenkruid (kliniek) 6 t/m 12 jaar 4 tot 6 weken 3 tot 8 weken
Saturnus (deeltijd) 7 t/m 12 jaar 4 tot 6 weken 8 tot 20 weken
De Kreek Jongvolwassenen schemagerichte deeltijd 17 tot 21 jaar 4 weken 4 tot 6 weken
De Kreek Adolescenten schemagerichte deeltijd 15 tot 17 jaar 4 weken 4 tot 6 weken
De Kreek Structuur deeltijdgroep 15 tot 21 jaar 4 weken 0 weken
BEO (deeltijd) 6 t/m 12 jaar 0 weken 4 weken
Trauma en Hechting Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Poli Trauma en hechting 6 t/m 21 jaar 10 tot 12 weken 22 weken
Hobbits (kliniek) 7 t/m 11 jaar 2 weken 4 tot 6 weken
De Verrekijker (kliniek) 4 t/m 7 jaar 4 weken 12 tot 16 weken
FACT jeugd en gezin Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Het Kompas Rijnmond en ZHZ (kliniek, gezinsopname) 0 tot 21 jaar 12 tot 14 weken 12 tot 24 weken
Het Kompas buitenregionaal (kliniek, gezinsopname) 0 tot 21 jaar 34 tot 42 weken 8 tot 13 weken
Gezinsdagbehandeling (deeltijd) 0 tot 21 jaar 10 tot 12 weken 8 weken
FACT, Rijnmond Zuid 4 tot 6 weken 0 weken
FACT, Rijnmond Noord 6 weken 6 weken
FACT, Zuid-Holland Zuid 4 tot 6 weken 20 weken
Overig Intakewachttijd Wachttijd tot aan start zorg (aantal weken)
Poli zorg en onderwijs 6 tot en met 17 jaar 12 tot 16 (school)weken 2 tot 6 (school)weken behandeling Rijnmond 2 tot 6 (school)weken ZHZ
VIP-team (Vroege Interventie Psychose) 1 week 1 week (beschikking moet aanwezig zijn)